MỘT SỐ KINH NGHIỆM RA MẮT, TIẾP XÚC CỬ TRI
Cập nhật : 9:24 - 18/04/2011

Việc ra mắt, tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã được quy định trong luật. Nhưng làm thế nào để buổi ra mắt, tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội có thể đạt kết qủa  như mong muốn cũng là một trong những khó khăn đầu tiên của các ứng cử viên.

Mục đích của việc ra mắt, tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội nhằm tạo điều kiện cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Qua tiếp xúc, cử tri hiểu rõ hơn người ứng cử để cân nhắc, lựa chọn bầu người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội. Trong buổi tiếp xúc cử tri, từng người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ báo cáo với cử tri  về dự kiến trách nhiệm của người đại biểu nếu được làm đại biểu Quốc hội. Sau đó, cử tri sẽ nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với người ứng cử. Người ửng cử đại biểu Quốc hội sẽ trao đổi một  cách dân chủ, thẳng  thắn và cởi mở những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Để làm tốt công việc này, đòi hỏi các ứng cử viên phải có bước chuẩn bị ngay từ khi Uỷ ban bầu cử ở địa phương công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội sau lần hiệp thương thứ ba. Cụ thể là các việc  sau:

1- Tìm hiểu những nội dung cơ  bản về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh- quốc phòng và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nơi mình sẽ ra ứng cử do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phực thuộc Trung ương phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp giới thiệu. Đây là việc làm rất cần thiết, quan trọng, không thể bỏ qua trong toàn bộ việc tiếp xúc cử tri, qua đó ứng cử viên sẽ xây dựng chương trình hành động sát hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, nguyện vọng của cử tri tại địa phương đó.

2- Nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội để khẳng định trước cử tri các hoạt động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Kinh nghiệm của bản thân cho thấy, nếu nhận thức tốt vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội thì khi xây dựng chương trình hành động sẽ rất sát với trách  nhiệm của người đại biểu dân cử, không đi  vào vấn đề chung chung, hoặc đi vào trách nhiệm của chuyên môn... mà tập trung vào các chức năng cơ bản của Quốc hội, đó là công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri sẽ quan tâm đến hoạt động của người đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực tối cao ở  các  kỳ họp của Quốc hội. Do vậy, điều lưu ý trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn khi được bầu làm đại biểu Quốc hội theo những quy định của pháp luật, tránh có những lời hứa suông hoặc hứa quá  nhiều mà không có điều kiện thực hiện, dẫn đến mất niềm tin của cử tri.

3- Sau khi cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng, người ứng cử  cần trao đổi với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề mà cử tri quan tâm. Thái độ luôn lắng nghe và chia sẻ những nguyện vọng chính đáng của họ. Cần tổng hợp nhanh các  ý kiến của cử tri theo từng nhóm vấn đề, nêu rõ trách nhiệm của mình trong việc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

4- Phong cách ứng xử, giao tiếp của người ứng cử viên đại biểu Quốc hội khi ra mắt, tiếp xúc cử tri sẽ góp phần quan trọng cho việc vận động bầu cử thành công qua trang phục, cách xưng hô, giao tiếp. Do vậy, người ứng cử viên cần phải:

- Luôn tự tin, thoải mái trong các buổi tiếp xúc cử tri, tránh sự lo lắng, căng thẳng để có thể báo cáo tốt chương trình hành động và ứng xử linh hoạt trước những  vấn đề mà cử tri đặt ra trong buổi tiếp xúc.

- Trang phục nên giản dị, gọn gàng, lịch sự phù hợp với từng địa bàn, tránh  cầu kỳ, diêm dúa hoặc ăn mặc cẩu thả... Cách xưng hô phải thể hiện sự kính trọng, chân thật và gần gũi với cử tri. Đặc biệt là ứng cử vên nữ, trong giao tiếp ăn mặc, xưng hô cần thể hiện nữ tính nhẹ nhàng, dịu dàng... từ đó tạo nên ấn tượng đẹp về hình ảnh của người ứng cử trước cử tri. Cố gắng đến địa điểm tiếp xúc cử tri trước 15 – 20 phút để có thời gian gặp gỡ bà con cử tri và nắm được các vấn đề mà cử chi đang quan tâm.

-Về sức khoẻ: Đây là điều cần đặc biệt lưu ý. Theo quy định thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày Uỷ ban bầu cử công bố danh sách những  người ứng cử đại biểu Quốc hội và kết thúc hai mươi bốn giờ trước  giờ bỏ phiếu, với địa điểm, đối tượng và nhiều điạ bàn khác nhau, đòi hỏi phải đảm bảo về mặt sức khoẻ để  hoàn thành tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri theo sự phân bổ. Mặt khác, đây cũng còn là một trong những tiêu chuẩn để cử tri xem xét khi bầu chọn người làm đại biểu Quốc hội.

Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ trong quá trình  ra mắt, tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội. Rất  mong đựơc chia sẻ và trao đổi để có thêm nhiều bài học hay cho việc vận động bầu cử sắp tới đạt kết quả tốt nhất.

Nguyễn Thị Bạch Mai

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK