Vì mục tiêu cao nhất là xây dựng một bản Hiến pháp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
Cập nhật : 16:30 - 11/06/2013

QH vừa kết thúc 2 ngày thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH NINH BÌNH BÙI VĂN PHƯƠNG, sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng nên các ĐBQH đều tận dụng triệt thời gian phát biểu, để có thể đưa ra lập luận kín kẽ, giàu tính thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình, thể hiện hết ý nguyện của dân. Và vì một mục tiêu cao nhất là để xây dựng một bản Hiến pháp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- QH vừa kết thúc 2 ngày thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với rất nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện bản Dự thảo. Đại biểu có cảm nhận như thế nào về phiên thảo luận này?

- Quan điểm chỉ đạo khi sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là kế thừa những điều còn phù hợp từ Hiến pháp hiện hành, cũng như các bản Hiến pháp trước. Sẽ chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự cần thiết, đủ cơ sở về lý luận, thực tiễn và tạo sự đồng thuận cao. Những vấn đề chưa bảo đảm những yêu cầu nêu trên thì không vội vàng đưa vào Dự thảo Hiến pháp lần này. Hiến pháp là đạo luật gốc, là tiền đề cho các luật chuyên ngành nên không thể làm giản đơn,nóng vội, duy ý chí. Những nội dung mà Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến đóng góp của nhân dân như thể chế chính trị, chính quyền địa phương, các thành phần kinh tế, sở hữu đất đai... đã được ĐBQH tập trung, thậm chí đưa những ý kiến mang tính tranh luận. Tôi cho rằng, sự tranh luận trên nghị trường là cần thiết và đều xuất phát từ trách nhiệm, ý thức xây dựng một bản Hiến pháp hoàn chỉnh về kỹ thuật lập hiến, phúc đáp được đòi hỏi của thực tiễn và phù hợp với tình hình mới hiện nay. Sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng nên các ĐBQH đều tận dụng triệt để thời gian phát biểu, để có thể đưa ra những lập luận kín kẽ, giàu tính thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình, thể hiện hết ý nguyện của cử tri và nhân dân. Nhiều phát biểu không chỉ có tính thuyết phục cao mà còn giàu cảm xúc, lay động ý chí của người nghe. Trong đó, tôi ấn tượng với phát biểu về chính quyền địa phương của các ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng), Phạm Đức Châu (Quảng Trị), Chu Sơn Hà (Hà Nội)... 

- Theo quy chế, nội quy Kỳ họp QH, mỗi ĐBQH có 7 phút để trình bày ý kiến của mình. Tuy nhiên, với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ tọa Kỳ họp đã dành cho mỗi ĐBQH 10 phút… nhưng gần như ĐBQH nào cũng thiếu thời gian phát biểu…? 

- Trước Kỳ họp thứ Năm này, tôi được biết, nhiều Đoàn ĐBQH, ĐBQH đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, hoặc lồng ghép nội dung này vào đợt tiếp xúc cử tri với mong muốn thu nhận được nhiều nhất ý kiến của cử tri và nhân dân góp cho Dự thảo. Những hoạt động này của các Đoàn ĐBQH và ĐBQH cũng bởi một mục tiêu cao nhất là xây dựng một bản Hiến pháp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân, ĐBQH đã lắng nghe một cách có chọn lọc, đầu tư thời gian, công sức và trí tuệ để hình thành quan điểm rõ ràng với những lý lẽ chắc chắn, có sức thuyết phục cao để bảo vệ quan điểm đưa ra.

Từ diễn biến thực tế của các phiên thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có thể thấy, dù thời gian phát biểu đã điều chỉnh từ 7 phút thành 10 phút, nhưng dường như vẫn chưa đủ với ĐBQH. Không đủ thời gian phát biểu bởi lẽ, ĐBQH quan tâm đến nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này, trong khi đó mỗi nội dung đều đòi hỏi một lượng thời gian không nhỏ để có thể trình bày hết lý lẽ, bảo đảm sức thuyết phục cao nhất.Nhiều ĐBQH đã chia sẻ rằng, giá như có thêm thời gian để trình bày trọn vẹn ý kiến, quan điểm, để được như con tằm rút ruột nhả tơ.

- Qua 2 ngày thảo luận, theo Đại biểu thì những nội dung nào của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần tiếp tục được nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của nhân dân để có sự tiếp thu, chỉnh lý cần thiết, bảo đảm Hiến pháp sửa đổi lần này khi được QH thông qua sẽ thực sự là bản Hiến pháp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân?

- Như Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân, đại bộ phận nhân dân đồng tình với nội dung của Dự thảo. Tôi cũng cơ bản đồng thuận với nội dung Dự thảo. Nhưng qua ý kiến thảo luận tại hội trường, rõ ràng, bản dự thảo vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp, bảo đảm đúng văn phong của đạo luật gốc, không nên có bóng dáng ngôn ngữ của nghị quyết. Bởi lẽ, ngôn ngữ của nghị quyết mang tính định tính, trong khi ngôn ngữ của Hiến pháp phải là định lượng những vấn đề quy phạm.

Đối với nội dung cụ thể của Dự thảo, tôi muốn bảo vệ việc giữ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như Hiến pháp hiện hành. Theo Bản giải trình của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, không đổi tên nước vì là tên gọi đã quen, tránh dẫn đến hiểu nhầm thay đổi mục tiêu phát triển của nước ta, cũng như tránh những xáo trộn, tốn kém không cần thiết.Tôi cho rằng, việc giữ tên nước như Hiện pháp hiện hành nếu gây cản trở sự phát triển của đất nước thì tốn kém bao nhiêu cũng phải làm. Nhưng có thể thấy, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa hôm nay đã được Đảng và nhân dân ta lựa chọn. Đất nước ta đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và đạt được hiệu quả ngày hôm nay. Nhân dân ta có thể có việc này, việc kia chưa hài lòng, nhưng đều phấn khởi với những thành tích đạt được ngày hôm nay. Thứ hai là tên gọi hiện hành không gây cô lập, cản trở quá trình hội nhập kinh tế thế giới của nước ta. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên tinh thần độc lập, tôn trọng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ, cùng có lợi, thì nước ta đã có quan hệ với hầu hết các nước, lãnh thổ trên thế giới cả về chính trị, về kinh tế.

- Xin cám ơn Đại biểu!

Lê Hương Hiền thực hiện

Nguồn:daibieunhandan

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK