Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, ngày 27/3/2019
Cập nhật : 15:42 - 03/04/2019
Ngày 27.3, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử - Ban Công tác Đại biểu thuộc UBTVQH đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2019.Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Giàng Mạnh Nhà nhấn mạnh: Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, đây là một vinh dự hết sức to lớn, nhưng đồng thời cũng là nhiệm vụ không kém phần vất vả. Để làm tròn trọng trách này, đòi hỏi mỗi đại biểu dân cử, ngoài tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết, còn phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và không ngừng trau dồi, học tập, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của mình. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động của đại biểu vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn và đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử tập huấn bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là Thường trực, các Ban HĐND xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các Báo cáo viên đã giới thiệu, truyền đạt và trao đổi với các đại biểu các chuyên đề về: Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND các cấp - xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; kỹ năng thẩm tra của các Ban HĐND đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, Thường trực HĐND các cấp; kiến thức cho đại biểu HĐND để nhận thức và thực hiện vai trò đại diện lợi ích của cử tri, tham gia vào các cuộc TXCT - công tác theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kỹ năng tiếp công dân, quy trình xử lý ý kiến và đơn thư của công dân; công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị và giải quyết đơn thư của công dân…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, bày tỏ quan điểm, ý kiến xung quanh các nội dung tập huấn, trao đổi thẳng thắn và làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn tại địa phương. Việc áp dụng phương pháp truyền đạt khoa học của các báo cáo viên; đồng thời, có sự trao đổi trực tiếp với các đại biểu tham dự đã nâng cao tính tích cực, chủ động của đại biểu, giúp đại biểu tiếp thu các nội dung bồi dưỡng có hiệu quả.

Thông qua các chuyên đề, các Báo cáo viên đã trình bày những vấn đề rất thiết thực và tâm huyết về các kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, cả trên phương diện lý luận lẫn kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, giúp đại biểu HĐND hai cấp hiểu sâu hơn các nội dung liên quan đến tổ chức giám sát; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết. Để đưa những kiến thức đã được tập huấn trở thành kỹ năng riêng của đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu, chắt lọc các kiến thức, kỹ năng từ nội dung chuyên đề được các Báo cáo viên trình bày, vận dụng thực hiện và rút kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động thời gian tới. Đồng thời, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự học tập, trau dồi kỹ năng hoạt động cho mình trong thực tiễn hoạt động của mỗi đại biểu.

TTBD
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK