CƠ CẤU, TỔ CHỨC QUỐC HỘI HOA KỲ (PHẦN 2)
Cập nhật : 16:26 - 30/12/2021


4.Tổng thư ký

Hạ viện

Giống như cácnhân viên trong Hạ viện, Thư ký được bầu 2 năm 1 lần.  Phe đa số và phe thiểu số tiến hành họp kín chọn ứng viên sau khi Chủ tịch Hạ viện bầu.Hạ viện ra nghị quyết chọn thư ký, người này sẽ trở thành thư ký của Hạ việnsau khi tuyên thệ nhậm chức[1].

Theo Quy tắc số 2 củaQuy tắc Hạ viện, thư ký có trách nhiệm sau: trong cuộc họp Quốc hội: chuẩn bịdanh sách thành viên, chuẩn bị thứ tự, nghi thức, các câu hỏi theo thứ tự, chuẩnbị và gửi danh sách báo cáo, chuẩn bị và in biên bản đại hội, chứng thực, đóngdấu vào các tài liệu chính thức của Hạ viện; gửi thông báo tới Thượng viện; bảoquản tài liệu và sách của Hạ viện; quản lý văn phòng và hướng dẫn nhân viên mới;quản lý, bảo quản các tác phẩm Hoa Kỳ thuật cho mục đích trưng bày hoặc các mụcđích khác trong phòng của Hạ viện tại Điện Capitol hoặc các địa điểm khác nằmtrong sự quản lý của Hạ viện; hỗ trợ nhân viên và các Ủy ban[2]

Thượngviện

Thư ký Thượng viện là mộtnhân viên trong Quốc hội và được bầu bởi các thành viên của Thượng viện khi cuộchọp Quốc hội được bắt đầu. Thư ký có nhiệm vụ sau (được quy định trong luật,Quy tắc Thượng viện và các quy định khác):

Tráchnhiệm tài chính: Thư ký Thượng viện cũng là nhân viênphụ trách tài chính chính của Thượng viện, phụ trách khoản quỹ của Viện,quản lý và giám sát phòng chi tiêu, kiểm toán các hoạt động liên quan đến tàichính của Viện, ban hành Báo cáo của Thư ký thượng viện về các vấn đề chi tiêucủa Viện.

Trách nhiệm hành chính: Thưký phụ trách các vấn đề sau liên quan đến: Phòng Văn phòng phẩm, Thư viện,Phòng Bảo tồn và lưu trữ, Phòng Hồ sơ công khai, Phòng Lịch sử, Phòng phụ tráchcác tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử, Phòng an ninh, Phòng liên minh Quốchội, Phòng In ấn và dịch vụ tài liệu, Phòng chi tiền, Phòng dành cho học sinhtìm hiểu về Quốc hội, Cửa hàng lưu niệm; các công việc khác như duy trìwebsite, hướng dẫn nhân viên mới.

Trách nhiệm lậppháp: Thư ký có trách nhiệm hỗtrợ các quy trình lập pháp của thượng viện như ký vào văn bản luật sau khi Thượngviện thông qua. Ngoài ra, Thư ký cũng có nhiệm vụ giám sát các nhân viên sau:Thư ký luật, Thư ký sổ sách, Thư ký thực thi, Nghị sĩ Tư vấn… Đồng thời, Thư kýquản lý một số văn phòng hỗ trợ hoạt động của Viện.

1.   Điều kiện nghị sỹ (lương, tiền thuê thưký, hỗ trợ đi lại …)

Theo Báo cáo vềlương và phụ cấp của Nghị sĩ của Dịch vụ nghiên cứu Quốc hội (CRS) cập nhật tháng11/2021, điều kiệncủa Nghị sĩ Hoa kỳ như sau:

Vềlương:

Đa số Nghị sĩsẽ nhận được mức lương 174.000 USD/năm, Chủ tịch Hạ viện nhận 223.500 USD/năm, Chủtịch Thượng viện tạm thời, lãnh đạo phe đa số và lãnh đạo phe thiểu số nhận193.400 USD/năm

Nghị sĩ khôngđược nhậnthêm lương khi làm việc tại Ủy ban, không được ưu đãi về nhà ở, chi phí ăn ởkhi đi công tác tại Washington, DC.

Thunhập bên ngoài:

Nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện được nhận tối đa 15% mứcchi trả cơ bản hàng năm theo Mức II của Lịch trình điều hành. Căn cứ theo Ủyban Đạo đức của Hạ viện và Ủy ban Đạo đức của Thượng viện, mức thu nhập bênngoài tối đa là 29.565 USD. Một số nguồn thu nhập bên ngoài bị cấm, ví dụ nguồnthu nhập là lương khi Nghị sĩ đồng thời là nhân viên hoặc thành viên điều hànhcủa một tổ chức, tập đoàn… theo Quy tắc Hạ viện XXV (Quốc hội khóa 117)

Bảohiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ:

Nhân viên củaChính phủ liên bang sẽ nhận được các quyền lợi sức khỏe thông qua chương trìnhLợi ích sức khỏe của nhân viên liên bang. Tuy nhiên, các Nghị sĩ không đượctham gia chương trình này. Nếumuốn, họ có thể nhận bảo hiểm hỗ trợ người sử dụng lao động (ESI) qua Chươngtrình y tế tùy chọn của doanh nghiệp nhỏ (SHOP, được biết đến như DC Health Link)

Thamgia an sinh xã hội và nghỉ hưu:

Từ năm 1984, tất cả các Nghị sĩ bắt buộc phải tham giachương trình an sinh xã hội

Quyền lợi liên quan đến nghỉ hưu rất đa dạng, phụ thuộcvào kế hoạch nghỉ hưu, độ tuổi, thời gian phục vụ, và thời điểm được bầu.

Trợcấp

Trợ cấp của Nghị sĩ Hạ viện (MRA) được sử dụng cho mục đích công vụ như thuê nhân viên (không được quá18 người), công tác, chi phí văn phòng, văn phòng phẩm… và được tính dựa vào 3thành phần sau:

·  Cánhân: 994.671$/Nghị sĩ (năm 2021)

·  Chiphí văn phòng: tùy theo từng Nghị sĩ do sự khoảng cách khác nhau giữa quận củaNghị sĩ và Washington, D.C, và chi phí thuê văn phòng khác nhau ở từng quận.

·  Bưuphẩm miễn phí:  tùy theo số lượng địa chỉ(không phải nơi làm việc của Nghị sĩ) trong quận

Trợ cấp của Nghị sĩ Thượng viện (SOPOEA)được tính dựa vào 3 thành phần sau:

·  Trợcấp hành chính và trợ cấp giúp việc văn phòng: được tính theo số dân của bang.Theo dự thảo báo cáo của Thượng viện năm 2021 thì một Nghị sĩ đại diện cho 1bang dưới 5 triệu người sẽ nhận được khoảng 2.897.301 USD

·  Trợcấp trợ giúp pháp lý: các Nghị sĩ sẽ nhận được 521.700 USD theo dự thảo Báo cáocủa Quốc hội năm 2021.

·  Bưuphẩm miễn phí: được tính tùy theo các tiêu chí sau: khoảng cách từ bang của Nghịsĩ đó tới Washington, DC, dân số của bang, điểm phân bổ cho bưu phẩm miễn phí.Theo bản thảo báo cáo năm 2021 của Thượng viện, chi phí này nằm trong khoảng129.351 USD đến 462.078 USD

Tiền trợ cấp sẽđượctính gộp dựa vào 3 thành phần trên, Nghị sĩ tự tính toán và phân bổ cho phù hợpvới mục đích công việc nhưng cũng phải tuân theo các quy định pháp luật liênquan về giá trị tối đa, ví dụ: phí gửi bưu phẩm cùng nội dung cho nhiều ngườicùng lúc của Thượng Nghị sĩ không được vượt quá 50.000 USD. Nghị sĩ sẽ phải tựchi trả phần chi phí vượt trội so với phần trợ cấp quy định.

Ngoài ra, ThượngNghị sĩ còn được nhận các phụ cấp khác như: Văn phòng, trang bị đồ đạc tạiWashington, DC, trang bị đồ đạc tại Văn phòng bang, trang thiết bị văn phòng tạiWashington, DC và tại Văn phòng bang.


 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.       “Quốc hội trong nhà nước pháp quyền Cộng hòa liên bang Đức”, NXB Chính trị Quốc gia

2.       Trungtâm Nghiên cứu khoa học, “Tổ chức Quốc hộiở một số nước trên thế giới”.

3.       CongressionalSalaries and Allowances: In Brief tại website: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL30064

4.       Congressional,State, and Local Elections, tại website https://www.usa.gov/midterm-state-and-local-elections

5.       DirectElection of Senators, tại website Thượng viện Hoa Kỳ: https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Direct_Election_Senators.htm

6.       Hiếnpháp Hoa Kỳ, tại: https://www.law.cornell.edu/constitution

7.       Howa Bill Becomes a Law, tại website: https://www.ushistory.org/gov/6e.asp

8.       HowOur Laws Are Made, tại website của Quốc hội Hoa Kỳ: https://www.congress.gov /help/learn-about-the-legislative-process/how-our-laws-are-made

9.       Introductionto the Legislative Process in the U.S. Congress, tạiwebsite:https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42843

10.   Secretary of theSenate: Legislative and Administrative Duties, tại website: https://crsreports.congress.gov /product/pdf/RS/98-747[1]https://clerk.house.gov/About#OverviewContact

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK