Giới thiệu nội dung Hội nghị bồi dưỡng “Giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”
Cập nhật : 9:31 - 10/06/2021

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, căn cứ kế hoạch hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2021, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử sẽ tổ chức các hội nghị bồi dưỡng “Giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”.

Hội nghị với mục đích nhằm giới thiệu cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội những kiến thức kiến thức cơ bản về Quốc hội; vai trò, quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; một số kỹ năng cơ bản như thu thập và xử lý thông tin; tham vấn ý kiến nhân dân; tiếp xúc cử tri; tiếp xúc báo chí để có thể thực hiện nhiệm vụ của đại biểu ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Hội nghị còn là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội khóa trước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đại biểu Quốc hội mới trúng cử nắm bắt và biết cách vận dụng một số kỹ năng cơ bản.

Chương trình hội nghị dự kiến sẽ bao gồm các nhóm nội dung dưới đây: 

1. Nhóm nội dung thứ nhất: Tổng quan về Quốc hội

Trong nhóm nội dung này sẽ bao gồm các nội dung liên quan đến: 

- Cơ cấu tổ chức của Quốc hội. 

- Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và cách thức thực hiện.

- Định hướng hoạt động và phát triển của Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

2. Nhóm nội dung thứ hai: Quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội

Trong nhóm nội dung này sẽ bao gồm các nội dung liên quan đến: 

- Quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong và ngoài kỳ họp.

- Chế độ chính sách của đại biểu Quốc hội.

- Quyền, nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội.

- Kinh nghiệm sử dụng quyền, thực hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

3. Nhóm nội dung thứ ba: Quy trình, thủ tục kỳ họp Quốc hội

Trong nhóm nội dung này sẽ bao gồm các nội dung liên quan đến: 

- Quy trình, thủ tục tiến hành các hoạt động tại kỳ họp Quốc hội

- Quy trình, thủ tục tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội.

- Giới thiệu về Nội quy kỳ họp Quốc hội.

4. Nhóm nội dung thứ tư: Một số kỹ năng của đại biểu Quốc hội, mỗi kỹ năng phần trình bày chính và phần chia sẻ kinh nghiệm của đại biểu Quốc hội

Trong nhóm nội dung này sẽ bao gồm các nội dung liên quan đến: 

- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. 

- Kỹ năng tiếp xúc cử tri. 

- Kỹ năng tiếp xúc với báo chí. 

- Tổng quan về tham vấn ý kiến nhân dân trong hoạt động của Quốc hội. 

5. Nhóm nội dung thứ năm: Kinh nghiệm hoạt động đại biểu Quốc hội 

Trong nhóm nội dung này sẽ bao gồm các nội dung liên quan đến: 

- Kinh nghiệm hoạt động của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp.

- Kinh nghiệm hoạt động tại Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

- Kinh nghiệm hoạt động tại Đoàn đại biểu Quốc hội.

6. Nhóm nội dung thứ sáu: Công tác hỗ trợ hoạt động của Quốc hội

Trong nhóm nội dung này sẽ bao gồm các nội dung liên quan đến: 

- Tổng quan về bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội

- Công tác nghiên cứu, cung cấp thông tin của Văn phòng Quốc hội 

- Công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học lập pháp của Viện Nghiên cứu lập pháp

- Công tác thông tin công chúng, báo chí phục vụ hoạt động của Quốc hội

- Công tác tin học phục vụ hoạt động của Quốc hội 

- Hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội

- Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.


Với những nội dung bồi dưỡng dự kiến nêu trên, 03 hội nghị “Giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV” dự kiến tổ chức tại các địa điểm với thời gian như sau:

- Hội nghị tại Miền Trung: Dự kiến tại Huế từ ngày 30/6 – 2/7/2021, dành cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội thuộc 22 tỉnh: 3 tỉnh khu vực Bắc Bộ (giáp Bắc Trung Bộ), khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Hội nghị tại Miền Nam: Dự kiến tại Cần Thơ từ ngày 5/7 – 7/7/2021, dành cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội thuộc 19 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

- Hội nghị tại Miền Bắc: Dự kiến tại Hà Nội từ ngày 12/7 – 14/7/2021, dành cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội thuộc 22 tỉnh khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ. 

Các hội nghị sẽ triển khai theo hình thức tổ chức trực tiếp. Tuy nhiên, trong trường hợp tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị “Giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV” có thể được tiến hành theo các phương án như sau:

Phương án 1: 

Trước ngày 25/6/2021 nếu các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, sẽ chỉ tổ chức 02 Hội nghị tại Cần Thơ và Hà Nội, các đại biểu ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên chuyển ra tập huấn cùng các tỉnh phía Bắc.

Phương án 2: 

Trước ngày 30/6/2021 nếu cả 2 khu vực miền Đông - Tây Nam Bộ và khu vực miền Trung – Tây Nguyên đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, sẽ chỉ tổ chức 01 Hội nghị tại Hà Nội ngay trước khi kỳ họp diễn ra.

Các hội nghị sẽ có sự tham dự của Lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; khoảng 300 đại biểu mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; báo cáo viên, cộng tác viên; một số Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp; đại diện các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; phóng viên báo chí. (Số lượng đại biểu dự kiến có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu).

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị “Giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”. 

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trân trọng thông báo.

TTBD


Danh sách góp ý
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK