Giới thiệu về “Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên tham gia công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2019”
Cập nhật : 10:22 - 17/09/2019
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, được sự đồng ý của đồng chí Trưởng Ban Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử dự kiến tổ chức “Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên tham gia công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2019”. 

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ban Công tác đại biểu luôn nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm tổ chức các hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử cho các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thời gian vừa qua, Ban Công tác đại biểu đã có những chỉ đạo quan trọng đối với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trong việc đổi mới nội dung công tác bồi dưỡng từ chỗ chủ yếu là bồi dưỡng cho đại biểu các vấn đề về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kiến thức chuyên ngành, chuyển sang tập trung, đi sâu hơn vào bồi dưỡng về kỹ năng, phổ biến kinh nghiệm hoạt động nghị trường cho các đại biểu dân cử. 

Tác dụng của việc thay đổi phương hướng bồi dưỡng này đã cho thấy ngay trong các sinh hoạt của đại biểu Quốc hội trong các kỳ họp vừa qua của nhiệm kỳ khóa XIV, nhiều đại biểu Quốc hội đã xuất hiện với những phát biểu tranh luận, chất vấn rất trách nhiệm trên diễn đàn Quốc hội, gây ấn tượng tốt đẹp trong con mắt cử tri và dư luận trong nước. Nhờ đó, các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, với sự tham gia tích cực, đầy tự tin của nhiều vị đại biểu dân cử sau khi đã được bồi dưỡng, trang bị những kỹ năng phù hợp, đã ngày càng trở nên có chất lượng cao hơn, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Qua phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố tại các hội nghị Hội đồng nhân dân khu vực, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi nhận những cố gắng của Ban Công tác đại biểu trong việc tổ chức những lớp bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ngay sau những kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV. 

Thành công của công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, có vai trò đóng góp vô cùng quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, công tác viên đã sát cánh cùng Ban Công tác đại biểu trong thời gian qua. Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả giữa Ban Công tác đại biểu với các chuyên gia là báo cáo viên, cộng tác viên sẽ giúp cho Ban hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách được Ủy ban thường vụ Quốc hội giao phó.
 
Chính vì vậy, “Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên tham gia công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2019” là dịp rất quan trọng để Ban Công tác đại biểu có cơ hội đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm và tiếp tục đề ra phương hướng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên tham gia công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử của Ban Công tác đại biểu. Thông qua việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến thảo luận, đóng góp của các báo cáo viên, cộng tác viên và các chuyên gia, tiếp tục duy trì, xây dựng, phát triển, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ giữa Ban Công tác đại biểu với đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chương trình của hội nghị “Báo cáo viên, cộng tác viên tham gia công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2019” có nội dung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến báo cáo viên, cộng tác viên, cụ thể như sau: 
- Báo cáo của Ban Công  tác đại biểu về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, vai trò và sự tham gia, đóng góp của báo cáo viên, cộng tác viên;
- Ý kiến thảo luận của báo cáo viên, cộng tác viên tập trung về chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn đại biểu dân cử; khó khăn, thuận lợi và đề xuất, kiến nghị về:
+ Phương hướng, giải pháp để xây dựng đội ngũ báo cáo viên, công tác viên ngày càng có chất lượng, làm thế nào để mời được thêm nhiều chuyên gia giỏi. 
+ Việc cải tiến, đổi mới cả về nội dung chương trình và phương pháp bồi dưỡng đại biểu dân cử. Công tác bồi dưỡng đại biểu cần tập trung vào những khâu nào cho nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tơi (2021-2026).
+ Cơ chế phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu và các Bộ, Ban, ngành và các trung tâm hàng đầu trong nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Thời gian, địa điểm, thành phần dự kiến
1. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức trung ương.
2. Thời gian: Hội nghị dự kiến được tổ chức vào 26/2/2019.
3. Địa điểm:  tại khách sạn Phượng Hoàng Pheonix, thành phố Bắc Ninh
4. Thành phần đại biểu dự Hội nghị: Hội nghị dự kiến sẽ có khoảng 80 đại biểu. Đối tượng được mời tham dự gồm:
- Báo cáo viên, cộng tác viên đã từng tham gia các hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử do Ban Công tác đại biểu tổ chức; 
- Một số chuyên gia, cơ quan dự kiến mời tham gia công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử trong thời gian sắp tới.
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội;
- Đại diện lãnh đạo Báo đại biểu nhân dân, Truyền hình Quốc hội;
- Thường trực HĐND một số tỉnh, thành phố thường xuyên phối hợp với Ban Công tác đại biểu trong bồi dưỡng đại biểu HĐND;
- Một số Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội có liên quan.

Trên đây là dự kiến về kế hoạch tổ chức “Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên tham gia công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2019”.  Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trân trọng thông báo tới quý vị đại biểu. 

TTBD
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK