• Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các ban HĐND thời gian qua được đánh giá là chủ động, tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn, lúng túng... Điều này còn có nguyên nhân từ chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. Vì vậy, thời gian tới, công tác tham mư
 • Trong quá trình chuẩn bị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh yếu tố đầu tiên để đưa dự luật vào chương trình là sự cần thiết ban hành. Yếu tố này được lý giải như một tất yếu quyết định và lấn át yếu tố khả thi. Khi thẩm định chương trình, tính khả thi còn bị xem nhẹ. Điều này dẫn đến chương trình dễ bị “đổ vỡ” phải điều chỉnh nhiều lần, thậm chí có dự án không kịp chuẩ
 • Để có thể tiến hành hoạt động pháp điển hoá một cách thuận lợi, bên cạnh việc thống nhất cách hiểu về nội dung của phương thức pháp điển hóa theo hình thức cần làm rõ và thống nhất về một số vấn đề về cấp độ của các bộ pháp điển và có cơ chế phù hợp trong việc thông qua bộ pháp điển. Bên cạnh đó cần phải xây dựng một cách tổng thể các đề mục, thống nhất quy trình và kỹ th
 • Nhằm bảo đảm cho việc thực hiện có hiệu quả việc pháp điển hoá tại Việt Nam, trước hết cần nhận biết rõ các thuận lợi, khó khăn trong quá trình pháp điển hoá; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới về tổ chức bộ máy thực hiện, quy trình, các bước thực hiện pháp điển hoá nhằm bảo đảm áp dụng một cách phù hợp với đặc thù về hệ thống pháp luật, cơ cấu t
 • Hiện nay, ở nước ta và trên thế giới cũng còn có các quan niệm khác nhau và các hình thức tiến hành pháp điển hoá khác nhau. Nhưng nhìn chung về cơ bản có thể chia thành hai hình thức pháp điển hoá chính, đó là: Pháp điển hóa về mặt nội dung và pháp điển hóa về mặt hình thức
 • Luật khiếu nại, tố cáo đã quy định trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính. Tùy theo từng vụ việc, trình tự thẩm quyền giải quyết có thể chỉ có hai cấp giải quyết hoặc ba cấp giải quyết. Cho dù cấp thẩm quyền nào giải quyết, đều phải thực hiện theo quy trình thủ tục mang tính nghiệp vụ chung.
 • Hiện nay việc giải quyết các tranh chấp hành chính được thực hiện theo 2 cơ chế: Cơ chế giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước (giải quyết các khiếu nại hành chính) và cơ chế giải quyết của Tòa án nhân dân – giải quyết bằng con đường tài phán tư pháp thông qua Tòa hành chính (giải quyết các khiếu kiện hành chính).
 • Những mục tiêu cần thiết và các giải pháp đột phá của năm kế hoạch? Lợi ích và tác dụng khi thực hiện các mục tiêu đề ra là gì? Người dân có trách nhiệm tham gia, ủng hộ chính quyền những việc gì? Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác chính là “cái hồn” của chính sách đề ra tại mỗi kỳ họp của cơ quan dân cử mà đại biểu chính là người chuyển tải đến cử tri- những người t
 • Chú trọng hơn đến vai trò của cá nhân đại biểu và Tổ đại biểu trong việc theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri; lập đường dây nóng; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo các nhóm cử tri; Xây dựng cơ chế giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc. Làm tốt những điều này sẽ đưa hoạt động TXCT trở thành niềm mong đợi của cả cử tri và đại bi
 • Chất vấn là một hoạt động giám sát (Đ37 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội), tức là một hình thức qua đó ĐBQH thực hiện quyền xem xét việc thi hành pháp luật trong thực tiễn, xem xét việc thực thi nhiệm vụ của các cá nhân giữ các chức vụ nhà nước mà Quốc hội đã bầu ra. Chất vấn còn được coi là một công cụ, là quyền của cá nhân ĐBQH để nâng các kết quả giám sát, những
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK