• Trở thành cấp vụ trực thuộc Ban công tác đại biểu của UBTVQH, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử được khoác tấm áo đúng tầm hơn trong việc giúp Ban Công tác đại biểu thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử...
 • Theo nghị quyết số 11/2007/QH12 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 20011) và năm 2008. Theo nội dung nghị quyết này, riêng trong năm 2008 Quốc hội khóa XII sẽ thông qua và cho ý kiến 44 dự án luật, pháp lệnh. Để triển khai nghị quyết này của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết số 551/2007/UBTVQH12
 • Giá hàng hóa tiêu dùng, giá vật liệu tăng vùn vụt, chứng khoán tụt dốc, trẻ em bỏ học, người lao động của ta ở nước ngoài gặp quá nhiều bất trắc... Nhưng người dân, vốn phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những biến động đó, thỉnh thoảng mới được nghe, được đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng những lời giải thích nhiều khi không mấy rõ ràng của các quan chức.
 • Cùng với những đổi thay mạnh mẽ về kinh tế của đất nước, người đại biểu nhân dân đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng là cầu nối giữa cử tri và các cơ quan Nhà nước, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Để có bản lĩnh thực hiện trọng trách của mình, người đại biểu dân cử không chỉ cần có sẵn tâm huyết và ý thức trách nhiệm, mà còn cần được rèn luyện năng
 • Sắp tới đây Quốc hội sẽ thảo luận để thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi (Luật Ban hành VBQPPL).Có nhiều vấn đề xung quanh luật này cần được bàn luận, chẳng hạn như đáp ứng yêu cầu của WTO về minh bạch hóa trong quy trình lập pháp; đánh giá tác động của luật; ai soạn thảo luật; lấy ý kiến công chúng vào dự thảo luật; lập chương trình; vai trò của Ủy
 • Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử(TTBD) được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-VPQH ngày 10 tháng 11 năm 2004, với nhiệm vụ chính ban đầu là giúp lãnh đạo Văn phòng Quốc hội điều phối và tổ chức thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu dân cử. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2005. Việc thành lập Trung tâm là kết quả nghiên cứu công
 • Nhiều địa phương trong cả nước đã thiết lập đường điện thoại trong kỳ họp HĐND để nhân dân, cử tri địa phương gọi điện đóng góp ý kiến thông qua chuyên viên của Văn phòng HĐND trực, ghi ý kiến của cử tri và chuyển lên Thường trực HĐND – Chủ tọa kỳ họp, Đoàn thư ký để xử lý. Hoạt động này, được gọi ngắn gọn là “đường dây nóng”. Đây là những sáng kiến hay, mạnh dạn, có hiệu
 • Qua theo dõi kỳ họp Hội đồng nhân dân nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chúng tôi nhận thấy có sự không thống nhất ở các địa phương về việc có tách riêng báo cáo thẩm tra tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết hay không. Đây là vấn đề mà luật chưa quy định rõ nên còn có hiểu khác nhau ở nhiều địa phương, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong thực hiện và c
 • DÂN LÀM CHỦ 02/11/2010  12:10:44 CH
  Nhà nước ta là Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân: Dân là người chủ đất nước, Nhà nước là công cụ quản lý đất nước của Dân, Công chức là công bộc của Dân, mọi tài sản của Nhà nước đều là của Dân, mọi quyền lực nhà nước đều ở nơi Dân. Đó là bản chất chính trị, bản chất nhân dân cực kỳ quan trọng của Nhà nước ta. Tư tưởng Dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo đã đượ
 • Hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XI đã tạo dựng được một hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ, bước đầu trở thành công cụ chủ yếu để quản lý nhà nước và xã hội. Nguyên tắc pháp quyền, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật từng bước được đề cao và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đây chính là tiền đề quan trọng để hoạt động lập pháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK