Hoạt động giám sát của HĐND TP Hồ Chí Minh về đầu tư xây dựng cơ bản
Cập nhật : 12:10 - 02/11/2010
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng kinh tế- xã hội và nâng cao năng lực quản lý của chính quyền thành phố là những thách thức trong quá trình phát triển của thành phố. Vấn đề đang đặt ra đối với chính quyền thành phố là phải tạo bước đột phá, giữ vững tốc độ tăng trưởng trên mọi mặt, hoàn thành kế hoạch kinh tế 5 năm 2001- 2005, làm đà cho sự phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo.

Để tạo bước đột phá, thành phố tiếp tục tập trung đổi mới quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý, quy hoạch, đầu tư, nhà đất và xây dựng, thu chi ngân sách, đăng ký kinh doanh, phân cấp quyền hạn, trách nhiệm cho chính quyền các cấp, nâng cao quyền chủ động, đề cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Do đó, nhiệm vụ giám sát của HĐND Thành phố HCM là công việc nặng nề, phức tạp. Giám sát để thúc đẩy, đưa pháp luật vào cuộc sống và góp phần vừa đảm bảo trật tự kỷ cương, đồng thời qua đó tạo sự năng động để thành phố tiếp tục phát triển. Đặc biệt là từ khi có Luật Tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 2003, công tác giám sát được tiến hành thuận lợi hơn.

            Tình hình chung về đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố

 Đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách của thành phố trong những năm qua tăng rất lớn. Năm 2004 là 10.500 tỷ tăng 63,1% so với năm 2003, nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu phát triển của thành phố. Riêng trong năm 2005, tổng hợp đề nghị các sở, ngành, quận huyện, tổng vốn đề nghị trên 17.000 tỷ đồng nhưng ngân sách chỉ cân đối 11.500 tỷ đồng (nhưng nguồn ngân sách chỉ đảm bảo 4.388 tỷ, còn lại cân đối từ nguồn phát hành trái phiếu, bán quyền sửa dụng đất và vay).

Trong các năm qua, thành phố tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm như : giao thông, thoát nước, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế, nhà ở, chương trình mục tiêu 3 giảm…

Nhiều dự án đầu tư lớn theo quy hoạch, đã hình thành 02 khu chế xuất, 10 khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Về quy mô, có khu công nghiệp thu hút đến 40 vạn công nhân. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo hạ tầng kỹ thuậ và hạ tầng xã hội, nhu cầu chi đầu tư xây dựng phải trên 17.000 tỷ dồng. Tuy nhiên, với mức ngân sách được để lại 29%, bố trí chi cho xây dựng cơ bản chỉ 4.388 tỷ dồng. Do đó, vấn đề đẳ ra là thành phố phải tạo thêm nguồn lực từ xã hội để có đủ vốn đầu tư, đảm bảo cho sự phát triển của thành phố. Bằng sự nỗ lực phấn đấu cao nhất, nhờ vậy năm 2005 đã thực hiện được 11.500 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, với tổng số dự án 1.291 dự án.

            Hoạt động giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản

            Hàng năm, vào kỳ họp cuối năm, Thường trực trình HĐND thành phố xam xét và quyết định chương trình giám sát cả năm. Căn cứ vào Nghị quyết giám sát, THường trực HĐND giao Ban Kinh tế và Ngân sách lên kế hoạch và thành lập Đoàn giám sát. Thành phần đoàn giám sát gồm có Trưởng đòan, Phó trưởng đòan, một số thành viên của Ban Kinh tế và Ngân sách và một số đại biểu HĐND Thành phố không là thành viên của Ban. Quyết định thành lập Đoàn giám sát do Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách ký. Trước khi đi giám sát, Ban Kinh tế và Ngân sách mời các chuyên gia, các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, các đồng chí cán bộ hưu trí của Trung ương và thành phố am hiểu lĩnh vực giám sát báo cáo, thông tin góp ý tư vấn cho Đoàn giám sát.

            Chọn 2 sở để giám sát nội dung đầu tư xây dựng cơ bản : Sở Giao thông- Công chính và Sở Giáo dục- Đào tạo là hai sở có tổng vốn đầu tư lớn trong năm.  Nhưng để giám sát, Đoàn giám sát không chỉ làm việc với 2 sở ngành trên mà phải tổ chức 13 cuộc khảo sát và thị sát thực địa 18 đơn vị ( tổng cộng 31 đơn vị) phục vụ cho hoạt động giám sát.

            Xử lý sau giám sát

Sau mỗi cuộc giám sát, khảo sát đều có báo cáo kết quả giám sát, khảo sát, nêu ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát, căn cứ báo cáo của Đoàn giám sát, Ban Kinh tế và ngân sách họp có ý kiến và chính thức có báo cáo của Ban gửi đến đơn vị được giám sát và báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo nêu rõ nội dung được tiến hành giám sát, khảo sát những vấn đề cần chấn chỉnh và những vướng mắc về cơ chế, chính sách đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, tháo gỡ. Những kết luận và kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Huỳnh Thành Lập

Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP HCM

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK