Tin Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn, ngày 16 - 17/8/2018
Cập nhật : 10:43 - 27/08/2018
Trong hai ngày 16 – 17/8/2018, tại thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn, thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2018.

Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là đại biểu HĐND tỉnh, thường trực, các ban và Văn phòng HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Tô Hồng Khoa, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đã nêu bật vị trí, vai trò quan trọng của HĐND, của đại biểu HĐND trong tôt chức chính quyền địa phương; Hiệu quả hoạt động của HĐND gắn liền với chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Chính vì vậy, việc cập nhật nâng câo kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND là việc làm thường xuyển và rất quan trọng. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu về dự tập huấn cần tập trung trao đổi, tiếp thu, theo dõi và tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm củng cố kiến thức để áp dụng vào hoạt động của HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới.

Tại Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu sẽ được các báo cáo viên của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đại biểu cung cấp kiến thức và kỹ năng trên 4 lĩnh vực, cụ thể đó là :
- Hoạt động thẩm tra, thẩm định và quyết định dự toán thu chi, phân bổ, điều chỉnh và phê chuẩn ngân sách địa phương
- Giám sát thực hiện Luật đầu tư công và thực hiện ngân sách địa phương
- Giám sát việc thực hiện khiếu nại tố cáo
- Giám sát việc thực hiện chính sách xã hội

Đây là những lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của HĐND mà đại biểu HĐND đang gặp nhiều khó khan vướng mắc trong quá trình tổ chức giám sát cũng như trong hoạt động tại kỳ họp.

Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao tính hữu ích của các nội dung tập huấn, phương pháp truyền đạt cúa báo cáo viên và giúp ích nhiều cho đại biểu trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK