Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tuyên Quang, ngày 15-16/11/2022
Cập nhật : 16:48 - 18/11/2022

Thực hiện chương trìnhcông tác năm 2022 của Ban Công tác đại biểu, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nhândân tỉnh Tuyên Quang, ngày 15-16/11/2022 tại tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Bồi dưỡngđại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đạibiểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2022.


DựHội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủtịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trungtâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử; các báo cáo viên từ Trung ương; đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh khóa XIX; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện,thành phố; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân 138 xã, phường, thị trấntrong toàn tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, Uỷban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân huyện, thành phố.

Tạiđiểm cầu trực tuyến ở các huyện, thành phố có các đại biểu Hội đồng nhân dân cấphuyện, dại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân các xã phường thị trấn; lãnh đạo,chuyên viên các Văn phòng HĐNDvàUBND huyện, thành phố, Văn phòng huyện Yên Sơn,Lâm Bình.

Nhằmtiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân,góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địabàn tỉnh, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm hội nghịtỉnh kết hợp trực tuyến với 07 điểm cầu tại huyện, thành phố với 696 đại biểu(trong đó: điểm cầu tỉnh 258 đại biểu, điểm cầu tại các huyện 338 đại biểu).

Phátbiểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnhủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức Hộinghị bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân luônđược Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm thực hiện với nhiều hình thứcphù hợp. Qua đó đã góp phần giúp đại biểu Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dâncác cấp trong tỉnh nâng cao năng lực hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệmvụ theo quy định của pháp luật, làm tròn trách nhiệm trước cử tri và Nhândân, góp phần quan trọng trong việc quyết định những vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.


Hộinghị bồi dưỡng kỹ năng là dịp để đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnhnghiên cứu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốttrong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đề xuất những những vấn đềchưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của mình, cùng vớibáo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cần quan tâm, tích lũy thêm kinh nghiệmnhằm phục vụ tốt hơn trong công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ người đại biểucủa Nhân dân.

PhóChủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu caotinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, nghiêm túc tiếp thu, nắm bắt nộidung các chuyên đề; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị để sau Hộinghị, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng được trao đổi,truyền đạt vào thực tiễn hoạt động của mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệulực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

TạiHội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên có nhiều kinh nghiệmthực tiễn trong hoạt động dân cử trình bày, trao đổi  05 chuyên đề:

-Kỹ năng thẩm tra và quyết định các chính sách an sinh xã hội;

-Quy trình, thủ tục, các hình thức giám sát và kỹ năng giám sát của Hội đồngnhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồngnhân dân;

-Kỹ năng thảo luận, tranh luận và chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

-Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhândân;

-Kỹ năng xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương; giám sáttài chính, ngân sách của Hội đồng nhân dân.


Bêncạnh đó, hội nghị đã có buổi thực hành chuyên đề kỹ năng thảo luận, tranh luậnvà chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Cácđại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực lắng nghe, thamgia ý kiến, trao đổi thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt độngtại địa phương và được các báo cáo viên giải thích, hướng dẫn, làm sáng tỏ,giúp các đại biểu hiểu rõ vấn đề để vận dụng tốt hơn vào thực tiễn công tác;góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động để hoàn thành tốt vai trò, tráchnhiệm của người đại biểu dân cử.


Phátbiểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự nhiệt tình, tâm huyếtcủa các đồng chí Báo cáo viên, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã đónggóp quan trọng vào thành công của Hội nghị; đề nghị các đại biểu sau hội nghị tiếptục nghiên cứu, sáng tạo, không ngừng trau dồi, tự trang bị và rèn luyện chomình thêm nhiều kỹ năng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân phù hợp với quy địnhcủa pháp luật và tình hình thực tế, góp phần thiết thực nâng cao vị thế và hiệuquả của cơ quan dân cử.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK