Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, ngày 17/5/2023
Cập nhật : 13:06 - 17/05/2023

Thực hiện kế hoạch năm 2023 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Kế hoạch số 419-KH/UBTVQH15, sáng ngày 17/5/2023, Ban Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Long An.Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, đồng chí Bùi Đặng Dũng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội khóa XIV; đồng chí Hà Công Long, Nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện; đồng chí Phạm Phương Thảo, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh…

Về phía tỉnh Long An, có sự tham dự của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Mai Văn Nhiều, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và hơn 60 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Long An.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Mai Văn Nhiều khẳng định: qua thực tiễn cho thấy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó, việc nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân rất quan trọng, nhằm giúp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đại biểu dân cử trong tình hình hiện nay. Hội đồng nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ này có những yêu cầu mới, điều kiện “bình thường mới”, cử tri và nhân dân có những đòi hỏi, kỳ vọng khác hơn, cao hơn trước. Đó là quy luật mà đại biểu, cơ quan dân cử, trước hết là Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, đã tự nhận thức, tự đổi mới, phấn đấu nâng tầm hơn nữa. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đề cao tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong những năm đầu nhiệm kỳ, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề có mặt chưa cao; việc thu thập, nắm bắt thông tin để làm căn cứ giám sát, đặt vấn đề với các ngành chức năng chưa đi vào chiều sâu, chưa được thực hiện một cách bài bản, có hệ thống. Hoạt động chất vấn, giải trình có lúc chưa thật sự sôi nổi, hiệu quả. Chất lượng giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt chưa cao, một số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân chưa quan tâm tổ chức khảo sát, giám sát các vấn đề cử tri bức xúc tại địa bàn ứng cử. Ngoài ra, việc theo dõi, đôn đốc, tái giám sát các cơ quan chức năng thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị qua giám sát có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tròn trách nhiệm trước cử tri; nêu cao ý thức tự giác, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng cũng như chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, góp phần thực hiện có chất lượng các chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng để áp dụng vào thực tiễn bảo đảm hiệu quả.Những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng mà các đại biểu tiếp nhận được từ hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lần này sẽ là tư liệu, tri thức quan trọng, kết hợp với kinh nghiệm, năng lực của mình, các đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ vận dụng tốt vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao năng lực để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu của Nhân dân, giải quyết các ý kiến xác đáng trong việc xây dựng nghị quyết và các hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn đạt kết quả cao.

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An sẽ được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề liên quan đến nội dung: Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực Ngân sách nhà nước, Hội đồng nhân dân với vấn đề lao động - việc làm; Kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản của Hội đồng nhân dân; Kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp: điều tra, truy tố, xét xử, thi hành quyết định của Tòa án nhân dân ... Đây là những lĩnh vực quan trọng, phù hợp với yêu cầu hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK