• Sắp tới đây Quốc hội sẽ thảo luận để thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi (Luật Ban hành VBQPPL).Có nhiều vấn đề xung quanh luật này cần được bàn luận, chẳng hạn như đáp ứng yêu cầu của WTO về minh bạch hóa trong quy trình lập pháp; đánh giá tác động của luật; ai soạn thảo luật; lấy ý kiến công chúng vào dự thảo luật; lập chương trình; vai trò của Ủy
 • Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử(TTBD) được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-VPQH ngày 10 tháng 11 năm 2004, với nhiệm vụ chính ban đầu là giúp lãnh đạo Văn phòng Quốc hội điều phối và tổ chức thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu dân cử. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2005. Việc thành lập Trung tâm là kết quả nghiên cứu công
 • Nhiều địa phương trong cả nước đã thiết lập đường điện thoại trong kỳ họp HĐND để nhân dân, cử tri địa phương gọi điện đóng góp ý kiến thông qua chuyên viên của Văn phòng HĐND trực, ghi ý kiến của cử tri và chuyển lên Thường trực HĐND – Chủ tọa kỳ họp, Đoàn thư ký để xử lý. Hoạt động này, được gọi ngắn gọn là “đường dây nóng”. Đây là những sáng kiến hay, mạnh dạn, có hiệu
 • Qua theo dõi kỳ họp Hội đồng nhân dân nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chúng tôi nhận thấy có sự không thống nhất ở các địa phương về việc có tách riêng báo cáo thẩm tra tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết hay không. Đây là vấn đề mà luật chưa quy định rõ nên còn có hiểu khác nhau ở nhiều địa phương, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong thực hiện và c
 • DÂN LÀM CHỦ 02/11/2010  12:10:44 CH
  Nhà nước ta là Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân: Dân là người chủ đất nước, Nhà nước là công cụ quản lý đất nước của Dân, Công chức là công bộc của Dân, mọi tài sản của Nhà nước đều là của Dân, mọi quyền lực nhà nước đều ở nơi Dân. Đó là bản chất chính trị, bản chất nhân dân cực kỳ quan trọng của Nhà nước ta. Tư tưởng Dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo đã đượ
 • Hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XI đã tạo dựng được một hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ, bước đầu trở thành công cụ chủ yếu để quản lý nhà nước và xã hội. Nguyên tắc pháp quyền, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật từng bước được đề cao và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đây chính là tiền đề quan trọng để hoạt động lập pháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng
 • Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện nay của nước ta có khoảng 300 luật, pháp lệnh nhưng lại có đến hơn 10.000 văn bản dưới luật– Phó chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý ví von: Khi cần đến một quy định pháp luật nào đó thì như bị lạc vào mê hồn trận. Còn Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Hoàng Văn Minh lại có cảm tưởng: Cả nước làm luật... Theo các đại biểu tham dự H
 • Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (CTXDL,PL) là Nghị quyết do Quốc hội ban hành quy định về kế hoạch xem xét, thông qua luật của Quốc hội, kế hoạch xem xét, thông qua pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) được xây dựng cho từng năm hoặc cả nhiệm kỳ của Quốc hội. Do được Quốc hội ban hành nên CTXDL,PL có giá trị pháp lý cao, buộc các chủ thể có thẩm quyền và
 • Thẩm tra các dự án là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (sau đây gọi là các cơ quan của Quốc hội) được quy định tại Điều 94 và Điều 95 Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2001 (sau đây gọi là Hiến pháp năm 1992) và các điều từ Điều 26 đến Điều 33 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2002 đã được sửa đổi, bổ
 • Theo Hiến pháp và pháp luật nước ta, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Để bảo đảm cho pháp luật - công cụ quản lý chủ yếu của nhà nước được sát dân, gần dân, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm cho pháp luật có thể cân đối một cách hài hoà các nhóm lợi ích trong xã hội thì việc tổ chức lấy ý kiến c
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK