Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024
Cập nhật : 17:06 - 22/02/2024

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024, với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/0/2016 của Bộ Chính trị, ngày 21/02, Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Chi bộ Công tác đại biểu tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I với nội dung “55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về xây dựng Đảng” gắn với hoạt động dâng hương tại đền thờ bác Hồ trên Núi Ba Vì, Hà Nội.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu, đảng viên Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử; đồng chí Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử; đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó Bí thư Chi bộ Công tác đại biểu; đồng chí Trịnh Ngọc Thắng, Phó Bí thư Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử; cùng toàn thể đảng viên của 02 chi bộ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm quán triệt, phổ biến tới cán bộ, đảng viên hai đơn vị những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đường lối, giải pháp hiệu quả của Đảng trong 55 năm qua; cũng như quá trình thực hiện lời dạy của Người về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi qua nhiều thắng lợi. Bên cạnh đó, mong muốn các đảng viên thấm nhuần bài học quý báu trong di chúc thiêng liêng của Bác, để từ đó tiếp tục thực hiện tốt hơn công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Chia sẻ tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trịnh Ngọc Thắng, Phó Bí thư Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử cho biết, gần 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa nhưng Di chúc của Người vẫn còn nguyên giá trị, đó là một áng văn tuyệt bút minh chứng cho lòng yêu nước, thương dân thiết tha, vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh đoàn kết cuả toàn dân tộc, một tấm gương đạo đức ngời sáng và tình đoàn kết quốc tế nồng nhiệt, chân thành. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi soi rọi con đường chân lý chẳng những cho nhân dân ta mà còn cho tất cả những dân tộc trên thế giới đang đấu tranh cho tự do, độc lập, hòa bình, công lý và hạnh phúc của loài người. Tư tưởng của Người về “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” và “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” trong bản Di chúc đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Quán triệt những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng nói chung, trong Di chúc nói riêng, 55 năm qua, xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng vừa thường xuyên, vừa cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đó không chỉ là nhiệm vụ trọng yếu của tất cả các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị mà còn là trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và toàn thể cán bộ, đảng viên
Phó Bí thư Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử nhấn mạnh, trong buổi sinh hoạt chuyên đề đầy ý nghĩa hôm nay, toàn thể đảng viên của 02 Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử và Công tác đại biểu có mặt tại Đền thờ Bác trên đỉnh núi thiêng Ba Vì để ôn lại Di chúc thiêng liêng của Người về công tác xây dựng Đảng, những Nghị quyết của Đảng ta qua các thời kỳ thực hiện Di chúc của Bác về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trước vong linh của Người trên đỉnh núi thiêng Ba Vì, cán bộ, đảng viên hai chi bộ: Công tác đại biểu, Bồi dưỡng đại biểu dân cử xin hứa với Đảng, với Bác sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của năm 2024.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu đánh giá buổi sinh hoạt đã bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và chuẩn bị kỹ càng về nội dung; có sự tham gia thảo luận sôi nổi của tất cả đảng viên. Qua buổi sinh hoạt ý nghĩa hôm nay, các cán bộ, đảng viên của 02 chi bộ cần tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; cố gắng phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề: 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK