CƠ CẤU TỔ CHỨC QUỐC HỘI SINGAPORE (PHẦN 2)
Cập nhật : 16:36 - 30/12/2021


4. Đại biểu Quốc hội

Như giới thiệu ở trên, Quốc hội khóa 14 hiện nay của Singapore có 104 đại biểu Quốc hội, bao gồmvới 93 đại biểu do dân bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm (ngoài ra có 02 đạibiểu cơ cấu của các đảng đối lập và 09 đại biểu được chỉ định).

·       Đại biểu Quốc hội được bầu

Trong mỗi khu vực bầu cử tập đoàn (GRC), mỗi chính đảng được cử một nhóm 3-6 ứng cử viên tham gia tranh cử, trongđó bắt buộc phải có một ứng cử viên thuộc nhóm người thiểu số. Điều này nhằm đảm bảo rằng các chính đảng tham gia tranh cử tại Khu vực bầu cử tập đoàn là đa chủng tộc các nhóm thiểu số sẽ đại diện trong Quốc hội.

·       Đại biểu Quốc hội không được bầu

Hiến pháp Singapore chophép tối đa có 12 đại biểu cơ cấu được tuyên bố là đã được bầu. Các đại biểunày là các ứng cử viên của đảng đối lập, đã tranh cử trong cuộc Tổng tuyển cử,không được đưa vào danh sách bầu, nhưng đã nhận được tỷ lệ phiếu cao nhất trongsố các ứng cử viên không được bầu từ các đảng đối lập. Điều này đảm bảo sẽ luôncó số lượng tối thiểu thành viên của đảng đối lập trong Quốc hội và các quan điểmkhác với Chính phủ có thể được thể hiện trong Quốc hội.

·       Đại biểu Quốc hội được chỉ định

Vào năm 1990, một điều khoản đã được bổ sung trong Hiến pháp Singapore về việc được bổ nhiệm tối đa 9 đại biểu Quốc hội chỉ định[1] (Nominated Membersof Parliament – NMPs) nhằm đảm bảo sự đại diện rộng rãi cho các quan điểm củacộng đồng trong Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội được chỉ định này do Tổng thống Singapore bổ nhiệmtheo đề nghị của Ủy ban Lựa chọn Đặc biệt của Quốc hội (đứng đầu Ủy ban là Chủ tịch Quốc hội), với nhiệm kỳ hai năm rưỡi. Các đại biểu Quốc hội được chỉ định đóng góp những quan điểm độc lập, phi đảng phái trong Quốc hội.

 

 

5.Văn phòng Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội

Văn phòng Quốc hội/BanThư ký hỗ trợ Quốc hội thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và trongtất cả các vấn đề liên quan đến các thủ tục và hoạt động của Quốc hội. Vănphòng Quốc hội cũng tổ chức triển khai các hoạt động của Nghị viện, các Ủy bancủa Quốc hội, Hội đồng đại diện cho Quyền thiểu số, Tổ chức Liên Nghị việnASEAN…

Tổng Thư ký Quốc hội/Chủnhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm điều hành và kiểm soát các hoạt độngcủa Văn phòng Quốc hội; đóng vai trò là cố vấn chính về các thủ tục và quytrình của Quốc hội. Tổng Thư ký chỉ đạo và hướng dẫn tất cả các đơn vị, bộ phậntrong Văn phòng Quốc hội cung cấp những hỗ trợ về mặt chuyên môn liên quan đếncác thủ tục hoạt động của Quốc hội cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác.

Văn phòng Quốc hộiSingapore gồm các đơn vị sau:

- Ban Thư ký Quốc hội

- Phòng Báo cáo, Tổng hợp

- Phòng dịch vụ ngôn ngữ

 -Phòng An ninh

- Phòng Dịch vụ doanh nghiệp

- Phòng Giáo dục và Công chúng

- Phòng Cơ sở vật chất

- Phòng Thông tin - Truyền thông

- Phòng Nghiên cứu và Thư viện

- Phòng Hệ thống Thông tin máy tính

 

6.Quy trình thông qua luật

Tại Singapore quyền lực nhà nướcđược phân thành ba nhánh: Lập pháp, Hành pháp và tư pháp. Cơ quan lập pháp gồm:Quốc hội và tổng thống.

Trong hoạt động lập pháp, luật mà Cơquan lập pháp ban hành gọi là các đạo luật của Quốc hội. Để ban hành cácđạo luật mới hoặc sửa đổi bổ sung các đạo luật hiện hành, các Dự luật (dựthảo luật) được đưa ra thảo luận tại Quốc hội. Dự luật phải được thảo luậnqua ba phiên họp tại Quốc hội, được Quốc hội thông qua và được sự phêchuẩn của Tổng thống trước khi trở thành luật và được gọi là Đạo luật, cácĐạo luật phải phù hợp (không được trái) với Hiến pháp (đạo luật tối cao).

Pháp luật được xây dựng tại Singapore bao gồm:

1) Luật (Primary legislation): các dự thảo Luật do Chính phủ đệ trình,được Quốc hội thông qua, tuân thủ theo quy trình ban hành văn bản quy phạm phápluật.

2) Quy định dưới luật (Subsidiary legislation): Những quy định dưới luậtnày có xu hướng "hành chính", không quy định các quyền cơ bản vàkhông được vượt phạm vi của luật.

Quy trình xây dựng luật ở Singapore được chia làm haicông đoạn: công đoạn Chính phủ (hầu hết các dự án luật đều do Chính phủSingapore trình) và công đoạn Quốc hội. Mỗi năm, Nghị viện Singapore ban hànhtừ 20 đến 40 đạo luật.

Ở công đoạn Quốc hội, Dự luật sẽ phải trải qua 4 bướcgồm: thảo luận/cho ý kiến lần một (first reading); thảo luận/cho ý kiến lần hai(second reading) – 2 giai đoạn này diễn ra ở các Ủy ban chuyên trách của Quốchội, để thảo luận các nội dung mang tính nguyên tắc; thảo luận/cho ý kiến lầnthứ ba (third reading) và bỏ phiếu thông qua.

Sau khi đã được Quốc hội thông qua, Dự thảo luật đượcchuyển đến Hội đồng đại diện cho quyền thiểu số (Presidential Council forMinority Rights). Hội đồng này có chức năng chung là xem xét và báo cáo về cácvấn đề ảnh hưởng đến nhóm cộng đồng dân tộc hay tôn giáo thiểu số tạiSingapore. Như một cơ chế giám sát xây dựng pháp luật, Hội đồng được thành lậpđể ngăn việc ban hành pháp luật phân biệt đối xử chống lại các nhóm cộng đồngkhác nhau dẫn đến nguy cơ đe dọa sự hòa hợp dân tộc và tôn giáo trong bối cảnhđa sắc tộc của Singapore. Sau khi được Hội đồng thông qua, dự luật được gửi tớiTổng thống để ký lệnh công bố. Công đoạn cuối cùng của quá trình xây dựng phápluật của Singapore là đăng tải Luật vừa được công bố trên công báo.

Trên thực tế, từ thời điểm dự luật được trình Quốc hộiđến thời điểm được thông qua chỉ mất khoảng 1 tháng. Trong quá trình này, Chínhphủ thường chỉ chấp nhận những thay đổi không quá lớn so với nội dung dự thảotrình ban đầu. Chính vì thế, đạo luật được thông qua và dự luật ban đầu doChính phủ trình thường khá giống nhau.

Qua nghiên cứu, ở Singapore, khi một dự thảo luật đãđược đưa ra đến Quốc hội thì việc sửa đổi, góp ý qua các lần thảo luận góp ýgần như chỉ mang tính hình thức. Bởi lẽ bản dự thảo đã được chuẩn bị rất kỹ,việc một dự thảo luật trình ra mà không được chấp thuận được cho là một sự xấuhổ, ảnh hưởng đến uy tín chính trị của vị Bộ trưởng của Bộ đề xuất cũng như củaChính phủ trước công chúng. Trên thực tế, dự thảo luật trước khi đưa ra Quốchội cũng đã được chuyển đến tay các nghị sĩ đọc và đóng góp ý kiến trước. Dođó, các dự thảo luật của Singapore thường không bị Quốc hội bác bỏ.

Mô hình quy trình lập pháp của Singapore

 

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK