• Kỹ năng thông tin có ý nghĩa rất lớn đến thành công của tham vấn và giữ mối liên hệ với cử tri, đồng thời quyết định chất lượng sản phẩm đầu ra của cả quá trình tham vấn và giữ mối liên hệ với cử tri - những thông tin chắt lọc làm cơ sở tin cậy cho các đại biểu xem xét, thảo luận, quyết định các chính sách được đưa ra trước Hội đồng nhân dân. Chính vì vậy, các đại biểu Hộ
 • Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, 15-17/04/2010 tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tham dự Hội nghị có gần 70 đại biểu là Trưởng, phó đoàn ĐBQH; ĐBQH; Thường thực HĐND; đại diện các ban của HĐND; Văn phòng đoàn ĐBQH & HĐND của 18 tỉnh/TP trong cả nước.
 • Tham vấn ý kiến nhân dân là nhằm huy động sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng, ban hành và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tại địa phương; tạo điều kiện cho người dân được bàn bạc và tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng dân cư. Đối với đại biểu dân cử, hoạt động tham vấn hỗ trợ đại biểu thu thập thông tin s
 • Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2010, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tập huấn "Kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu dân cử" tại Tp HCM ngày 17-18/3/2010. Mục đích của Hội nghị lần này nhằm hỗ trợ đại biểu thực hiện các kỹ năng khác bên cạnh các kỹ năng gắn với chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.
 • Với phần trình bày của các báo cáo viên : Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo, GS TS Nguyễn Lân Dũng, Nhà sử học Dương Trung Quốc, GSTS Nguyễn Minh Thuyết, TS Dương Thu Hương, TS Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Mễ về các kỹ năng “mềm” được các đại biểu dự Hội nghị “Kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu” đánh giá rất cao. Hội nghị được
 • Trong 3 ngày, 3-5/3/2010, tại thành phố Pleiku, Gia Lai, Trung tâm bồi dưỡng ĐBDC, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tham vấn công chúng phục vụ hoạt động lập pháp và giám sát. Hơn 80 đại biểu là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND của 22 tỉnh/TP trong cả nước tham dự Hội nghị. Phó trưởng ban Côn
 • Xuất phát từ nhu cầu thực tế các đại biểu Quốc hội muốn được tiếp cận, trau dồi và củng cố trình độ tiếng Anh đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, từ 8-18.3, Trung tâm BDĐBDC, Ban Công tác đại biểu tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh cơ bản dành cho đại biểu Quốc hội chuyên trách.
 • Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được Hiến pháp năm 1992 quy định và được thể hiện rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đây là cơ sở pháp lý cần thiết để công dân thực hiện tốt quyền làm chủ và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của công dân đồng thời làm trong sạch bộ m
 • Năm 2010 là thời gian cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và HĐND các cấp, do đó, Trung tâm BDĐBDC, Ban Công tác đại biểu xác định công tác bồi dưỡng sẽ hướng trọng tâm vào việc cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng bổ trợ thiết thực cho đại biểu.
 • Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Ban công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2009. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo các
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK