Hội nghị tập huấn “Kỹ năng giữ mối quan hệ giữa ĐBQH với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương” tại CHDCND Lào
Cập nhật : 15:54 - 16/04/2015
Đ/c Khaykham Vannavong phát biểu tại Hội nghịĐ/c Khaykham Vannavong phát biểu tại Hội nghị

      Thực hiện chương trình hợp tác bồi dưỡng giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào(CHDCND Lào) năm2015; theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước CHDCND Lào; được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp cùng Trung tâm tập huấn Đại biểu Quốc hội, Vănphòng Quốc hội Lào mời chuyên gia sang thuyết trình tại Viêng Chăn một số chuyên đề liên quan tới “Kỹ năng giữmối quan hệ giữa ĐBQH với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương ”từ ngày 9-10/4/2015. Hội nghị diễn ra với sự tham gia của hơn 130 đại biểu Lào,gồm các Đại biểu Quốc hội là Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc và các Ủy ban, các ĐBQH của các đơn vị bầu cử trong cả nước,các đồng chí là cán bộ cấp Vụ của các đơn vị trong Văn phòng Quốc hội Lào, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Tòa án, Viện kiểm sát. Phần trình bày của các chuyên gia Việt Nam đã tập trung vào các nội dung sau:

- Giới thiệu về vị trí pháp lý, quyền hạn và trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội trong quan hệ với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương;

- Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của đoàn ĐBQH ở địa phương;

- Những khó khăn và giải pháp để tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa đoàn ĐBQHvới các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương;

- Trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm về mối quan hệ giữa ĐBQH với các cơ quannhà nước ở Trung ương và địa phương với các ĐBQH Lào.

      Các chuyên đề giới thiệu tại hội nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực, nổi bật mà đại biểu quan tâm, được các đại biểu Bạn đánh giá cao. Việc trình bày lý luận kết hợp kinh nghiệm thực tiễn của các báo cáo viên đã thu hút sự theo dõi và thảoluận sôi nổi của các đại biểu tham dự. Bạn đã đặt nhiều câu hỏi tìm hiểu, trao đổi với báo cáo viên với tinh thần trách nhiệm cao. Các đại biểu tham dự Hội nghị mong muốn điều kiện thời gian rộng rãi hơn nữa để có thể tìm hiểu, trao đổi sâu thêm các vấn đề:

-Tỉ lệ giữa ĐBQH chuyên trách và kiêm nhiệm; Làm thế nào để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo trách nhiệm đại diện cho cử tri, nhất là đối với những ĐBQH giữ cương vị lãnh đạo, quản lý;

- Cơ cấu ĐBQH là lãnh đạo cấp cao khi tham gia ứng cử ở địa phương; Tỷ lệ giữaĐBTW và ĐBĐP;

- Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; của Quốc hội; Trách nhiệm của những cơ quan liên quan;

- Chất vấn và trách nhiệm trả lời chất vấn; Những vấn đề liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm;

- Tiêu chuẩn đối với các ứng cử viên ĐBQH; Vấnđề tự ứng cử ĐBQH ở Việt Nam;

- Mối quan hệ giữa đoàn ĐBQH, ĐBQH với các cơ quan của Quốc hội và với các cơquan nhà nước ở Trung ương và địa phương;

- Quy trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Mối quan hệ giữa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết của cấp ủy Đảng;

- Những vấn đề liên quan tới giám sát, thanh tra và kiểm tra; Giám sát của Quốc hội, ĐBQH đối với các bộ ngành và Chính phủ;

      Nội dung hội nghị phù hợp với khuôn khổ thời gian 2 ngày của Ban tổ chức đề ra, bảo đảm cân đối thời gian cho việc trình bày và việc trao đổi, thảo luận giữa đại biểu tham dự và báo cáo viên. Đây là hoạt động thứ 2 trong kế hoạch hợp tác năm 2015 giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

      Từ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, coi trọng tình hữu nghị, thân thiết với Quốc hội Lào, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các bạn Lào tổ chức tốt các hội nghị tập huấn cho ĐBQH trong khuôn khổ chương trìnhhợp tác giữa Quốc hội 2 nước, Ban Công tác đại biểu (Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử) luôn xác định đây là trách nhiệm, là nhiệm vụ chính trị quan trọng để chuẩn bị nội dung kỹ càng, kế hoạch chu đáo, mời các báo cáo viên tâm huyết, nhiều kinh nghiệm sang tập huấn cho các đại biểu Quốc hội Lào.Sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau giữa các đại biểu và báo cáo viên thể hiện sự chân thành, xúc động anh em, đồng chí. Thông qua các lớp tập huấn, các đại biểu dự Hội nghị có thêm cơ hội để tìm hiểu, nâng cao hơn kỹ năng hoạt động đại biểu, nhận thức sâu sắc hơn về nội dung tập huấn cũng như các vấn đề Bạn đang quan tâm.

      Theo ý kiến tại Hội nghị cho thấy, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang rất quan tâm tới mô hình chính quyền địa phương của Việt Nam. Hiến pháp 2013 đã khẳngđịnh vai trò quan trọng của chính quyền địa phương các cấp và chúng ta đangtrong quá trình triển khai, sửa đổi Luật Chính quyền địa phương thì việc tậphuấn về “Kỹ năng giữ mối quan hệ giữaĐBQH với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương” thật sự là một chủ đềthiết thực. Chính vì vậy các chuyên đề tại Hội nghị này có sức thu hút lớn đốicác đại biểu tham dự. Đây cũng là sự thành công cần ghi nhận khi chuẩn bị kếhoạch và nội dung tập huấn và cũng chính là sự động viên khích lệ đơi với Trungtâm bồi dưỡng đại biểu dân cử.

      Trong buổi tiếp đoàn Việt Nam sau khi kết thúc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Yathotu chân thành cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Quốc hội Lào trong nhiều hoạt động, trong đó có việc cử đoàn chuyên gia có kinh nghiệm tới giới thiệu các chuyên đề theo yêu cầu của phía bạn Lào lần này. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua việc phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt động, nhất là kỹ năng hoạt động của ĐBQH Lào. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam để tổ chức các hội nghị tập huấn tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh Lào đang chuẩn bị tổ chức Hội đồng nhân dân. 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK