TỔNG QUAN CÁC THỂ CHẾ VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
Cập nhật : 11:40 - 14/08/2018

Hiệnnay ở Việt Nam có ba cơ quan chủ chốt hoạt động liên quan đến công tác thanhniên, bao gồm: Vụ Công tác thanh niên thuộc Bộ Nội Vụ, Ủy ban quốc gia về thanhniên Việt Nam (UBQG TNVN) và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCS HCM).Vai trò của Vụ Công tác thanh niên chủ yếu là tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụtrong việc thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên; xây dựng, tổ chức triểnkhai thực hiện các chính sách và chương trình phát triển thanh niên. Trong khiđó, UBQG TNVN là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh thiếuniên. Nhiệm vụ của ĐTNCS HCM là thúc đẩy và tạo điều kiện cho thanh niên thamgia vào quá trình hoạch định chính sách.

Bêncạnh ba tổ chức này, các bộ ngành cũng chịu trách nhiệm thực hiện chính sáchthanh niên trong lĩnh vực quản lý của bộ, như Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thươngbinh và xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo. Luật Thanh niên năm 2005 và Chiến lượcphát triển thanh niên quy định các cơ quan này có trách nhiệm lồng ghép các vấnđề thanh niên vào kế hoạch của bộ, ngành và được Bộ Nội vụ, ĐTNCS HCM và UBQGTNVN phối hợp thực hiện. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đóng mộtvai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách thanh niên của Chính phủ quacác chương trình cho vay ưu đãi đến các đối tượng như cho vay hộ nghèo, hộ cậnnghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khan… Thanh niên thuộc các đốitượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam theo các chươngtrình nêu trên. Các tổ chức phi chính phủ, một số tổ chức quốc tế tại Việt Namnhư UNFPA, ILO, UNESCO, ActionAid, PLAN hoặc OXFAM thực hiện một số chươngtrình cho thanh niên và hợp tác thực hiện với các cơ quan của Việt Nam.

1.Vụ Công tác thanh niên thuộc Bộ Nội vụ:

Năm2005, Luật Thanh niên lần đầu tiên đã xác định rõ nội dung và trách nhiệm củaNhà nước về vấn đề thanh niên và tạo ra một bộ máy nhà nước dành cho việc giámsát các vấn đề thanh niên. Trách nhiệm này được giao cho Bộ Nội vụ sau khiChính phủ ban hành Nghị định số 48/2008/NĐ-CP. Hai năm sau, Vụ Công tác thanhniên được thành lập trực thuộc Bộ Nội vụ theo Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày13/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Vụ có 10 công chức chuyên môn. Vaitrò của Vụ là tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhànước về thanh niên, cụ thể là:

-         Thiếtkế, thực hiện và giám sát các chính sách và chương trình của thanh thiếu niên;

-         Hỗtrợ các bộ, ngành khác lồng ghép chính sách thanh niên vào kế hoạch và chươngtrình của ngành;

-         Báocáo về việc thực hiện các chính sách và chương trình thanh niên.

Năm2010, Vụ Công tác thanh niên đã chủ động tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ trìnhThủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn2011-2015, đồng thời cũng chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện và phối hợpvới các cơ quan truyền thông, ĐTNCS HCM và các cơ quan khác để thông báo Chiếnlược thanh niên tới các cơ quan chức năng, chuyên gia về thanh niên và thanhniên Việt Nam.

Căncứ trên Luật Than niên 2005, và Quyết định số 1471/2010/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/2/2011 hướngdẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủyban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên. Bộ Nội vụ cũng đã banhành Kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ được tuyển dụng trong công tác quản lý nhànước về thanh niên nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ này ở cấp cở sở.

Ởcấp trung ương, kế hoạch nâng cao năng lực hướng đến đội ngũ cán bộ của Vụ Côngtác thanh niên, ĐTNCS HCM và các bộ, ngành liên quan trực tiếp đến hoạt động củathanh thiếu niên. Ở cấp tỉnh, các cán bộ của Phòng Công tác thanh niên, lãnh đạoSở Nội vụ, đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh và các bộ phận khác trực tiếpphụ trách công tác thanh niên đã được tập huấn. Đối tượng cán bộ cấp huyện và cấpxã và cán bộ đoàn cũng là đối tượng tham gia tập huấn.

2.Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

UBQG TNVN là cơ quan tư vấn của Thủ tướngChính phủ về công tác thanh niên (Điều 6 Luật Thanh niên 2005). UBQG TNVN đượcthành lập năm 1997 theo Quyết định số 36/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Cơ cấu và nhiệm vụ  của UBQG TNVN được mởrộng theo Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, khiVụ Công tác thanh niên  thuộc Bộ Nội vụđược thành lập. UBQG TNVN có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu,chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chứccó liên quan giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tácthanh niên.

Cơ cấu tổ chức của UBQG về TNVN

Chủ nhiệm

Bí thư thứ nhất BCHTW Đoàn TNCS HCM

Phó Chủ nhiệm thường trực

Bí thư BCHTW Đoàn TNCS HCM

Các Phó Chủ nhiệm

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH

Ủy viên

- Thứ trưởng Bộ Tài chính

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đáu tư

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thứ trưởng Bộ Y tế

- Thứ trưởng Bộ Công an

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

 

3.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS HCM là tổ chức chính trị - xãhội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên;tổ chức, hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội thiếu niêntiền phong Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn thúc đẩy và tạo điềukiện cho thanh niên tham gia vào quá trình hoạch định chính sách; chịu tráchnhiệm quảng bá và khởi xướng các phong trào thanh niên đa dạng (như phong tràoThanh niên tình nguyện).

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của đoànTNCS Hồ Chí Minh là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hànhTrung ương ĐTNCS HCM nhiệm kỳ 5 năm đề chỉ đạo các hoạt động của Đoàn. ĐoànTNCS HCM có đại diện ở mọi cấp quản lý nhà nước, từ trung ương đến cấp xã. Độingũ cán bộ ĐTNCS HCM được hưởng quyền lợi với tư cách công chức làm việc trongcác cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội đặc thù. Tổ chức đoàn có chứcnăng tham dự cùng Bộ Nội vụ và các bộ, ngành trong việc phát triển các chínhsách thanh niên trong các lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý. ĐNTCS HCM là thànhviên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và do đó có quyền và nghĩa vụ theo quy địnhcủa Hiến pháp trong việc chuyển tải các phản hồi của xã hội có liên quan đếnchính sách và chương trình của Nhà nước.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK