• Trong việc bồi dưỡng đại biểu Quốc hội có 3 yếu tố cơ bản tương tác, gắn kết với nhau, không thể thiếu một (nếu thiếu và không đồng bộ là khó thành công), đó là: Người được bồi dưỡng; Người bồi dưỡng, và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ bồi dưỡng.
 • Mục tiêu lâu dài của công tác bồi dưỡng ĐBQH là hình thành những chương trình chuẩn cho mọi ĐBQH và chương trình cụ thể cho từng nhóm đại biểu Quốc hội để đảm bảo cho ĐBQH được tham gia bồi dưỡng thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức trong cả nhiệm kỳ tham gia Quốc hội. Thông qua công tác bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn phải góp phần tích cực để các đại biểu Quốc h
 • Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội là một trong những yêu cầu quan trọng mà các Đại hội Đảng lần thứ 8, 9 và 10 đã vạch ra để góp phần vào việc phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển của đất nước, xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước vững mạnh trong sạch, có hiệu lực và hiệu quả. Xác định rõ chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội
 • Từ nhiều năm qua, việc bồi dưỡng, tăng cường kiến thức, kĩ năng hoạt động của các đại biểu Quốc hội đã được chú trọng thực hiện. Từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức một số hội nghị giới thiệu cho các đại biểu Quốc hội về kỹ năng làm đại biểu Quốc hội. Cho đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII này, với việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử, ho
 • Cho đến nay, mọi việc đã tương đối rõ ràng: bồi dưỡng cho đại biểu dân cử nói chung, đại biểu Quốc hội nói riêng là nhu cầu, là đòi hỏi cần thiết của yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo thực quyền của Quốc hội. Đã qua đi những ngày tháng phân vân, đắn đo và cân nhắc: đại biểu Quốc hội có cần bồi dưỡng, có cần đào tạo hay không,
 • Mặc dù chất lượng ĐBQH khóa XII có sự cải thiện rõ rệt về trình độ văn hóa với tỷ lệ 95,99% đại biểu có học vấn đại học và trên đại học nhưng có 72,41% (trên 2/3) đại biểu mới tham gia Quốc hội lần đầu, 70,59% hoạt động kiêm nhiệm. Bên cạnh đó còn có 17,65% đại biểu là người dân tộc thiểu số, 13,79% đại biểu trẻ tuổi, 8,72% đại biểu là người ngoài Đảng. Với cơ cấu tổ chức
 • Theo các quy định của pháp luật nước ta, cá nhân ĐBQH có thể tham gia vào làm luật ở các công đoạn sau: tham gia xây dựng chương trình lập pháp (kiến nghị đưa dự luật vào Chương trình); trình dự án luật; lấy ý kiến nhân dân; tham gia thẩm tra tại UB; thảo luận tại Tổ ĐBQH; thảo luận và biểu quyết tại phiên họp toàn thể. Bài viết này sẽ phân tích tác động của các nguồn lực
 • Nói về vai trò của nguồn lực thông tin nghiên cứu đối với hoạt động lập pháp của ĐBQH, thông thường, các kết quả nghiên cứu chính là cơ sở để xây dựng chính sách lập pháp và hình thành các giải pháp lập pháp. Bởi lẽ, như một tác giả ví von, “làm luật thiếu việc nghiên cứu thì cũng giống như kê toa thiếu việc khám bệnh, trong mười lần kê toa chắc chắn sẽ có đến chín lần kê
 • Trong điều kiện đa số đại biểu ta kiêm nhiệm như hiện nay, các chuyên gia không chỉ san sẻ gánh nặng chuyên môn, mà còn bù đắp rất nhiều cho sự khủng hoảng thiếu thời gian của đại biểu và tiết kiệm rất nhiều thời gian cho đại biểu. Bởi vậy, ở đây đầu tư vào đội ngũ chuyên gia, giúp việc là một sự đầu tư ít tốn kém. Nếu trước mắt, mỗi đại biểu chưa thể có bộ phận giúp việc
 • Bộ lọc RIA 02/11/2010  12:10:45 CH
  Trong tình hình có rất nhiều chuyện thu hút tập trung sự chú ý của dư luận như kích cầu, bô xit…, kỳ họp thứ Năm Quốc hội khóa XII như thường lệ sẽ lặng lẽ xem xét, thảo luận, thông qua những đạo luật có ý nghĩa quan trọng không kém. Đặc biệt, lần đầu tiên các hoạt động lập pháp của Quốc hội sẽ phải tuân theo những quy định mới của Luật Ban hành VBQPPL 2008 có hiệu lực từ
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK