Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận, ngày 7/5/2019
Cập nhật : 10:11 - 12/07/2019
Ngày 7/5/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Lực, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận; lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử và gần 120 đại biểu, thành phần gồm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách các Ban Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thành phố của tỉnh Ninh Thuận.


Các đại biểu tham dự Hội nghị


Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2017 đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã rất quan tâm đến hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử của tỉnh. Ninh Thuận cũng là một trong những tỉnh có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và có hiệu quả cao với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình các hội nghị tập huấn dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Minh Lực nhấn mạnh: hội nghị lần này được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến chức năng quyết định, giám sát cho đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ, chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, thảo luận và tiếp thu sâu kỹ các chuyên đề để vận dụng những kiến thức vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm khẳng định vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và hoạt động của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân của tỉnh Ninh Thuận nói riêng trong thời gian tới.

Theo chương trình Hội nghị, các báo cáo viên sẽ cung cấp, truyền đạt đến đại biểu các chuyên đề như: Kỹ năng giám sát việc lập, phê duyệt và thực hiện quản lý quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp; kỹ năng quyết định và giám sát đầu tư công;….Đây là những kỹ năng mang tính chuyên sâu, rất thiết thực, giúp đại biểu Hội đồng nhân dân, công chức làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân các cấp học tập, tiếp thu để vận dụng thực tế vào nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

Các chuyên đề tại Hội nghị được các báo cáo viên, chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm từ các hoạt động của cơ quan dân cử trình bày, trao đổi. Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận học hỏi, thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả và cả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, tâm huyết của các báo cáo viên cũng như các học viên đã bố trí thời gian, công việc tham dự, ghi chép và tích cực thảo luận về nội dung các chuyên đề. Sau khi lớp bồi dưỡng kết thúc, đồng chí hi vọng mỗi đại biểu sẽ vận dụng những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại hội nghị vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm khẳng định vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhất là đại biểu cấp cơ sở trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Để đạt được mục tiêu đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Theo Kế hoạch, trong năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử sẽ còn phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức một cuộc Hội nghị tập huấn dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, dự kiến vào tháng 10/2019.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK