Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, 28/2 – 1/3/2019
Cập nhật : 9:38 - 04/03/2019
Nhằm tiếp tục trang bị, bổ sung kiến thức cho đại biểu HĐND những kỹ năng cần thiết để đại biểu thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, ngày 28/2 – 1/3, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh năm 2019.

Tham dự Hội nghị gồm có: Đ/c Đặng Xuân Phương, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu; Đ/c Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử; Đ/c Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Đ/c Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đ/c Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại, cùng sự tham dự của hơn 120 đai biểu thuộc HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh.Toàn cảnh Hội nghị

Mục đích của Hội nghị nhằm tiếp tục trang bị, bổ sung kiến thức cho đại biểu HĐND những kỹ năng cần thiết để đại biểu thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hội nghị cũng là dịp để đại biểu giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng với những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày 7 chuyên đề nhằm giúp đại biểu nắm chắc các kỹ năng của người đại biểu dân cử như: 
- Kỹ năng phân tích và đánh giá tác động của chính sách; 
- Kỹ năng xem xét quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh; 
- Kỹ năng chất vấn và xem xét trả lời chất vấn; 
- Kỹ năng và phương pháp tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND
- Kỹ năng xem xét, quyết định quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại địa phương;
- Kỹ năng xem xét thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội;
- Kỹ năng tham vấn nhân dân khi xây dựng và ban hành chính sách ở địa phương.

Các đại biểu tại Hội nghị tập trung theo dõi, tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần thật sự cầu thị để nắm bắt những vấn đề thật chắc và có thể áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học hỏi, trao đổi tại Hội nghị này vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trong thời gian tới.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK