Hội nghị bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, ngày 11/4/2024
Cập nhật : 17:38 - 12/04/2024

Triển khai kế hoạch công tác năm 2024, ngày 11 tháng 4 năm 2024, tại tỉnh Hà Nam, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu phối hợp cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2024 trên địa bàn tỉnh.


 
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Trịnh Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử; các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các phòng, ban của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nội vụ; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; đại diện một số phòng, ban các huyện, thị xã, thành phố. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khẳng định, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân; quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội - bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Khối lượng và áp lực công việc của Hội đồng nhân dân đối với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân ngày càng lớn hơn, trọng trách nặng nề hơn. Vì vậy, việc cung cấp thông tin, kiến thức mới, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân là hết sức quan trọng, cần thiết, không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi vị Đại biểu dân cử và cán bộ trực tiếp tham mưu giúp việc phục vụ Hội đồng nhân dân.Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam cũng cho biết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh luôn quan tâm tới việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, qua đó giúp các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc cập nhật kiến thức mới; nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hành động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, làm tròn trách nhiệm trước Cử tri và nhân dân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị bồi dưỡng này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và các cán bộ trực tiếp tham mưu giúp việc Hội đồng nhân dân tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian, công việc để tham gia tập huấn đầy đủ và nghiêm túc; tập trung theo dõi, tiếp thu, nắm bắt nội dung các chuyên đề; các chuyên đề do các báo cáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động dân cử và hoạt động chuyên môn trực tiếp truyền đạt, do đó, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, băn khoăn để hội nghị đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu và hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân nói chung và hoạt động của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân nói riêng.Tại hội nghị, các Báo cáo viên của Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử đã truyền đạt các chuyên đề: Hội đồng nhân dân các cấp với công tác tôn giáo ở địa phương; Kiến thức, kỹ năng quyết định, giám sát của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. Đây là những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, giúp đại biểu Hội đồng nhân dân, công chức làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân các cấp học tập, tiếp thu, vận dụng vào thực tế nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt là trong công tác tôn giáo và lĩnh vực ngân sách nhà nước tại địa phương.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cán bộ tham mưu, giúp việc của Hội đồng nhân dân đã cùng nghiên cứu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực tiễn; đồng thời thảo luận cùng với các đồng chí Báo cáo viên làm sáng tỏ những nội dung quan tâm, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của đại biểu tại điạ phương; qua đó tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để sau hội nghị này có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK