• Đảng lãnh đạo 02/11/2010  12:10:44 CH
  Thực tiễn Cách mạng Việt nam đã chỉ ra rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã trải qua biết bao gian nan thử thách, đã được nhân dân thừa nhận, nhân dân đã gọi Đảng cộng sản Việt nam là Đảng ta; Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời đã trở thành
 • Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, p
 • Tại kỳ họp HĐND, có nhiều thành phần tham dự, trong đó, thành phần quan trọng nhất, không thể thiếu là đại biểu HĐND, ngoài ra còn có đại diện Thường trực HĐND và UBND cấp trên trực tiếp (đối với cấp tỉnh thì có đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ); đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được bầu ở địa phương; UBND, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng
 • Triết lý của lập pháp 02/11/2010  12:10:44 CH
  Làm thế nào để các văn bản luật pháp của chúng ta thực sự cũng là những sản phẩm có chất lượng cao? Câu hỏi này là hết sức hệ trọng. Tuy nhiên, chúng ta khó có thể tìm được những câu trả lời theo kiểu “một cộng một bằng hai” ở đây. Để trả lời câu hỏi này, các vấn đề về nhận thức, khái niệm và công nghệ đều có ý nghĩa quan trọng như nhau. Dưới đây là đôi điều về những vấn
 • Theo Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật, quy trình lập pháp của Quốc hội có các bước cơ bản: Lập, quyết định chương trình xây dựng luật; Chuẩn bị dự án luật (soạn thảo dự án luật); Thẩm tra dự án luật; UBTVQH xem xét, cho ý kiến về dự án luật; Trình QH dự án luật (thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án luật); Lấy ý kiến nhân dân về dự án luật (t
 • Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân quy định “Thường trực HĐND có trách nhiệm ... gửi giấy mời tới ... đại diện cử tri”, nhưng rất nhiều địa phương băn khoăn không biết trong hàng vạn cử tri địa phương mình thì mời ai, tiêu chí nào để quyết định mời đại diện cử tri dự kỳ họp Hội đồng nhân dân. Tác giả đưa ra lập luận để chỉ ra quy định này vừa không khả thi vừa
 • Tại kỳ họp Quốc hội (QH) thứ hai vừa qua, một đại biểu QH kể rằng: khi tiếp xúc cử tri, có những cử tri đã liệt kê từng khóa QH đã làm bao nhiêu luật, chi bao nhiêu tiền, nhưng cử tri không cảm nhận được gì từ các luật đó.
 • Như chúng ta thường nói, ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, là tự nhiên. Không có ý kiến khác nhau mới là chuyện không bình thường, không tự nhiên. Ý kiến khác nhau không phải bao giờ cũng mâu thuẫn nhau, mà nhiều khi chỉ phản ảnh những góc nhìn và những nhận thức khác nhau. Trong điêù kiện nước ta chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo; Nhà nước ta là Nhà nước của Dân, d
 • Lập luận trong tranh luận 02/11/2010  12:10:44 CH
  Lập luận dựa vào chứng cử và lôgíc là thiết thực nhất và đúng đắn nhất. Với cách lập luận này, chúng ta không chỉ tiết kiệm được thời gian, tránh được việc công kích lẫn nhau, mà còn tìm ra được giải pháp phù hợp nhất để giải quyết những vấn đề đang phát sinh trong cuộc sống. Chất vấn và trả lời chất vấn của các ĐBQH tại Hội trường Quốc hội cũng nhằm mục đích ấy.
 • Đổi mới tư duy trong xây dựng QH trở thành thiết chế mạnh, thực quyền, lấy cơ quan QH và ĐBQH làm hai trụ cột chính. Chuyển Quốc hội từ tham luận minh họa, chứng minh, nêu vấn đề, hỏi để biết sang một QH phản biện, tranh luận, quy trách nhiệm và các quyết định của QH chủ yếu tồn tại dưới hình thức luật cũng là một kiến nghị được Gs.Ts Trần Ngọc Đường đưa ra với sự kỳ vọng
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK