Nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030 (Phần 3)
Cập nhật : 10:13 - 21/07/2021

Dự thảo Chiến lượcQuốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030 được xây dựng trêntinh thần thực hiện đầy đủ theo quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chủ trương, chínhsách của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị vềmột số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0;và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

 

3. Phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơsở dữ liệu

- Phát triển dịch vụ internet di động 5G; khuyến khíchdoanh nghiệp đầu tư mở rộng mạng lưới cáp quang tốc độ cao quốc gia và tăngbăng thông internet quốc tế bằng chính sách tín dụng phát triển.

- Xây dựng xa lộ internet cho các dịch vụ nhiều ngườidùng, như: dịch vụ hành chính công, dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ khác.

- Tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệuquốc gia vì mục đích quản lý nhà nước và mục đích kinh tế; bảo đảm an toàn dữliệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhânkhai thác dữ liệu vì mục đích kinh tế. Tập trung đầu tư bằng các nguồn vốn khácnhau, đổi mới cách làm để nhanh chóng xây dựng 6 cơ sở dữ liệu quốc gia như đãquy định tại Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 và các cơ sở dữ liệu cầnthiết khác như mục tiêu của Chiến lược đề ra; xây dựng các cơ sơ dữ liệu khácphục vụ quản lý và kinh doanh (ví dụ như cơ sở dữ liệu lái xe, cơ sơ dữ liệu dựán đầu tư công, …). Xây dựng và khai thác cơ sở dữliệu thuộc các ngành công nghiệp văn hóa theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngànhcông nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Hình thành các liên minh an toàn, an ninh mạng trên cơsở hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp an toàn thôngtin mạng, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia công nghệ. Nhà nước ưu tiênkinh phí cho hoạt động đánh giá rủi ro an toàn, an ninh mạng và các dự án pháttriển giải pháp an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống mạng dân sự và quân sự,nhất là an minh mạng quốc phòng, an ninh, kinh tế - công nghiệp; bảo đảm chủquyền quốc gia trên không gian mạng.

- Đưa các công trình hạ tầng kết nối internet và cơ sở dữliệu quốc gia vào danh mục các công trình cần bảo vệ. Tuyên truyền, hỗ trợ cáctổ chức kinh tế bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin, phòng chống phá hoạivà ăn cắp thông tin, dữ liệu của các tổ chức kinh tế.

- Xây dựng, nâng cấp hạ tầng vật lý đáp ứng yêu cầu ápdụng công nghệ của CMCN 4.0, trước hết là hạ tầng năng lượng và giao thông. Đảmbảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩnthiết kế nhằm đảm bảo tương thích để áp dụng các công nghệ mới trong vận hànhvà quản lý. Lựa chọn đầu tư các công trình thiết yếu đang là điểm nghẽn để tạora các tác động lan tỏa. Khuyến khích tối đa tư nhân đầu tư phát triển và vậnhành cơ sở hạ tầng công cộng.

4. Xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệsố vào quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực; cắt bỏ, đơn giản hóa và sốhóa các loại thủ tục, giấy tờ; giảm thiểu yêu cầu tiếp xúc trực tiếp giữa cơquan nhà nước và tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

-Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn dịch vụ công điện tử để áp dụng trong quá trìnhxây dựng chính phủ điện tử.

-Đầu tư, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước(GovTech) và cung cấp dịch vụ công. Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xãhội thời gian thực phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

 - Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hộidùng chung cho Chính phủ; số hóa, kết nối và chia sẻ các dữ liệu quản lý củabộ, cơ quan và địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước,tạo nguồn dữ liệu cho nghiên cứu và kinh doanh.

5. Pháttriển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia

- Cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoahọc công nghệ công lập. Xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạoquốc gia, tập trung vào các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0.

- Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theohướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủthể nghiên cứu mạnh.

- Ban hành cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá cho cáctrung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các công ty côngnghệ lớn, các quỹ đầu tư mạo hiểm,…

- Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ cácdoanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

6. Đầu tư, phát triển một số công nghệ cơ bản của Cáchmạng công nghiệp lần thứ tư

- Đầu tư, thành lập mới hoặc tổ chức lại các cơ sở nghiêncứu khoa học công nghệ nhằm tập trung nghiên cứu phát triển các công nghệ đặctrưng của CMCN 4.0; sử dụng các mô hình quản trị và điều hành theo thông lệquốc tế; đánh giá, lựa chọn và sử dụng nhân tài trong nước và quốc tế theo cáctiêu chí đánh giá (KPI) thiết thực, hiệu quả, gắn với số lượng phát minh vàsáng chế được bảo hộ.

- Ưu tiên đầu tư nghiên cứu phát triển các công nghệtrọng điểm của CMCN 4.0 (như công nghệ rô-bốt, vật liệu tiên tiến, năng lượngtái tạo, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn…).

- Dành nguồn lực để giao nhiệm vụ đặc thù đặt hàng cácdoanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, công nghiệp nộidung số, sản xuất chip 5G, chíp lõi cho chuyển đổi số. Từ đó tạo tiền đề hìnhthành một số tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước có vai trò dẫn dắtngành công nghiệp công nghệ thông tin (ICT) và nền kinh tế.

- Đầu tư nghiên cứu phát triển các giải pháp bảo đảm anninh mạng và an toàn thông tin phục vụ phòng ngừa và ứng phó các tình huống xâmphạm an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống mạng dân sự và quân sự.

- Nhà nước chủ động tạo môi trường thử nghiệm cho các sảnphẩm, dịch vụ, công nghệ của CMCN 4.0; xây dựng các cơ sở dữ liệu để đáp ứngnhu cầu nghiên cứu các công nghệ của CMCN 4.0; xây dựng các chính sách ưu đãithuế mới nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển vàcung cấp các sản phẩm, dịch vụ sử dụng các công nghệ ưu tiên.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK