CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ LẦN THỨ 7
Cập nhật : 14:51 - 30/12/2019
Ngày 28.12, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Ban Công tác đại biểu thuộc của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề "Vai trò của HĐND tỉnh trong giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương - Thực trạng và giải pháp". Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho rằng: chủ đề được hội nghị lựa chọn lần này có ý nghĩa quan trọng và thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương. Từ đó đề xuất, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về những vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn hoặc điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực cần tập trung đi sâu phân tích, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát… từ đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy nhấn mạnh: Giám sát là một trong hai chức năng quan trọng của HĐND, được Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật quy định. Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, với sự nỗ lực và đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hoạt động giám sát của HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó giám sát việc thực thi pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm. HĐND các cấp đã chủ động nghiên cứu, áp dụng những yếu tố hợp lý trong hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, kế thừa kinh nghiệm giám sát của các nhiệm kỳ trước để đúc rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện cũng như đưa ra giải pháp để khắc phục khó khăn khi thực hiện chức năng giám sát. Hình thức và nội dung giám sát được nghiên cứu để đổi mới phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng địa bàn dân cư, từng thời điểm.

Tuy nhiên, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động giám sát của HĐND như: việc giám sát văn bản pháp luật của UBND cùng cấp và HĐND cấp dưới chưa được thường xuyên; thời gian giám sát chưa nhiều, chưa tìm hiểu sâu sắc được vấn đề và đề ra phương hướng giải quyết hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động giám sát thông qua việc xem xét báo cáo tại Kỳ họp HĐND. Công tác sau giám sát mới chỉ tập trung vào công đoạn đôn đốc, nhắc nhở chưa có giải pháp cụ thể để yêu cầu cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát giải quyết đến cùng các kiến nghị giám sát. Bên cạnh đó, sự tham gia của một số đại biểu HĐND, nhất là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm chưa tương ứng với nhu cầu đòi hỏi của thực tế.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn và đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương. Các tham luận tập trung vào kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực giám sát của HĐND như: giám sát để ban hành chính sách giải quyết bức xúc của địa phương, giám sát về đất đai, môi trường, đầu tư công, giám sát về công tác tổ chức bộ máy biên chế, hợp đồng lao động…

Đa số đại biểu đều cho rằng, công tác giám sát của HĐND tỉnh đã tác động tích cực đến việc thực thi pháp luật trên địa bàn từng tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật với các hoạt động trong đời sống trên địa bàn. Qua giám sát đã phát hiện và có đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc chung của mỗi địa phương; giúp UBND tỉnh và các ngành, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, từng bước đưa trình tự, thủ tục ban hành nghị quyết HĐND tỉnh được thực hiện theo đúng quy định mới của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề thảo luận tại hội nghị lần này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực HĐND khu vực Bắc Trung Bộ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là: Tiếp tục coi trọng và nâng cao vai trò của hoạt động giám sát trong các mặt hoạt động của HĐND; cần có sự đầu tư, nghiên cứu để chuẩn bị thật tốt chương trình, kế hoạch giám sát và chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Ban, Tổ đại biểu HĐND; tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri; tiếp tục đổi mới và tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; tăng cường giám sát thông qua việc xem xét quyết định của UBND cùng cấp, nghị quyết HĐND cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật hay không; làm tốt công tác hậu giám sát; và thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động nói chung, kỹ năng giám sát có tính chuyên sâu nói riêng cho các đại biểu, nhất là đối với các đại biểu không chuyên trách và đại biểu HĐND...

Nhân dịp này, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị cũng đã chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021 cho Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK