• Việc chất vấn thành viên Chính phủ đã được Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội lên kế hoạch và sẽ thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm. Theo nhận xét của nhiều thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây là hoạt động mang tính chất điều trần - chưa từng được tiến hành đúng với tên gọi của nó tại các ủy ban của Quốc hội.
 • Lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp là một công việc mới, tương đối phức tạp, đòi hỏi phải có những kiến thức, kỹ năng nhất định. Hiện nay, việc quan tâm, xem xét các dự án luật dưới góc độ giới còn ít được đại biểu Quốc hội chú ý.
 • Quốc hội là một thiết chế được loài người sáng tạo ra để tranh luận. Trên thực tế, nếu thiếu tranh luận, quá trình ra quyết sách có thể gặp rủi ro sẽ diễn ra một cách cảm tính. Ngược lại, các quan điểm, giải pháp nếu được qua bàn thảo, tranh luận cho ra nhẽ sẽ được làm rõ hơn ở Quốc hội, làm cho quá trình ban hành chính sách trở nên minh bạch hơn nhiều lần.
 • TRANH LUẬN Ở QUỐC HỘI 02/11/2010  12:10:44 CH
  “Chân lý sinh ra trong tranh luận”… và chết đi cũng ở trong đó. Nếu như người ta hiểu biết về cách thức lập luận và vận dụng nó phù hợp, thì quả thật tranh luận có thể làm sáng tỏ chân lý. Ngược lại, nếu người ta lập luận bằng mọi cách chỉ cốt để bảo vệ những định kiến đã có sẵn, thì chân lý sẽ chết chìm trong những trận luận chiến kéo dài. Có thể, trong trường hợp thứ ha
 • Việc xem xét, thông qua luật có thể được tiến hành tại một hoặc nhiều kỳ họp Quốc hội tùy theo tính chất và quy mô dự án luật và theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 • Bây giờ, việc xây dựng chuẩn mực pháp lý vẫn được cho là xuất phát chủ yếu từ yêu cầu quản lý của nhà chức trách công đối với xã hội. Trong khi đó, một luật tốt phải là kết quả của sự hài hòa giữa yêu cầu đó và những đòi hỏi tích cực hoặc thiết thực của cuộc sống
 • Theo Hiến pháp và pháp luật nước ta, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Điều này có nghĩa là Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi pháp luật. Việc soạn thảo, thông qua, công bố Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp và thủ tục, trình tự giải thích Hiến pháp do Quốc hội quy định. Căn cứ vào Hiến pháp, Quốc hội ban hành luật, nghị q
 • Quan niệm về lập pháp 02/11/2010  12:10:44 CH
  Muốn làm luật tốt cần phải có quan niệm đúng về pháp luật và làm luật. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ, hành vi của các chủ thể trong xã hội, trong đó có Nhà nước. Nhà nước được ủy quyền của dân để đặt ra pháp luật. Cách thức đặt ra pháp luật trong Nhà nước pháp quyền dân chủ tuân theo nguyên tắc : Người dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm; trong khi đó N
 • Chuyện làm luật 02/11/2010  12:10:44 CH
  Làm luật là một công việc hệ trọng nhưng khó khăn. Ông Bix Mác, một triết gia người Đức đã từng khẳng định: “Có hai thứ rối rắm nhất trần đời là làm xúc xích và làm luật”. Làm xúc xích rối rắm, nhưng sản phẩm lại nhũn nhặn và thơm ngon. Rất tiếc, làm luật thì chúng ta mới chỉ chắc chắn được về cái sự rối rắm. Sự rối rắm này nhiều khi cũng cho ra đời những đạo luật có ch
 • Quy trình xem xét, thông qua dự án luật được hiểu là trình tự hay các bước phải tuân theo khi tiến hành việc xem xét, thông qua dự án luật và quy trình này phải do luật quy định. Đó cũng chính là cách thức sắp xếp, tổ chức hoạt động xem xét, thông qua dự án luật để làm đường hướng, cơ sở cho các chủ thể tham gia vào hoạt động này theo đó mà thực hiện.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK