Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Cập nhật : 16:07 - 20/08/2012
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trình bày tờ trình dự án Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninhBộ trưởng Phùng Quang Thanh trình bày tờ trình dự án Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Sáng ngày 20/8/2012 thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trình bày tại kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh, gồm 6 chương, 42 điều; nhằm trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, kỹ năng quân sự cần thiết, góp phần đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luật được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, qua lấy ý kiến các chuyên gia và cơ quan chức năng, hiện có hai vấn đề lớn trong dự thảo Luật còn ý kiến khác nhau.

Liên quan đến việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Chính phủ cho rằng, việc quy định bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho người quản lý, người đại diện theo uỷ quyền tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là phù hợp.

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung về đối tượng, dự thảo Luật đã xác định một số điều kiện của đối tượng này như: Có tổ chức bộ máy quản lý nghiệp vụ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc hoạt động phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đa số người quản lý, người đại diện theo uỷ quyền doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập còn lại sẽ được thụ hưởng phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh.

“Đề nghị giao Chính phủ quy định về đối tượng, thẩm quyền triệu tập, cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trình bày.

Về vấn đề bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, Chính phủ nhận định: chức sắc, nhà tu hành có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của các tín đồ tôn giáo. Qua bồi dưỡng, chức sắc, nhà tu hành đã nắm được kiến thức quốc phòng - an ninh và tạo sự đồng thuận đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trên thực tế, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng này trong thời gian qua đã được triển khai thí điểm và nhân rộng trên 56 tỉnh, thành phố đều cho thấy kết quả tích cực và ổn định.

Từ những cơ sở đó, dự thảo Luật quy định theo hướng chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể (số lượng chức sắc, nhà tu hành, cơ sở thờ tự, số lượng tín đồ, nghi lễ tôn giáo, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương...) được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, để khẳng định quyền bình đẳng của công dân được thụ hưởng bồi dưỡng hoặc phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh, trường hợp chưa được “bồi dưỡng” thì sẽ được “phổ biến” kiến thức quốc phòng - an ninh.

Thẩm tra dự luật, ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội cho biết, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban đề nghị cần cân nhắc tính khả thi của một số quy định trong dự thảo Luật, như: quy định về yêu cầu bố trí giáo viên chuyên trách môn giáo dục quốc phòng, an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp; tổ chức khoa, bộ môn giáo dục quốc phòng, an ninh cho các trường cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học; yêu cầu tiêu chuẩn của giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh... Dự thảo cũng cần bổ sung các quy định về tiêu chuẩn đối với chủ thể và nơi thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Đề cập đến hai vấn đề còn ý kiến khác nhau mà Chính phủ đã nêu, Thường trực Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để bảo đảm tính khả thi, đề nghị dự thảo Luật chỉ nên quy định có tính nguyên tắc theo hướng phân loại tiêu chí doanh nghiệp căn cứ vào quy mô, tính chất, số lượng lao động và mức độ ảnh hưởng đối với xã hội để xác định những người quản lý, người đại diện theo uỷ quyền tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là đối tượng thuộc diện bồi dưỡng hoặc phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh.

Về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, Thường trực Ủy ban Quốc phòng – An ninh đề nghị dự thảo Luật nên quy định theo hướng thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối với những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư, còn cụ thể sẽ do văn bản dưới luật quy định tùy theo tình hình thực tế.

Đa số ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại phiên họp đều tán hành sự cần thiết ban hành Luật cũng như những nội dung cơ bản trong dự thảo Luật. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi ủng hộ việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng chức sắc tôn giáo, nhưng yêu cầu phải có chương trình riêng, phương pháp riêng. Các mức độ “bồi dưỡng”, “phổ biến, “giáo dục” phải làm rõ để áp dụng cho các đối tượng khác nhau, trong những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề nghị cụ thể: “Luật nên tập trung vào đối tượng dưới 50 tuổi. Việc giáo dục về quốc phòng và an ninh cho học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở phải theo hướng vừa học vừa chơi, không nên nặng nề, “quân sự hóa” tâm hồn ngây thơ của các cháu”.

Ông Ksor Phước cũng lưu ý Ban soạn thảo Luật về tính đồng bộ, thống nhất của Luật này với các văn bản pháp luật khác có liên quan, như Luật Tổ chức cán bộ, Luật tổ chức Quốc hội, Hội đồng nhân dân... cũng như lượng định kinh phí cho công tác này.

Phát biểu sau đó, Trung tướng Hoàng Châu Sơn, đại diện Ban soạn thảo khẳng định, Luật hoàn toàn phù hợp với các luật hiện hành về tổ chức cán bộ. “Về kinh phí, chúng tôi cũng kế thừa các quy định hiện hành, việc thực hiện Luật này không làm phát sinh các khoản chi mới. Nội dung giáo dục kiến thức về quốc phòng – an ninh hiện đã được lồng ghép vào các bộ môn như văn, sử, giáo dục công dân... giảng dạy tại một số trường Tiểu học và Trung học cơ sở; nay được luật hóa để định hướng xây dựng chương trình và thực hiện nhuần nhuyễn hơn, không làm tăng thời lượng, cũng không làm tăng số giáo viên trong các trường”, Trung tướng Hoàng Châu Sơn cho biết.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đề nghị cụ thể hóa trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Nội vụ thành những điều khoản riêng trong Luật này để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong quá trình triển khai thi hành Luật.

 

Theo Anh Phương

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK