• QUỐC HỘI ĐẠI DIỆN CHO AI? 02/11/2010  12:10:46 CH
  Câu hỏi: “Các nghị sĩ đại diện cho ai?” tưởng chừng như rất đơn giản để trả lời, nhưng thực tế lại có thể gây ra rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Đương nhiên các nghị sĩ phải đại diện cho các cử tri, nhưng vấn đề là cần phải xác định đó là cử tri của địa phương mình hay cử tri của cả nước. Rõ ràng, không phải bao giờ lợi ích của
 • Nghị viện của nhiều nước trên thế giới, ngày nay, thường được ghi nhận trong Hiến pháp là cơ quan đại diện tối cao của nhân dân. Chẳng hạn, Điều 43 Hiến pháp Nhật Bản quy định: “Hai viện của nghị viện bao gồm các thành viên dân cử, đại diện cho toàn thể nhân dân”; Điều 66, Hiến pháp Tây Ban Nha cũng khẳng định: “Nghị viện Tây Ban Nha đại diện cho toàn thể nhân dân Tây Ban
 • Tham vấn ý kiến nhân dân trong quá trình ban hành chính sách không phải là việc mới, mà dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của nhà nước, nhằm làm cho các chính sách, pháp luật do cơ quan dân cử ban hành sát với cuộc sống. Tham vấn nhân dân là một quá trình tạo cơ hội cho những người chịu ảnh hưởng bởi một quyết định, chính sách nào đó của chính quy
 • Giám sát chuyên đề của QH là hình thức giám sát quá trình hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua việc xem xét, đánh giá một vấn đề cụ thể, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước. Mặc dù quy định của pháp luật về hình thức giám sát này chưa thật rõ nhưng đây là hình thức giám sát mang lại hiệu quả khá rõ nét, được ĐBQH, cử tri và dư luận đánh giá cao.
 • Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các ban HĐND thời gian qua được đánh giá là chủ động, tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn, lúng túng... Điều này còn có nguyên nhân từ chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. Vì vậy, thời gian tới, công tác tham mư
 • Trong quá trình chuẩn bị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh yếu tố đầu tiên để đưa dự luật vào chương trình là sự cần thiết ban hành. Yếu tố này được lý giải như một tất yếu quyết định và lấn át yếu tố khả thi. Khi thẩm định chương trình, tính khả thi còn bị xem nhẹ. Điều này dẫn đến chương trình dễ bị “đổ vỡ” phải điều chỉnh nhiều lần, thậm chí có dự án không kịp chuẩ
 • Để có thể tiến hành hoạt động pháp điển hoá một cách thuận lợi, bên cạnh việc thống nhất cách hiểu về nội dung của phương thức pháp điển hóa theo hình thức cần làm rõ và thống nhất về một số vấn đề về cấp độ của các bộ pháp điển và có cơ chế phù hợp trong việc thông qua bộ pháp điển. Bên cạnh đó cần phải xây dựng một cách tổng thể các đề mục, thống nhất quy trình và kỹ th
 • Nhằm bảo đảm cho việc thực hiện có hiệu quả việc pháp điển hoá tại Việt Nam, trước hết cần nhận biết rõ các thuận lợi, khó khăn trong quá trình pháp điển hoá; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới về tổ chức bộ máy thực hiện, quy trình, các bước thực hiện pháp điển hoá nhằm bảo đảm áp dụng một cách phù hợp với đặc thù về hệ thống pháp luật, cơ cấu t
 • Hiện nay, ở nước ta và trên thế giới cũng còn có các quan niệm khác nhau và các hình thức tiến hành pháp điển hoá khác nhau. Nhưng nhìn chung về cơ bản có thể chia thành hai hình thức pháp điển hoá chính, đó là: Pháp điển hóa về mặt nội dung và pháp điển hóa về mặt hình thức
 • Luật khiếu nại, tố cáo đã quy định trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính. Tùy theo từng vụ việc, trình tự thẩm quyền giải quyết có thể chỉ có hai cấp giải quyết hoặc ba cấp giải quyết. Cho dù cấp thẩm quyền nào giải quyết, đều phải thực hiện theo quy trình thủ tục mang tính nghiệp vụ chung.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK