Chỉ số PCI trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và cá nhân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cập nhật : 9:26 - 22/05/2019
Qua theo dõi, những năm gần đây chỉ số PCI được tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đặc biệt quan tâm, xem là một kênh thông tin quan trọng để đối chiếu, xem xét và quyết định những chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ số PCI là chỉ số đo lường và đánh giá thực tiễn chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của tỉnh, là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá về môi trường kinh doanh, năng lực điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Đây cũng là kênh chính thống được doanh nghiệp, nhà đầu tư xem xét, lựa chọn môi trương đầu tư, kinh doanh và đánh giá mức độ hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động tích cực của PCI đối với sự phát triển của tỉnh; đã qua, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xem PCI là công cụ hữu hiệu để sử dụng thực hiện chức năng quyết định và giám sát của mình. Đồng thời, các chỉ số thành phần của PCI cũng là cơ sở để Hội đồng nhân xem xét, đánh giá việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp của địa phương.

Trong xếp hạng PCI, những năm gần đây chỉ số PCI tỉnh Bạc Liêu liên tiếp giảm thứ hạng (năm 2012 xếp thứ 7/63; năm 2013 xếp thứ 14/63; năm 2014 xếp thứ 22/63; năm 2015 xếp thứ 33/63; năm 2016 xếp thứ 41/63; năm 2017 xếp thứ 42/63 tỉnh, thành). Nguyên nhân giảm thứ hạng được thể hiện qua sự đánh giá của doanh nghiệp đó là: do khó tiếp cận về đất đai; công tác bồi thường giải tỏa khi nhà nước thu hồi đất còn nhiều vướng mắc; khó khăn trong tiếp cận các cơ chế chính sách, các tài liệu về quy hoạch chung của tỉnh; tốn nhiều thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính; chính quyền các cấp còn thiếu năng động; các cơ quan tư pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp khi liên quan đến pháp lý còn hạn chế…Trước tình hình chỉ số PCI của tỉnh liên tục giảm trong nhiều năm liền, lãnh đạo tỉnh đã nổ lực cố gắng thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân dân, cá nhân đại biểu ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, đã “vào cuộc” thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cụ thể như sau:
- Giám sát thông qua hoạt động chất vấn: lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp cuối năm 2016), đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh: “Những năm gần đây, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bạc Liêu liên tục giảm (năm 2012 xếp thứ 7; 2013: 14; 2014: 22), năm 2015 đạt 58,44 điểm xếp hạng 33/63 tỉnh thành phố, giảm 08 bậc so với năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có giải pháp gì chỉ đạo để cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và dự báo năm 2016 chỉ số PCI có tăng không? Làm thế nào để chỉ số PCI của tỉnh xếp hạng 20 như chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV? "
- Giám sát chuyên đề: Trên cơ sở nội dung chất vấn và theo dõi, giám sát kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, kết hợp tìm hiểu, sử dụng thông tin từ Báo cáo đánh giá, xếp hạng của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ban kinh tế - ngân sách đã tham mưu, đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chuyên đề giám sát: “Về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), giai đoạn 2015 - 2017”. Mục đích là nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính, các chỉ số thành phần (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); đánh giá tác động, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của nhà nước; những mặt được, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan; đề xuất, kiến nghị và giải pháp thực hiện có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng hoạt động, điều hành của các cơ quan, đơn vị, tăng cường năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trong thời gian tới. 

Đoàn giám sát làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; làm việc với Hội doanh nhân trẻ, gặp gỡ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân để nắm tình hình phản ánh về công tác điều hành, quản lý, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công; tính công khai minh bạch của các thiết chế pháp lý để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận; việc tiếp cận đất đai, chi phí gia nhập thị trường, giải quyết các thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, ... Qua giám sát, đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân giảm thứ bậc, tụt điểm của các chỉ số thành phần. Kết quả giám sát đã phản ánh đúng thực tế tình hình của tỉnh và đặc biệt là phù hợp với kết quả mà VCCI đã đánh giá xếp hạng trong những năm qua.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát, Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:
+ Sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và đề ra kế hoạch, Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2020 và thành lập 02 Tổ công tác về nâng cao Chỉ số PCI và PAPI đã có tác động tích cực trong triển khai thực hiện. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể các chỉ số thành phần nâng cao Chỉ số PCI, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, năng động và minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kết nối với doanh nghiệp như :Tổ chức  Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp, với mục tiêu là kịp thời chia sẻ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong tỉnh nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội Doanh nhân trẻ tổ chức mô hình Cafe doanh nhân. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên các lĩnh vực như đất đai, thuế, tín dụng... Bên cạnh đó, đã quan tâm tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh về cải thiện đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Nhìn chung, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Kết quả phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư có những chuyển biến khá tích cực. Nhất là, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu, đăng ký đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Giám sát thông qua việc xem xét báo cáo kinh tế - xã hội hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thông qua báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phải có giải pháp thực hiện quyết liệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư cho tỉnh.

Ngoài ra, trong Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 chỉ số PCI đã được đưa vào hệ thống chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: “chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 30/ các tỉnh, thành cả nước”. 

Có thể thấy rằng sau các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và của cá nhân dân đại biểu, chỉ số PCI cơ bản có cải thiện, chuyển biến tích cực hơn, các chỉ số thành phần thấp được quan tâm phân tích, đánh giá chỉ đạo quyết liệt hơn. Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, Bạc Liêu xếp thứ 39/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 3 bậc), ấn tượng nhất trong chỉ số về gia nhập thị trường thì chỉ tiêu đăng ký kinh doanh, đứng đầu cả nước; cán bộ thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp được đánh giá thân thiện, nhiệt tình; lĩnh vực tiếp cận đất đai cũng là điểm sáng, khi mà doanh nghiệp được cấp chứng nhận QSDĐ đứng thứ hai cả nước. Chỉ số về cạnh tranh bình đẳng cũng được doanh nghiệp đánh giá cao và cho rằng chính quyền tỉnh không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại cũng được đánh giá cao… Điều đó được thể hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ, hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự điều hành tích cực, chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng với những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong giải quyết các thủ tục dành cho nhà đầu tư có chuyển biến tích cực; cụ thể, trong cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thời gian đã được rút ngắn xuống còn 4 giờ làm việc thay vì như trước đây phải mất hơn 2 ngày; trong cấp phép xây dựng từ 15 ngày làm việc đã giảm xuống còn 3 - 10 ngày…

Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn 04 chỉ số thành phần tiếp tục giảm điểm (chỉ số gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian và tính năng động); trong đó chỉ số chi phí gia nhập thị trường giảm 1,94 điểm (giảm 55 bậc) so với năm 2017. Qua đó cho thấy, chỉ số bị giảm điểm và tụt hạng này phù hợp với phản ánh của doanh nghiệp trong cuộc đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi cà phê với doanh nhân. Theo một số doanh nghiệp, họ vẫn còn bị làm khó, còn vướng thủ tục, thậm chí bị địa phương “hành” gây khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh…việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế, các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp chậm được giải quyết, các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chưa được phát huy; sự vào cuộc và chung tay của doanh nghiệp vào cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số PCI còn chưa cao, thiếu quyết liệt…

Với vai trò là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, cá nhân sẽ tiếp tục sử dụng PCI để nghiên cứu, theo dõi, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện, thông qua các chỉ tiêu, biện pháp, cách làm, từ đó cung cấp nguồn thông tin phản ánh từ thực tiễn, làm cơ sở cho đại biểu xem xét thảo luận, chất vấn và quyết định tại kỳ họp. Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có kế hoạch tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của PCI cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cho đại biểu về chủ trương, chính sách, kết quả đánh giá xếp hạng PCI hàng năm của tỉnh (nhất là những chỉ số giảm điểm và chậm cải thiện) để đại biểu xem xét, vận dụng, giám sát và ban hành chính sách.

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh, cá nhân đại biểu có cố gắng, nổ lực tiếp cận, sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của mình, nhưng thực tế phải thừa nhận rằng, chỉ có đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu là Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan được UBND tỉnh phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chỉ số PCI mới quan tâm và hiểu về PCI, nên PCI chưa thực sự được sử dụng rộng rãi trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Do đó, để nâng cao chỉ số PCI cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng chỉ số này trong hoạt động của Hội đồng nhân dân:
 - Kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương nên có quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trong thực hiện chỉ số PCI.
- Kiến nghị VCCI: Nghiên cứu có cơ chế thông tin kết quả PCI hàng năm của tỉnh cho Hội đồng nhân dân tỉnh để đại biểu dễ tiếp cận và tiếp tục tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân kỹ năng tiếp cận, khai thác, sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động giám sát và quyết định tại địa phương./.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK