Hội nghị bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng giám sát về tài chính, ngân sách dành cho ĐBQH Lào” tại Lào
Cập nhật : 15:01 - 22/10/2015

Theo đề nghị của Văn phòng Quốc hội Lào, được sự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, trong hai ngày 5-6/10/2015, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Trung tâm tập huấn đại biểu Quốc hội của Văn phòng Quốc hội Lào tổ chức Hội nghị bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng giám sát về tài chính, ngân sách dành cho ĐBQH Lào” tại tỉnh Savanakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Hội nghị có sự tham dự của gần 100 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào, Chủ nhiệm các Ủy ban Kinh tế - Kế hoạch và Tài chính, Ủy ban Pháp luật, Tổng thư ký Quốc hội, 27 đại biểu Quốc hội của 11 đơn vị bầu cử trong đó có nhiều đồng chí là Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; và các cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội Lào và Văn phòng các khu vực bầu cử. Đồng chí Khăm-phởi Panmalaythong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Đại biểu Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Lào tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị tập trung vào các nội dung chuyên đề như sau:

- Xem xét, thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, quyết toán ngân sách nhà nước: Mục đích, yêu cầu thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước; trình tự và phương thức tiến hành thẩm tra dự toán ngân sách; nội dung thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước; thẩm tra căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; nội dung và phương thức thẩm tra dự toán thu chi ngân sách; thẩm tra việc điều chỉnh dự toán ngân sách và phương án sử dụng tăng thu ngân sách; thẩm tra tính cân đối ngân sách theo dự toán; Xem xét, thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước: Nguyên tắc lập quyết toán và trách nhiệm thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước; nội dung chủ yếu của việc thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách; thẩm tra tính hợp pháp và căn cứ pháp lý của báo cáo quyết toán ngân sách, v.v…

- Một số vấn đề về giám sát ngân sách nhà nước của ĐBQH Việt Nam: Đặc điểm của hoạt động giám sát ngân sách nhà nước; chủ thể thực hiện quyền giám sát ngân sách nhà nước; phân biệt giám sát ngân sách nhà nước và kiểm tra, thanh tra tài chính; hình thức, nội dung và công cụ thực hiện giám sát ngân sách nhà nước; nội dung và yêu cầu giám sát ngân sách nhà nước, một số giải pháp và điều kiện nâng cao hiệu quả giám sát trong hệ thống ngân sách lồng ghép.

- Giám sát của Quốc hội về đầu tư xây dựng cơ bản: Đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư xây dựng cơ bản; các nguyên tắc trong phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan trong đầu tư xây dựng cơ bản; Các tiêu chí chính trong giám sát đầu tư xây dựng cơ bản; Đối tượng, phương thức giám sát và các hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản: Giám sát chủ trương, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát chương trình dự án; giám sát công trình xây dựng cơ bản; giám sát báo cáo đánh giá tình hình và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; chất vấn về đầu tư xây dựng cơ bản.

Tại Hội nghị, báo cáo viên cũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với các đại biểu. Các đại biểu bày tỏ mối quan tâm sâu sắc tới các vấn đề như: phân bổ ngân sách theo cấp chính quyền ở Việt Nam và việc quy định quyền hạn của chính quyền địa phương để quyết định ngân sách theo phân cấp; vai trò của các Ủy ban của Quốc hội trong chu trình ngân sách; quy định trách nhiệm của cơ quan Kiểm toán và việc thuê chuyên gia tư vấn về ngân sách; quy định và cách thức xử lý các sai phạm trong thực hiện luật Ngân sách của Nhà nước; kinh nghiệm về khống chế bội chi ngân sách; sự phối hợp giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong giám sát ngân sách nhà nước; kinh nghiệm thành lập những Ủy ban đặc biệt để điều tra những vụ việc vi phạm nghiêm trọng luật ngân sách nhà nước; kinh nghiệm lựa chọn những vấn đề cần ưu tiên xem xét trước ở Quốc hội trong vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản; kinh nghiệm giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; sự khác biệt giữa giám sát dự án đầu tư xây dựng cơ bản có vốn đầu tư của nhà nước với giám sát dự án đầu tư xây dựng cơ bản có vốn nước ngoài; kinh nghiệm phân cấp ngân sách trong quản lý dự án đầu tư của Việt Nam; v.v…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, lãnh đạo Quốc hội Lào đã đánh giá cao nội dung bài giảng của các báo cáo viên. Đây là những nội dung chuyên sâu, khó cả về lý luận và triển khai thực tiễn, tuy nhiên, kiến thức lý luận và những kinh nghiệm thực tế của báo cáo viên đã thu hút sự chú ý, tạo nên không khí tích cực trao đổi, thảo luận giữa báo cáo viên và các đại biểu dự hội nghị. Với những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị, hy vọng sẽ góp phần giúp ích cho công tác hoạt động đại biểu của đại biểu Quốc hội và các cơ quan tham mưu giúp việc cho ĐBQH, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội Lào trong thời gian tới.

 

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK