Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận, ngày 19/4/2021
Cập nhật : 10:51 - 21/07/2021

Sáng ngày 19/4/2021, Trung tâm Bồi dưỡngđại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đãphối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghịbồi dưỡng kỹ năng cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địabàn tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 7 huyện,thành phố trong tỉnh.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Minh Lực, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhândân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử;cùng sự tham dự của gần 400 đại biểu, thành phần gồm các ứng cử viên đạibiểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo cácBan Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hộiđồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhândân vfa Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Minh Lực, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhândân tỉnh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri pháthuy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứngđáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hộivà Hội đồng nhân dân các cấpnhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Do đó,mục đích của hội nghị bồi dưỡng nhằm trang bị cho ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp trên địabàn tỉnh những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần có trong hoạt động tiếp xúc cửtri và vận động bầu cử. Với khối lượng kiến thức lớn phải truyền đạt trong thờigian 1 ngày, đồng chí đề nghị các ứng cử viên nêu cao tinh thần trách nhiệm,tập trung nghiên cứu, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ. Từ đó có bướcchuẩn bị chu đáo, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, góp phần vào việc tổchức thành công cuộc bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo chương trình Hội nghị, các báo cáo viên sẽ cung cấp, truyềnđạt đến ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân 05 chuyên đề bồidưỡng, gồm:

- Chuyên đề 1: Kiến thứccơ bản về chính quyền địa phương, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương,mối liên hệ của các cơ quan nhà nước ở địa phương;

-Chuyên đề 2: Kiến thức về Hội đồng nhân dân: cơ cấu tổchức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân, đại biểuHội đồng nhân dân;

-Chuyên đề 3: Quy trình bầu cử và sự tham gia của các cơquan tổ chức liên quan;

-Chuyên đề 4: Kỹ năng thu thập thông tin phục vụ hoạtđộng bầu cử

- Chuyên đề 5:  Kỹ năngxây dựng chương trình hành động trong vận động bầu cử.

Bêncạnh đó, các đại biểu dự lớp tập huấn còn được tham gia diễn tậpphiên tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử. Các báo cáo viên của Hội nghị nguyên là đại biểu Quốc hội, nguyênlãnh đạo các Uỷ ban của Quốc hội và những chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệmtrong hoạt động của các cơ quan dân cử trình bày. Hội nghị là dịp để các ứngcử viên đại biểu Hội đồng nhân dân học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinhnghiệm, cách làm hiệu quả và cả những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhvận động bầu cử của các ững cử viên, nhất là về kỹ năng xây dựng chương trình hành động trongvận động bầu cử dành cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân.


Đánh giá cao về thành công của hội nghị, Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh Ninh Thuận cho rằng hội nghị đã bổ trợ nhiều kiến thức, kỹ năng vậnđộng cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân, giúp cho các ứng cửviên thực hiện tốt hơn hoạt động tranh cử của mình. Những tài liệu doTrung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử chu đáo chuẩn bị sẽ được các đại biểu tiếptục nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng linh hoạt trong từng tình huống cụ thể.Những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân chưatìm ra phương hướng giải quyết sẽ được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh NinhThuận và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổng hợp, gửi tới Ban Công tácđại biểu, Quốc hội và các cơ quan có liên quan để tìm biện pháp tháo gỡ trongthời gian sớm nhất.

Phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Trần Minh Lực, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao tinh thầntrách nhiệm, sự nhiệt tình, tâm huyết của các đồng chí báo cáo viên; sự nghiêmtúc, tích cực của các đại biểu, nhất là các ứng cử viên đại biểu Hội đồngnhân dân đã bố trí thời gian, công việc tham dự, ghi chép và thảo luận sôi nổivề các nội dung của Hội nghị. Đồng chí đề nghị sau hội nghị, các vị đại biểucần tiếp tục bổ sung, cập nhật những kiến thức đã được cung cấp, truyền đạt;thường xuyên tìm tòi, nắm bắt, học hỏi thêm những kinh nghiệm hay để vận dụngvà thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; vận dụng tốt vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để xứng đáng trở thànhngười đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Qua phiếu đánh giá hội nghị được các đại biểu dự gửi lại, Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề xuất một số nội dung tập huấn đượcnhiều đại biểu yêu cầu và đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc BanCông tác đại biểu tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh tổ chức các khóa tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời giantới./.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK