• Theo các quy định của pháp luật nước ta, cá nhân ĐBQH có thể tham gia vào làm luật ở các công đoạn sau: tham gia xây dựng chương trình lập pháp (kiến nghị đưa dự luật vào Chương trình); trình dự án luật; lấy ý kiến nhân dân; tham gia thẩm tra tại UB; thảo luận tại Tổ ĐBQH; thảo luận và biểu quyết tại phiên họp toàn thể. Bài viết này sẽ phân tích tác động của các nguồn lực
 • Nói về vai trò của nguồn lực thông tin nghiên cứu đối với hoạt động lập pháp của ĐBQH, thông thường, các kết quả nghiên cứu chính là cơ sở để xây dựng chính sách lập pháp và hình thành các giải pháp lập pháp. Bởi lẽ, như một tác giả ví von, “làm luật thiếu việc nghiên cứu thì cũng giống như kê toa thiếu việc khám bệnh, trong mười lần kê toa chắc chắn sẽ có đến chín lần kê
 • Trong điều kiện đa số đại biểu ta kiêm nhiệm như hiện nay, các chuyên gia không chỉ san sẻ gánh nặng chuyên môn, mà còn bù đắp rất nhiều cho sự khủng hoảng thiếu thời gian của đại biểu và tiết kiệm rất nhiều thời gian cho đại biểu. Bởi vậy, ở đây đầu tư vào đội ngũ chuyên gia, giúp việc là một sự đầu tư ít tốn kém. Nếu trước mắt, mỗi đại biểu chưa thể có bộ phận giúp việc
 • Bộ lọc RIA 02/11/2010  12:10:45 CH
  Trong tình hình có rất nhiều chuyện thu hút tập trung sự chú ý của dư luận như kích cầu, bô xit…, kỳ họp thứ Năm Quốc hội khóa XII như thường lệ sẽ lặng lẽ xem xét, thảo luận, thông qua những đạo luật có ý nghĩa quan trọng không kém. Đặc biệt, lần đầu tiên các hoạt động lập pháp của Quốc hội sẽ phải tuân theo những quy định mới của Luật Ban hành VBQPPL 2008 có hiệu lực từ
 • Một trong những yêu cầu cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật. Trong hệ thống các văn bản pháp luật, thì Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất; mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Tiếp đến các luật do Quốc hội ba
 • Tại kỳ họp thứ 5 này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Bồi thường nhà nước. Có thể nói, Luật Bồi thường Nhà nước là một trong những cơ chế hữu hiệu giúp thực hiện chủ trương “các cơ quan có thẩm quyền phải đền bù thích đáng cho công dân và doanh nghiệp về những thiệt hại cả danh dự và vật chất do những quyết định trái pháp luật gây ra” (trích Nghị quyết Đại hội X của
 • Việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay đã đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm thực thi các nguyên tắc cơ bản đã được thừa nhận chung của nhà nước pháp quyền. Công bằng, nhân đạo, dân chủ và pháp chế là những giá trị tư tưởng quý báu của nhân loại phải trở thành những định hướng cơ bản trong tổ chức cũng
 • Mở rộng quyền tài phán tư pháp là một xu hướng phát triển của nhà nước pháp quyền. Hiện nay, thẩm quyền của Toà án hành chính tuy đã được mở rộng hơn một bước, nhưng vẫn còn bó hẹp trong một số loại việc. Việc mở rộng hơn nữa thẩm quyền của toà án trong việc xem xét, giải quyết các khiếu kiện hành chính và song song với nó là bảo đảm cho các Toà án thực sự độc lập với các
 • THỰC TIỄN SAU 2 NĂM GIA NHẬP WTO: CƠ HỘI THỰC TẾ VÀ KHẢ NĂNG TẬN DỤNG CƠ HỘI, VƯỢT QUA THÁCH THỨC. Hai năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) thời gian chưa đủ dài nhưng là một thời đoạn đặc biệt với những cơ hội và những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển gắn với tiến trình hội nhập và những chấn động to lớn do cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái
 • Ở phần III này, chúng ta sẽ tập trung làm rõ những vấn đề sau: Toàn cầu hóa kinh tế quốc tế có phải là nguyên nhân của khủng hoảng; Toàn cầu hóa tác động thế nào đến khủng hoảng? Liệu khủng hoảng có làm cho chủ nghĩa bảo hộ tăng lên không? Xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa sẽ phát triển thế nào? Thái độ của chúng ta trong việc tham gia vào quá trình toàn cầu hóa và khu
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK