• Chia sẻ kinh nghiệm; Kỳ vọng, gửi gắm những người vừa trúng cử về những điều mình chưa làm được. Vượt ra ngoài cái khuôn khổ mang tính nghi lễ của một hội nghị giới thiệu về Quốc hội với người mới trúng cử ĐBQH. Ở đó, những tuyên truyền viên hầu hết là các ĐBQH Khóa XI bằng những kiến thức kinh nghiệm thực tế của mình, truyền lại, chia sẻ với những người rồi đây sẽ tiếp n
 • Không ai sinh ra để làm đại biểu. Nhưng qua bầu cử, sự ủy quyền của cử tri đã xảy ra và việc chọn lựa 493 người trúng cử gần như không thể phủ nhận được khi chỉ còn qua một khâu nữa- thẩm tra tư cách để trở thành ĐB tại kỳ họp thứ nhất. Cử tri ủy quyền, một trong những quyền lực lớn nhất là quyền lập pháp, quyền quan trọng đối với hơn 84 triệu người dân. Quyền lập pháp đ
 • Đảng giới thiệu, Quốc hội bầu là một cơ chế cần thiết và tối ưu, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và quyền quyết định trực tiếp của Quốc hội, vừa khắc phục được sự hạn chế phiến diện và sự chủ quan áp đặt, và cuối cùng để đi tới ý Đảng lòng Dân là một. Lòng Dân cụ thể ở đây là lòng Quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của Dân.
 • Theo Từ điển tiếng Việt thì thẩm tra là việc xem xét để xác định về chất lượng. Thẩm tra văn bản trước hết là hoạt động của một chủ thể được tiến hành nhằm kiểm tra, đánh giá văn bản theo những tiêu chí nhất định. Tính đúng đắn của văn bản có thể được nhìn nhận dưới những góc độ khác nhau, nhưng nhìn chung bất kỳ một loại văn bản nào chỉ được coi là có chất lượng, gần với
 • Trách nhiệm giải trình 19/08/2010  09:31:32 SA
  Các chính sách nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã được cải thiện đáng kể cùng với công cuộc Đổi mới. Tiếp xúc với cử tri và hỗ trợ cử tri giải quyết đơn thư khiếu tố được chú trọng nhiều hơn. Công tác giám sát bầu cử cũng được đẩy mạnh, các quy trình và quy tắc bầu cử mang tính hòa nhập hơn.
 • Ở Việt Nam gần đây, chúng ta thường nói, “chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất”, và kêu gọi cần đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Nhưng để làm điều đó, theo chiều ngược lại, chính sách, pháp luật phải bắt nguồn từ cuộc sống, hỏi xem, người dân, xã hội có cần đến chính sách, đạo luật đó hay không, có nghĩa là đưa cuộc sống vào chính sách, pháp luật trước. Muốn v
 • Ở Việt Nam gần đây, chúng ta thường nói, “chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất”, và kêu gọi cần đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Nhưng để làm điều đó, theo chiều ngược lại, chính sách, pháp luật phải bắt nguồn từ cuộc sống, hỏi xem, người dân, xã hội có cần đến chính sách, đạo luật đó hay không, có nghĩa là đưa cuộc sống vào chính sách, pháp luật trước. Muốn v
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK