Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, ngày 11-12/10/2022
Cập nhật : 10:32 - 04/11/2022

Nhằm nâng cao kỹnăng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, theo đề nghịcủa Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, ngày 11-12/10/2022, Trung tâm Bồi dưỡng đạibiểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợpvới Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạtđộng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.DựHội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng dân cử thuộc Ủyban Thường vụ Quốc hội; đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; đồng chí Hoàng Văn Vịnh,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang. 

Phátbiểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dântỉnh nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương,có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, vì vậy, việc tổ chứcbồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹnăng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân là hết sức cần thiết,giúp đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệmtrước cử tri và nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Xácđịnh được điều đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp tổchức Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu trung ương đến điểm cầu tỉnh, huyện để tậphuấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện với cácchuyên đề nhằm cung cấp cho đại biểu kiến thức cơ bản về: Tầm nhìn, định hướngphát triển đất nước; Chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;Kỹ năng của các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tham gia xây dựng, ban hànhnghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luậncủa đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Kỹ năng tiếp xúc cử tri và tham vấn ýkiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu Hộiđồng nhân dân cấp tỉnh; Kỹ năng giám sát của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đểtiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp,đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cử tri đối với người đại biểu dân cử tronggiai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhphối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹnăng đại biểu nhằm bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động, qua đósẽ trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cũng như những khókhăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Đồngchí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đại biểu đề cao tráchnhiệm, tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm bắtcác vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi Hội nghị kết thúc, mỗi đại biểu có thểáp dụng những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, học hỏi vào thực tiễnhoạt động, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng nhândân, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Trongthời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe các đồng chí báo cáoviên, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cử truyền đạt,trao đổi các chuyên đề về:

-Kỹ năng thảo luận, tranh luận và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân;

-Quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân và vai trò củacác bên;

-Kỹ năng giám sát của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực Ngân sách nhà nước;

-Kỹ năng giám sát đầu tư, xây dựng cơ bản.

Cũngtại hội nghị, đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh đã quán triệt một số nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 594 ngày 12/9/2022của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhândân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hộiđồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Nghị quyết gồm 31 Điều, hướng dẫnvề trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựngchương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện chươngtrình giám sát và xem xét việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giámsát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, Tổ đại biểu,đại biểu Hội đồng nhân dân. Nguyên tắc hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dânlà tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trìnhtự, thủ tục theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồngnhân dân; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cánhân chịu sự giám sát; được tiến hành thường xuyên, bảo đảm khách quan, côngkhai, minh bạch, hiệu quả...


Trêncơ sở thực tiễn hoạt động ở địa phương, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi nhữngkhó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và được các báo cáo viên giảithích thấu đáo. Thông qua Hội nghị, mỗi đại biểu sẽ được trang bị thêm cho bảnthân những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, những bàihọc bổ ích, kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó giúp các đại biểu hiểu rõ vấn đề để vậndụng tốt vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao năng lực, trình độ, chuyênmôn, hiểu biết để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu củaNhân dân, góp phần tham gia các ý kiến xác đáng trong việc xây dựng nghị quyếtvà các hoạt động giám sát, thảo luận, phát biểu tranh luận, chất vấn đạt kết quảcao.

Phátbiểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnhmong muốn các đại biểu sau hội nghị này, ngoài những kiến thức, kinh nghiệm, kỹnăng đã được tiếp thu, các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu các văn bản liênquan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, không ngừng trao dồi, nâng cao kiếnthức để áp dụng vào thực tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cáccấp.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK