TIN KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIII
Cập nhật : 10:46 - 26/05/2014
Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII - Ảnh minh họaKhai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII - Ảnh minh họa

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2014, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7. Kỳ họp thứ này sẽ kéo dài từ ngày 20/5 đến ngày 24/6/2014.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và dự kiến thông qua 11 dự án Luật và 3 dự thảo Nghị quyết gồm:

-          Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi),

-          Luật Đầu tư công (sửa đổi),

-          Luật Hải quan (sửa đổi),

-          Luật Phá sản (sửa đổi),

-          Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế,

-          Luật Xây dựng (sửa đổi),

-          Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

-          Luật Công chứng (sửa đổi),

-          Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi),

-          Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa,

-          Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam,

-          Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015,

-          Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn,

-          Nghị quyết về việc gia nhập Công ước về Quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Nghị định thư Cape Town).

Bên cạnh đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 16 dự án Luật gồm:

-          Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi);

-          Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);

-          Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi);

-          Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);

-          Luật Nhà ở (sửa đổi);

-          Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

-          Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh;

-          Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

-          Luật Công an nhân dân (sửa đổi);

-          Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

-          Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

-          Luật Căn cước công dân;

-          Luật Hộ tịch;

-          Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề;

-          Luật Đầu tư (sửa đổi);

-          Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

So với các Kỳ họp trước, số lượng các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp này tăng đáng kể do có nhiều dự án Luật được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013.

Trong kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước của những tháng đầu năm 2014; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Quốc hội cũng cũng dành thời gian giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012; nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp 7; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội; thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội 2015; xem xét báo cáo công tác các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tại kỳ họp thứ 7 lần này, với tư cách là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội; có trách nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự  thuộc thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu sẽ phục vụ Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Nghị quyết 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK