Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, ngày 3-4/6/2019
Cập nhật : 17:22 - 11/07/2019
Ngày 3-4/6/2019, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.


Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; đ/c Trịnh Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, và sự tham dự của gần 100 đại biểu, thành phần gồm Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, chuyên trách các Ban Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thành phố. Toàn cảnh Hội nghị

Theo chương trình Hội nghị, các báo cáo viên sẽ cung cấp, truyền đạt đến các đại biểu 6 chuyên đề, gồm: 
- Kỹ năng giám sát việc thực hiện ngân sách địa phương
- Kỹ năng giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri
- Kỹ năng xem xét và thông qua nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
- Kỹ năng giám sát việc thực hiện quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất
- HĐND trong việc quyết định chính sách y tế, lao động việc làm, chính sách xã hội thuộc phạm vi quản lý
- Chức năng quyết định của TT HĐND trong việc quyết định giá dịch vụ văn hóa, giáo dục thuộc phạm vi quản lý

Các chuyên đề được các báo cáo viên của Hội nghị là những chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm từ các hoạt động của cơ quan dân cử trình bày, trao đổi. Hội nghị cũng là dịp để các vị đại biểu Hội đồng nhân dân của tỉnh Quảng Nam học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả và cả những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Các đại biểu đã tham dự hội nghị nghiêm túc, xuyên suốt; trao đổi thảo luận nhiệt tình, sôi nổi. 
 
Đánh giá cao về thành công của hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng hội nghị đã bổ trợ nhiều kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử, giúp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ trong thời gian hiện nay và cả cho nhiệm kỳ tiếp theo. Những tài liệu do Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tỉ mỉ, chu đáo chuẩn bị sẽ được các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng linh hoạt trong từng tình huống cụ thể. Những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân chưa tìm ra phương hướng giải quyết sẽ được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổng hợp, gửi tới Ban Công tác đại biểu, Quốc hội và các cơ quan có liên quan để tìm biện pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Qua phiếu đánh giá hội nghị được các đại biểu dự gửi lại, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đề xuất một số nội dung tập huấn được nhiều đại biểu yêu cầu và đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các khóa tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian tới./.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK