• Hiện nay việc giải quyết các tranh chấp hành chính được thực hiện theo 2 cơ chế: Cơ chế giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước (giải quyết các khiếu nại hành chính) và cơ chế giải quyết của Tòa án nhân dân – giải quyết bằng con đường tài phán tư pháp thông qua Tòa hành chính (giải quyết các khiếu kiện hành chính).
 • Những mục tiêu cần thiết và các giải pháp đột phá của năm kế hoạch? Lợi ích và tác dụng khi thực hiện các mục tiêu đề ra là gì? Người dân có trách nhiệm tham gia, ủng hộ chính quyền những việc gì? Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác chính là “cái hồn” của chính sách đề ra tại mỗi kỳ họp của cơ quan dân cử mà đại biểu chính là người chuyển tải đến cử tri- những người t
 • Chú trọng hơn đến vai trò của cá nhân đại biểu và Tổ đại biểu trong việc theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri; lập đường dây nóng; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo các nhóm cử tri; Xây dựng cơ chế giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc. Làm tốt những điều này sẽ đưa hoạt động TXCT trở thành niềm mong đợi của cả cử tri và đại bi
 • Chất vấn là một hoạt động giám sát (Đ37 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội), tức là một hình thức qua đó ĐBQH thực hiện quyền xem xét việc thi hành pháp luật trong thực tiễn, xem xét việc thực thi nhiệm vụ của các cá nhân giữ các chức vụ nhà nước mà Quốc hội đã bầu ra. Chất vấn còn được coi là một công cụ, là quyền của cá nhân ĐBQH để nâng các kết quả giám sát, những
 • Phục vụ và tham mưu cho UBTVQH trong việc tiến hành các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ban Công tác đại biểu. Cập nhật thường xuyên và bận bịu, vất vả như người nuôi con mọn không chỉ trong Kỳ họp Quốc hội hoặc các Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các Phiên họp của UBTVQH – nhiều ĐBQH đã gọi Ban Công
 • Chất vấn là một trong những hoạt động giám sát, là một hình thức giám sát trực tiếp của cơ quan dân cử. Chất vấn tại kỳ họp được truyền hình, truyền thanh trực tiếp thu hút sự quan tâm, theo dõi của cử tri, của cộng đồng và xã hội. Cử tri mong muốn những điều bức xúc được làm rõ địa chỉ trách nhiệm, nguyên nhân và có hướng khắc phục nhanh. Trong xu hướng trình độ đại biểu
 • Tính theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Nghị quyết thành lập thì Ban Công tác đại biểu có 7 nhiệm vụ cụ thể và những nhiệm vụ khác do UBTVQH giao. Quy định hành chính là vậy, những việc được gọi tên là vậy, nhưng Ban công tác đảm đương rất nhiều những việc hậu trường khác, mà tựu trung là liên quan đến công tác đại biểu, đến tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền
 • Với hai vụ chuyên môn- Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, mô hình tổ chức của Ban Công tác đại biểu cũng khá đặc thù. Chưa có tiền lệ. Các chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Nghị quyết 575/UBTVQH-12, Ban Công tác đại biểu có vai trò như một cơ quan tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Quốc hội, khi có một phần chức năng giốn
 • Trước đây, công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội ở nước ta chưa có cơ quan chuyên trách; cho đến tháng 11 năm 2004 của khóa XI, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của cơ quan Quốc hội được thành lập để thực hiện chức năng đó. Qua gần 5 năm với trên 100 lớp tập huấn, bồi dưỡng của hơn bốn nghìn lượt đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, công tác bồi dưỡng đã được các đại
 • - Theo Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh bà Phạm Phương Thảo, đoàn ĐBQH thành phố đã có nhiều nỗ lực kiến nghị xử lý tình trạng lãng phí trong sử dụng kho bãi, nhà xưởng nhưng mọi chuyện chưa được xử lý rốt ráo, kéo dài nhiều năm. Ví dụ trên được đưa ra trong phiên thảo luận giữa đoàn ĐBQH Việt Nam - Lào - Campuchia về kinh nghiệm giám sát, trong khuôn khổ chương trình trao
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK