Hoàn thiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Dự án Luật Quản lý ngoại thương
Cập nhật : 9:59 - 12/05/2017

 

Nội dung của Chương về các biện pháp phòng vệ thương mại được pháp điển hóa, sửa đổi bổ sung các nội dung cơ bản của tại 03 Pháp lệnh đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành (được Tổ chức thương mại thế giới WTO thừa nhận trong 03 Hiệp định có liên quan) và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành trong đó quy định việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như nguyên tắc áp dụng, căn cứ áp dụng, nguyên tắc điều tra, tổ chức cơ quan điều tra, xử lý, tranh chấp liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật bổ sung thêm nội dung về lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu quản lý trên thực tiễn, đảm bảo hiệu quả thực thi của các biện pháp này.

Trong quá trình pháp điển hóa, với Chương IV Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại gồm các Điều từ Điều 68 đến Điều 102, Chính phủ đã nghiên cứu để rút gọn các vấn đề có quy định tương tự nhau đồng thời đã bóc tách và đưa những nội dung mang tính nguyên tắc và quan trọng, cần phải quy định tại Luật, đáp ứng yêu cầu cô đọng, bao quát hơn so với 03 Pháp lệnh với tổng số là hơn 90 Điều.

Các nội dung điều tra, quy trình chi tiết, mang tính kỹ thuật sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ nhằm đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong điều hành, áp dụng các biện pháp này phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.

Xuất phát từ sự cần thiết nêu trên, Dự thảo Luật quy định theo hướng:

- Hoàn thiện các quy định về: các biện pháp phòng vệ thương mại, nguyên tắc áp dụng, điều kiện áp dụng, căn cứ tiến hành điều tra, quyết định điều tra vụ việc phòng vệ thương mại, nội dung điều tra, cung cấp và bảo mật thông tin, thời hạn điều tra, quyết định áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, cơ quan điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

- Bổ sung một số nội dung: chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, áp dụng hồi tố biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp.

- Bổ sung nội dung trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến ứng phó các biện pháp phòng vệ của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam bao gồm việc khởi kiện các biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài.

Căn cứ trên thực tiễn áp dụng và các quy định pháp luật quốc tế, Dự thảo Luật có một số quy định mới liên quan đến điều tra áp dụng biện pháp tự vệ như sau:

 (1) Quy định về việc cung cấp, thu thập và bảo mật thông tin trong quá trình điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại (Điều 77): Các pháp lệnh về phòng vệ thương mại hiện nay cũng đã quy định về việc cung cấp và bảo mật thông tin. Tuy nhiên, Dự thảo Luật quy định rõ quyền của cơ quan điều tra trong trường hợp các bên liên quan không hợp tác cung cấp số liệu. Theo đó, cơ quan điều tra có quyền sử dụng các số liệu, thông tin do các bên liên quan khác cung cấp để tiến hành điều tra. Quy định này phù hợp với các Hiệp định thương mại của WTO và thực tiễn điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Bên cạnh đó, đối với các số liệu thông tin thu thập trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng có thể tiến hành thẩm tra, xác minh tính xác thực đối với các thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp. Hoạt động xác minh trên thực tế cũng đã được cơ quan điều tra thực hiện nhưng việc quy định vào Luật sẽ tăng cơ sở pháp lý của các thủ tục này, tạo điều kiện tốt hơn cho việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

(2) Sửa đổi quy định về tỷ lệ đại diện của doanh nghiệp đứng đơn yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Theo quy định hiện nay, cá nhân, tổ chức nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại phải đảm bảo có lượng sản xuất chiếm 25% thị phần toàn ngành sản xuất trong nước. Quy định về tỷ lệ đại diện trong các pháp lệnh hiện hành là một trong những vướng mắc gây khó khăn cho việc khởi xướng điều tra nhiều vụ việc do các doanh nghiệp khó có thể tập trung lại cùng đứng đơn để đảm bảo điều kiện về tỷ lệ đại diện. Trong Dự thảo này, tỷ lệ đại diện bao gồm cả nguyên đơn và các nhà sản xuất ủng hộ cho việc nộp đơn phải chiếm ít nhất 25% tổng khối lượng, số lượng hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước. Quy định mới nới lỏng điều kiện về đại diện cho ngành sản xuất hơn, theo đó sẽ tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp bị thiệt hại mạnh dạn nộp đơn yêu cầu.

(3) Quy định về cơ quan điều tra vụ việc phòng vệ thương mại (Điều 73). Pháp luật hiện hành đã có những quy định sơ bộ về các cơ quan có thẩm quyền điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại. Dự thảo Luật hoàn thiện nội dung này theo hướng rõ ràng, thống nhất nhằm làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng loại bỏ quy định về cơ chế hội đồng xử lý vụ việc phòng vệ thương mại không còn phù hợp với mục tiêu, đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại cũng như giảm thiểu gánh nặng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quyết định áp dụng (và chịu trách nhiệm với quyết định đó), thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại được phép, phù hợp với lợi ích của ngành sản xuất trong nước.

(4) Quy định về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (Điều 72). Trên thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới, các nhà xuất khẩu có khả năng sử dụng một số phương pháp thương mại để hàng hóa thuộc đối tượng điều tra không phải chịu các biện pháp này. Do vậy, hiệu quả của các biện pháp không còn được duy trì trên thực tế. Để xử lý vấn đề này, Dự thảo Luật đã đưa nội dung về chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại để tạo cơ sở pháp lý cho việc điều tra và áp dụng các biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

(5) Bổ sung quy định về biện pháp tự vệ đặc biệt (Điều 100). Theo đó, biện pháp tự vệ đặc biệt được áp dụng đối với hàng hóa xuất xứ từ các nước và vùng lãnh thổ đặc biệt do việc gia tăng quá mức hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam do kết quả của việc giảm thuế theo lộ trình của các hiệp định thương mại.

Hiện nay, Việt Nam đang trong xu hướng tham gia ký kết rất nhiều các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Các hiệp định này hầu hết đều có quy định về biện pháp tự vệ đối với các hiệp định này. Do đó, việc Dự thảo quy định về biện pháp tự vệ đặc biệt sẽ làm hoàn thiện, đầy đủ các nội dung về phòng vệ thương mại, tạo cơ sở pháp lý nội địa cho việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ liên quan đến các hiệp định thương mại này.

Với mục tiêu thay thế các pháp lệnh phòng vệ thương mại hiện hành, nội dung phòng vệ thương mại trong Dự thảo Luật đã được rà soát, nghiên cứu xây dựng ở mức hoàn thiện cao nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc điều tra và áp dụng các biện pháp này. Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hầu hết các nước đều dành hẳn một chương hoặc một phần riêng trong đạo luật về ngoại thương để điều chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK