• Việc xem xét, thông qua luật có thể được tiến hành tại một hoặc nhiều kỳ họp Quốc hội tùy theo tính chất và quy mô dự án luật và theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 • Bây giờ, việc xây dựng chuẩn mực pháp lý vẫn được cho là xuất phát chủ yếu từ yêu cầu quản lý của nhà chức trách công đối với xã hội. Trong khi đó, một luật tốt phải là kết quả của sự hài hòa giữa yêu cầu đó và những đòi hỏi tích cực hoặc thiết thực của cuộc sống
 • Theo Hiến pháp và pháp luật nước ta, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Điều này có nghĩa là Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi pháp luật. Việc soạn thảo, thông qua, công bố Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp và thủ tục, trình tự giải thích Hiến pháp do Quốc hội quy định. Căn cứ vào Hiến pháp, Quốc hội ban hành luật, nghị q
 • Quan niệm về lập pháp 02/11/2010  12:10:44 CH
  Muốn làm luật tốt cần phải có quan niệm đúng về pháp luật và làm luật. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ, hành vi của các chủ thể trong xã hội, trong đó có Nhà nước. Nhà nước được ủy quyền của dân để đặt ra pháp luật. Cách thức đặt ra pháp luật trong Nhà nước pháp quyền dân chủ tuân theo nguyên tắc : Người dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm; trong khi đó N
 • Chuyện làm luật 02/11/2010  12:10:44 CH
  Làm luật là một công việc hệ trọng nhưng khó khăn. Ông Bix Mác, một triết gia người Đức đã từng khẳng định: “Có hai thứ rối rắm nhất trần đời là làm xúc xích và làm luật”. Làm xúc xích rối rắm, nhưng sản phẩm lại nhũn nhặn và thơm ngon. Rất tiếc, làm luật thì chúng ta mới chỉ chắc chắn được về cái sự rối rắm. Sự rối rắm này nhiều khi cũng cho ra đời những đạo luật có ch
 • Quy trình xem xét, thông qua dự án luật được hiểu là trình tự hay các bước phải tuân theo khi tiến hành việc xem xét, thông qua dự án luật và quy trình này phải do luật quy định. Đó cũng chính là cách thức sắp xếp, tổ chức hoạt động xem xét, thông qua dự án luật để làm đường hướng, cơ sở cho các chủ thể tham gia vào hoạt động này theo đó mà thực hiện.
 • Không ít các đại biểu Quốc hội, đặc biệt các đại biểu Quốc hội mới trúng cử còn băn khoăn thủ tục, quy trình trong việc thực hiện vai trò giám sát của mình như thế nào. Không ít các đại biểu thực hiện nhiệm vụ giám sát hoàn toàn theo cảm tính chứ chưa xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Đơn giản chỉ vì Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và các văn bản liên quan chỉ ch
 • Phần lớn các đại biểu Quốc hội nước ta sinh hoạt tại đoàn đại biểu Quốc hội địa phương. Các đại biểu được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương hợp thành đoàn đại biểu Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội có đại biểu hoạt động chuyên trách. Do vị trí, chức năng của đoàn đại biểu Quốc hội có những đặc thù nên hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội theo
 • Lý thuyết lập pháp 02/11/2010  12:10:44 CH
  Lý thuyết lập pháp là hệ thống các quan điểm lý luận về hoạt động lập pháp. Nó bao gồm phương pháp luận để xử lý các vấn đề xã hội và cách thức lý giải các hành vi của con người dưới tác động của quy phạm pháp luật. Đây là một lĩnh vực khoa học còn tương đối mới mẻ và chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam ta.
 • “Thưa Quốc hội, đằng nào thì cũng chỉ là múa các con số”. Nhận xét tạm gọi là “trung ngôn” này do một cựu Bộ trưởng Tài chính đưa ra, khi trả lời chất vấn của Quốc hội (khoá VIII). Quả thật, một số quan chức nhà nước đang biểu diễn khá thành công cái mà những nghệ sĩ xiếc gọi là nghệ thuật tung hứng tại các phiên chất vấn của Quốc hội. Sau các màn trình diễn như thế, tâm
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK