Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Trà Vinh, ngày 30-31/5/2023
Cập nhật : 10:06 - 30/05/2023

Sáng ngày 30/5/2023, Ban Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; đồng chí Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và gần 260 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, cán bộ Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện... của tỉnh Trà Vinh.

Về phía Ban Công tác đại biểu có sự tham dự của lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, các Báo cáo viên gồm: Ông Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – ngân sách Quốc hội khóa XIV; Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ông Trương Vĩnh Xuân, Trưởng Khoa Lãnh đạo học và chính sách công, Học viện Chính trị khu vực IV …

Phát biểu khai mạc các lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Dương Thị Ngọc Thơ nhấn mạnh: hội nghị nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết giúp đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới. Để hội nghị đạt mục tiêu đề ra, Thường trực Hội đồng nhân dân  tỉnh Trà Vinh đề nghị đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, xuyên suốt; tập trung theo dõi, nghiêm túc tiếp thu, tích cực nghiên cứu đặt vấn đề đối với những vướng mắc trong thực tiễn hoạt động để cùng trao đổi, thảo luận, nắm bắt các thông tin, để sau hội nghị đại biểu áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết của mình vào thực tiễn hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, của đại biểu Hội đồng nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.Đây là năm thứ hai trong nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội tổ chức bồi dưỡng, tập huấn dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn của tỉnh. Vào năm 2022, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã được bồi dưỡng một số kỹ năng giám sát như: việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, học nghề, hướng nghiệp tại địa phương; hoạt động tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, thực thi quyết định của Tòa án và kỹ năng xem xét thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Ở đợt bồi dưỡng, tập huấn năm 2023 lần này, trong thời gian 02 ngày 30 - 31/5, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Trà Vinh được tập huấn về các nội dung: Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực Ngân sách nhà nước; Hội đồng nhân dân với đầu tư xây dựng cơ bản; Hội đồng nhân dân với cải cách hành chính…

Chuyên đề về Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đề cập đến những quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân mỗi cấp trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; một số kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bao gồm: kỹ năng nghiên cứu, nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của cấp trên về giáo dục - đào tạo để cụ thể hóa trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, của đại biểu Hội đồng nhân dân; kỹ năng tổng hợp, tiếp thu ý kiến của cử tri, của người dân về lĩnh vực giáo dục – đào tạo qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tham gia vào quá trình thảo luận, quyết định các chính sách, biện pháp theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân về lĩnh vực giáo dục – đào tạo; kỹ năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về giáo dục – đào tạo …

Chuyên đề Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản về ngân sách Nhà nước như: hệ thống ngân sách Nhà nước ở Việt Nam, pham vi ngân sách nhà nước, quy trình ngân sách nhà nước, các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, công khai ngân sách nhà nước, các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. Đồng thời chuyên đề cũng tập trung phân tích những nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước và một số kỹ năng cần thiết để Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân quyết định, giám sát ngân sách nhà nước…Trong chuyên đề Hội đồng nhân dân với giám sát đầu tư xây dựng cơ bản, các đại biểu được cung cấp những thông tin khái lược về đầu tư công và đầu tư xây dựng cơ bản như: phân loại dự án đầu tư công, nguyên tắc quản lý đầu tư công, các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công. Chuyên đề khẳng định, những nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong giám sát đầu tư xây dựng cơ bản đã được quy định cụ thể và phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Đầu tư công 2019, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân…

Chuyên đề Hội đồng nhân dân với cải cách hành chính nhà nước là một nội dung mới được Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử bổ sung vào chương trình bồi dưỡng dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chuyên đề đánh giá sự cần thiết phải cải cách nền hành chính Việt Nam; quan điểm, mục tiêu và nội dung cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đối với cải cách hành chính, có lồng ghép những thông tin tại Kế hoạch số 97/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành ngày 30/12/2022.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK