KẾT QUẢ CUỘC LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU VỚI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
Cập nhật : 11:15 - 21/07/2021


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng BanCông tác đại biểu, chiều ngày 26 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Văn phòng Quốchội, 22 Hùng Vương, Hà Nội, lãnh đạo Ban Công tác đại biểu đã có buổi làm việcvới Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử để nghe báo cáo về kết quả công tác bồidưỡng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BanChấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc còn có đồng chí NguyễnTuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu; đồng chí Đặng Xuân Phương, PhóTrưởng Ban Công tác đại biểu (phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử) vàtập thể lãnh đạo, công chức Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Trong thời gian đang là cao điểm côngtác sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cáccấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Công tác đại biểu đang tập trung toàn lực để tổnghợp và báo cáo kết quả về cuộc bầu cử tới lãnh đạo Quốc hội. Đồng chí TrưởngBan đã thông tin nhanh về kết quả của cuộc bầu cử: tỷ lệ cử tri đi bầu, số đạibiểu trúng cử, tỷ lệ phiếu bầu của đại biểu trúng cử cũng như những vấn đề phátsinh hiện có … Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Ban Công tác đại biểu vẫn tập trungchỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa các kếtluận của Chủ tịch Quốc hội trong cuộc làm việc với Ban Công tác đại biểu, trongđó đặc biệt nhấn mạnh đến việc chuẩn bị xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượnghoạt động của đại biểu dân cử”. Đồng chí Trưởng Ban đề nghị Trung tâm Bồi dưỡngđại biểu dân cử báo cáo cụ thể về kết quả công tác bồi dưỡng đại biểu dân cửtrong nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới cũng nhưnhững khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của Trung tâm đối với lãnhđạo Ban nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử trong thờigian tới.

Trên cơ sở nghe báo cáo tóm tắt về côngtác công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng trongthời gian tới; những ý kiến phát biểu của lãnh đạo và công chức của Trung tâm Bồidưỡng đại biểu dân cử cũng như của các đồng chí Phó Trưởng Ban, đồng chí NguyễnThị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệmvà rất tâm huyết của tập thể Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. Trung tâm đãngày càng khẳng định, nâng cao được hình ảnh và “thương hiệu” của Trung tâmtrong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thờigian qua. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã ghi nhận và đánhgiá cao điều nay trong cuộc làm việc với Ban Công tác đại biểu ngày 19/4/2021vừa qua.

Đồng chí Trưởng Ban Công tác đại biểu kếtluận như sau:

- Phân công đồng chí Nguyễn Tuấn Anhcùng Vụ Công tác đại biểu chịu trách nhiệm xây dựng Đề án sửa đổi Nghị quyết575; đồng chí Đặng Xuân Phương cùng Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử chịutrách nhiệm xây dựng Đề án“Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử”.

- Vấn đề đổi tên Trung tâm: Trung tâmbồi dưỡng đại biểu dân cử cần rà soát lại cơ cấu tổ chức, về biên chế, nhân sựcác phòng…, có báo cáo nêu rõ cơ sở pháp lý, những khó khăn, vướng mắc khi giữtên Trung tâm, những thuận lợi nếu đổi tên thành Vụ, trình lãnh đạo Ban Côngtác đại biểu xem xét. Nếu việc để tên là “Trung tâm” không ảnh hưởng đến nhữngvấn đề quan trọng (cán bộ của Trung tâm vẫn là công chức nhà nước, không phảitự chủ nguồn thu…) thì không cần đổi tên mà nên tập trung giải quyết những vấnđề vướng mắc.

- Vấn đề kiện toàn cơ cấu tổ chức: lãnhđạo Ban ủng hộ việc giữ cấp phòng và kiện toàn tại chỗ. Việc bổ sung nhân sự,nên ưu tiên tuyển chọn người có nhiều bằng cấp (không nên chỉ có chuyên môn vềCông nghệ thông tin). Nếu Trung tâm có đề xuất về vấn đề nhân sự, lãnh đạo Bansẽ xem xét và tạo điều kiện.

- Vấn đề xây dựng website mới là cầnthiết và cần thúc đẩy, để website vừa là nơi cung cấp thông tin, vừa là nơithực hiện tốt các hoạt động bồi dưỡng trực tuyến của Ban Công tác đại biểu.

- Vấn đề xây dựng Đề án“Nâng cao chấtlượng hoạt động của đại biểu dân cử”: cần xuất phát từ việc đánh giá hiệu quảcông tác bồi dưỡng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2016-2021, tìm hiểu nhu cầu bồidưỡng trong nhiệm kỳ mới, xây dựng Khung Chương trình bồi dưỡng cả nhiệm kỳ, từđó làm cơ sở đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Việc xây dựng Đề ánnày có chất lượng sẽ là tiền đề để giải quyết cơ bản những vấn đề còn vướng mắchiện nay mà Trung tâm đã đề cập.

- Về Hội nghị Hội nghị “Giới thiệu vềQuốc hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”, Trung tâm cần chú ýđến vấn đề báo cáo viên: cần mời những người thật sự có kinh nghiệm, có uy tín,là đại biểu Quốc hội các khóa gần đây (khóa XII, XIV); cần dành thời gian củaHội nghị có những chuyên đề mang tính vĩ mô mời các đồng chí lãnh đạo Quốc hội,Ủy viên Bộ Chính trị trình bày.

- Vấn đề phối hợp công tác giữa 2 đơn vịthuộc Ban Công tác đại biểu: Hai đơn vị của Ban cần đoàn kết hơn nữa để cótiếng nói chung, tạo điều kiện cho công chức tham gia phối hợp trong các côngviệc khác nhau của 2 bên, ví dụ: tham gia kỳ họp của HĐND các tỉnh, hội nghịgiao ban Thường trực HĐND các khu vực… Lãnh đạo Ban sẽ điều phối và phân côngcông việc hợp lý giữa hai đơn vị trong thời gian tới.


TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK