• Tại kỳ họp Quốc hội (QH) thứ hai vừa qua, một đại biểu QH kể rằng: khi tiếp xúc cử tri, có những cử tri đã liệt kê từng khóa QH đã làm bao nhiêu luật, chi bao nhiêu tiền, nhưng cử tri không cảm nhận được gì từ các luật đó.
 • Như chúng ta thường nói, ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, là tự nhiên. Không có ý kiến khác nhau mới là chuyện không bình thường, không tự nhiên. Ý kiến khác nhau không phải bao giờ cũng mâu thuẫn nhau, mà nhiều khi chỉ phản ảnh những góc nhìn và những nhận thức khác nhau. Trong điêù kiện nước ta chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo; Nhà nước ta là Nhà nước của Dân, d
 • Lập luận trong tranh luận 02/11/2010  12:10:44 CH
  Lập luận dựa vào chứng cử và lôgíc là thiết thực nhất và đúng đắn nhất. Với cách lập luận này, chúng ta không chỉ tiết kiệm được thời gian, tránh được việc công kích lẫn nhau, mà còn tìm ra được giải pháp phù hợp nhất để giải quyết những vấn đề đang phát sinh trong cuộc sống. Chất vấn và trả lời chất vấn của các ĐBQH tại Hội trường Quốc hội cũng nhằm mục đích ấy.
 • Đổi mới tư duy trong xây dựng QH trở thành thiết chế mạnh, thực quyền, lấy cơ quan QH và ĐBQH làm hai trụ cột chính. Chuyển Quốc hội từ tham luận minh họa, chứng minh, nêu vấn đề, hỏi để biết sang một QH phản biện, tranh luận, quy trách nhiệm và các quyết định của QH chủ yếu tồn tại dưới hình thức luật cũng là một kiến nghị được Gs.Ts Trần Ngọc Đường đưa ra với sự kỳ vọng
 • Quốc hội điện tử là một thuật ngữ đang vào mốt. Cũng giống như chữ @ cứ nhắc đến là đã thấy sang. Mặc dầu, chữ @ thì đóng góp được gì cho hệ thống chữ cái đang tồn tại từ trước đến nay? Quốc hội điện tử cũng vậy. Những người nghèo chờ việc bên hè phố sẽ được gì trong sáng kiến này? Phải chăng Quốc hội điện tử sẽ mang lại sự khác biệt cho hệ thống và bổ sung giá trị gia tă
 • Dân chủ và Hội nhập là 2 định hướng cho sự phát triển của xã hội chúng ta gắn với những mục tiêu của công cuộc đổi mới đang diễn ra ngày một mạnh mẽ. Công nghệ điện tử ứng dụng trong Quốc hội Điện tử (QHĐT) sẽ góp phần to lớn vào sự phát triển xã hội theo những định hướng trên.
 • Lâu nay công luận vẫn bức xúc về những đạo luật do các bộ ngành nước ta soạn thảo thường mắc phải hai lỗi cơ bản: lỗi thứ nhất là chất lượng kém, ví dụ như luật “khung”, luật “ống”, xa rời thực tiễn…; lỗi thứ hai là cài cắm quyền lợi riêng của bộ ngành. Bức xúc này có thể hiểu được và xin cùng chia sẻ. Tuy nhiên, từ đây, có những lập luận và đề xuất cần được trao đổi thêm
 • Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam đã quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp, các ngành quản lý nhà nước; quy định chức năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam và chức năng quản lý nhà nước của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, ...
 • Trong những năm qua, chúng ta đã có những nỗ lực to lớn trong việc cải cách nền hành chính quốc gia và đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng được ghi nhận (Một số văn bản pháp luật hành chính cần thiết đã được ban hành; thủ tục hành chính đã được cải tiến một bước; chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan hành chính đã được quy định tương đối rõ ràng hơn). Tuy nhiên, xét
 • Thực hành dân chủ trong hoạt động của Quốc hội là một vấn đề vừa rất thời sự và thiết thực, vừa rất nhạy cảm và hệ trọng. Đây cũng là một nguyên nhân của những tiến bộ, đồng thời cũng là một nguyên nhân của những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội hiện nay. Điều đó thể hiện rõ nhất ở chỗ chúng ta chưa thực hành thật tốt nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK