Khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Cập nhật : 17:02 - 20/10/2014
Kỳ họp 8 dự kiến kéo dài từ ngày 20/10 đến ngày 29/11/2014.Kỳ họp 8 dự kiến kéo dài từ ngày 20/10 đến ngày 29/11/2014.

Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2014, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Ba Đình. Kỳ họp này dự kiến kéo dài từ ngày 20/10 đến ngày 29/11/2014.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua 18 dự án Luật, Nghị quyết và một số nội dung quan trọng. Theo chương trình, Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi thảo luận tại Tổ và hội trường về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2014; thảo luận và quyết định kế hoạch, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 cán bộ giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 35/2012/QH13 và tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua số lượng dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và dự kiến thông qua 18 dự án Luật, các dự thảo Nghị quyết sau đây:

-       Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);

-       Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi);

-       Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi);

-       Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);

-       Luật Căn cước công dân;

-       Luật Hộ tịch;

-       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

-       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

-       Luật Nhà ở (sửa đổi);

-       Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

-       Luật Đầu tư (sửa đổi);

-       Luật Doanh nghiệp (sửa đổi);

-       Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh;

-       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

-       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế;

-       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

-       Luật Công an nhân dân (sửa đổi);

-       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề;

-       Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015;

-       Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

-       Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015;

-       Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người;

-       Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật;

-       Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

-       Nghị quyết về giám sát chuyên đề;

-       Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có);

-       Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 12 dự án Luật khác, gồm:

- Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi);

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi);

- Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi);

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Bộ Luật Dân sự (sửa đổi);

- Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi);

- Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi);

-  Luật An toàn vệ sinh lao động;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

- Luật Thú y.

Với tư cách là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội; có trách nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự  thuộc thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, tại kỳ họp thứ 8 này, Ban Công tác đại biểu sẽ phục vụ Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời, trong kỳ họp này, Ban Công tác đại biểu cũng phục vụ Ủy ban thường vụ Quốc hội trong công tác lập danh sách và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm (dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm vào ngày 14/11 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm vào ngày 15/11/2014).

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK