Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, ngày 2-3/5/2019
Cập nhật : 9:46 - 12/07/2019
Ngày 2-3/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi; lãnh đạo Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. Bên cạnh đó, Hội nghị tập huấn có sự tham dự của gần 150 đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ, chuyên viên tham mưu giúp việc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh: Trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2016 trở lại đây, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh đã và đang có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân các cấp đã từng bước khẳng định ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân theo luật định; bám sát hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó cụ thể hóa để kịp thời ban hành đồng bộ các nghị quyết, cơ chế, chính sách cho sát đúng phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Ninh cũng đã thực sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó, tính dân chủ, công khai ngày càng được tăng cường, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày càng sát hơn với thực tiễn.

Hội nghị tập huấn được tổ chức lần này là nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến chức năng quyết định, giám sát cho đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ, chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân, góp phần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. 

Theo chương trình Hội nghị, các báo cáo viên sẽ cung cấp, truyền đạt đến đại biểu các chuyên đề như: Hội đồng nhân dân trong việc giám sát chuyên sâu về lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động việc làm; Hội đồng nhân dân trong giám sát quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất; Hội đồng nhân dân với vai trò quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương;…

Đây là những kỹ năng mang tính chuyên môn chuyên sâu, rất thiết thực, cụ thể, góp phần nâng cao năng lực của đại biểu, giúp đại biểu Hội đồng nhân dân, công chức làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân các cấp vận dụng thực tế vào nhiệm vụ chuyên môn được giao. Các chuyên đề được các báo cáo viên của Hội nghị là những chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm từ các hoạt động của cơ quan dân cử trình bày, trao đổi. Hội nghị cũng là dịp để các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả và cả những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Thông qua khóa tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, tâm huyết của các đồng chí báo cáo viên cũng như các học viên đã bố trí thời gian, công việc tham dự, ghi chép và tích cực thảo luận về nội dung các chuyên đề. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn thông qua hội nghị lần này các đại biểu có thêm kiến thức, kinh nghiệm quý báu. Đồng thời, các vị đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp, truyền đạt, tiếp tục tìm tòi, nắm bắt, học hỏi thêm kinh nghiệm để vận dụng và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, từ đó phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. 

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK