Quy định 37: Tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”
Cập nhật : 16:23 - 30/12/2021


Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trungương (khóa XIII) thay thế cho Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 về 19 Điều đảngviên không được làm và coi đây làcăn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên. Điều đó cho thấy Đảng ta luôn nhận thức đúng và đề cao vai trò, tầm quantrọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.Bởi vì, Đảng ta là Đảng cầm quyền, trước yêu cầu mới ngày càng cao của côngcuộc đổi mới, nếu Đảng không giữ vững bản chất cách mạng của mình, không thậtvững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí và hành động;không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không đượcnhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên.

Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Quy định số 47 - QĐ/TWcủa BCH Trung ương Đảng, ngày 01/11/ 2011 về những điều đảng viên không đượclàm, đã có nhiều đảng viên vì không nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, thiếu tinh thầntrách nhiệm đã vi phạm những điều đảng viên không được làm và phải kiểm điểm,bị kỷ luật với các hình thức khác nhau. Các hành vi tham nhũng tiêu cực, sự suythoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễnbiến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, lợiích nhóm, không chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, không nêu cao tinh thầnđấu tranh tự phê bình và phê bình.

Từ 2016-2020, có hơn 25.000 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễnbiến”, “tự chuyển hóa” bị xử lý kỷ luật. Trong đó, có hơn 15.000 đảng viên suythoái về đạo đức, lối sống; hơn 8.000 đảng viên suy thoái về tư tưởng chínhtrị; hơn 1.700 đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…Trong đó, Đảng ta đã xử lý kỷ luật hàng chục cán bộ cao cấp diệnTrung ương quản lý, đặc biệt việc xử lý kỷ luật Đảng giờ đây không còn kháiniệm “hạ cánh an toàn”.

Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định, sự suy thoáivề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đónguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bảnthân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vữngvàng, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước Dân. Nguyên tắc tậptrung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện khôngnghiêm. Hội nghị đã thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viênkhông được làm, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các viphạm của cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, để thựchiện tốt Quy định 37, vấn đề đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứngđầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần “tự soi”, “tự sửa”, cùng với đó là phát huyvai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, cũng như, cần phải dựa vào dân để quảnlý, thường xuyên giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên, kịpthời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm minh những khuyết điểm, saiphạm của đảng viên trong quá trình thực hiện 19 điều đảng viên không được làm.Có như vậy, mới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vữngmạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước ngàycàng vững bước đi lên.

19 điềuĐảng viên không được làm theo Quy định 37

Điều1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị,Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định củaĐảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

Điều2. Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng;tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổquốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nướcgiao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

Điều3. Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởngHồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấyđúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu,xa rời quần chúng.

Điều4. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thôngtin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố;tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tánphát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quanđiểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều5. Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói,cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chínhtheo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trìnhvăn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mangtính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏngvấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định.

Điều6. Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết,ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi hoặc tán phátđơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết.

Đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tốcáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo,phê bình, góp ý; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại,tố cáo.

Điều7. Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng,pháp luật của Nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh.

Điều8. Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộgây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng, Nhànước để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức,cá nhân.

Điều9. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhậpkhông trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp;nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tàisản ở nước ngoài trái quy định.

Điều10. Chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy địnhcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầutư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước.

Điều11. Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khithực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhândo mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí,tiêu cực và các vi phạm khác.

- Không báo cáo, không xử lý các hành vi thamnhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố,mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vịtrí công tác của mình để trục lợi.

- Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cánbộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi,tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, canthiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc ngườikhác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử,khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ,chính sách cán bộ trái quy định.

Điều13. Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanhtra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng,pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảmtrách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Điều14. Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trícông tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điềukiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật.

Điều15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức,người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặccá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Điều16. Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phítrong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, quản lý, sử dụngtài sản công trái quy định.

Điều17. Can thiệp, tác động để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị,em ruột mình, bên vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữabệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vựctheo dõi, quản lý.

Điều18. Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng cácchất ma túy; sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệnạn xã hội khác.

Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện kháccủa cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi.

Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xãhội; có hành vi bạo lực trong gia đình; vi phạm chính sách dân số; sống chung vớingười khác như vợ chồng; vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài.

Điều19. Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáobất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK