• Hoạt động của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) rất phong phú và đa dạng thể hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ cần nói đến việc ĐBQH phải tham gia thảo luận và quyết định 14 nhiệm vụ của Quốc hội quy định tại Điều 84 Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001 (Hiến pháp năm 1992) (Điều này đã được ghi lại nguyên văn tại Điều 2 Luật Tổ chức Quố
 • Trong những năm gần đây, công tác thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Về cơ bản, nhiều Báo cáo thẩm tra đã xem xét, đánh giá các dự án luật, pháp lệnh về tính khoa học, sự phù hợp với thực tiễn, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, ý chí, nguyện vọng củ
 • Hiện nay, công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội về kỹ năng hoạt động đại biểu có ý nghĩa và tấm quan trọng rất lớn. ĐBQH phải tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng thu thập ý kiến, kiến nghị của họ để phản ánh với Quốc hội; nghiên cứu kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và chuyển kịp thời đến cơ quan, người có thẩm quyền xem xét giải quyết th
 • Theo Từ điển tiếng Việt thì thẩm tra là việc xem xét để xác định về chất lượng. Thẩm tra văn bản trước hết là hoạt động của một chủ thể được tiến hành nhằm kiểm tra, đánh giá văn bản theo những tiêu chí nhất định. Tính đúng đắn của văn bản có thể được nhìn nhận dưới những góc độ khác nhau, nhưng nhìn chung bất kỳ một loại văn bản nào chỉ được coi là có chất lượng, gần với
 • Trong việc bồi dưỡng đại biểu Quốc hội có 3 yếu tố cơ bản tương tác, gắn kết với nhau, không thể thiếu một (nếu thiếu và không đồng bộ là khó thành công), đó là: Người được bồi dưỡng; Người bồi dưỡng, và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ bồi dưỡng.
 • Mục tiêu lâu dài của công tác bồi dưỡng ĐBQH là hình thành những chương trình chuẩn cho mọi ĐBQH và chương trình cụ thể cho từng nhóm đại biểu Quốc hội để đảm bảo cho ĐBQH được tham gia bồi dưỡng thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức trong cả nhiệm kỳ tham gia Quốc hội. Thông qua công tác bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn phải góp phần tích cực để các đại biểu Quốc h
 • Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội là một trong những yêu cầu quan trọng mà các Đại hội Đảng lần thứ 8, 9 và 10 đã vạch ra để góp phần vào việc phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển của đất nước, xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước vững mạnh trong sạch, có hiệu lực và hiệu quả. Xác định rõ chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội
 • Từ nhiều năm qua, việc bồi dưỡng, tăng cường kiến thức, kĩ năng hoạt động của các đại biểu Quốc hội đã được chú trọng thực hiện. Từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức một số hội nghị giới thiệu cho các đại biểu Quốc hội về kỹ năng làm đại biểu Quốc hội. Cho đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII này, với việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử, ho
 • Cho đến nay, mọi việc đã tương đối rõ ràng: bồi dưỡng cho đại biểu dân cử nói chung, đại biểu Quốc hội nói riêng là nhu cầu, là đòi hỏi cần thiết của yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo thực quyền của Quốc hội. Đã qua đi những ngày tháng phân vân, đắn đo và cân nhắc: đại biểu Quốc hội có cần bồi dưỡng, có cần đào tạo hay không,
 • Mặc dù chất lượng ĐBQH khóa XII có sự cải thiện rõ rệt về trình độ văn hóa với tỷ lệ 95,99% đại biểu có học vấn đại học và trên đại học nhưng có 72,41% (trên 2/3) đại biểu mới tham gia Quốc hội lần đầu, 70,59% hoạt động kiêm nhiệm. Bên cạnh đó còn có 17,65% đại biểu là người dân tộc thiểu số, 13,79% đại biểu trẻ tuổi, 8,72% đại biểu là người ngoài Đảng. Với cơ cấu tổ chức
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK