• QUỐC HỘI ____ Luật số:   /2010/QH12   Dự thảo (Ngày 20/8/2010) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT  SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ n
 • QUỐC HỘI ____ Luật số:   /2010/QH12   Dự thảo phương án 2 (Ngày 20/8/2010) (Trong trường hợp không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường trong toàn quốc) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT  SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC H
 • Ngoài việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo yêu cầu của pháp luật do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tổ chức trước và sau kỳ họp, trên thực tế đại biểu dân cử các địa phương còn có những hình thức khác. Trước hết, việc tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi công tác và tiếp xúc cử tri theo chuyên đề cũng rất cần thiết đối với cả đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, kế
 • Trách nhiệm giải trình 02/11/2010  12:10:46 CH
  Trong Báo cáo phát triển Việt Nam 2010, có đề cập đến nội dung về các chính sách nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan dân cử trong công cuộc đổi mới. Theo đó, các đại biểu được dân bầu bằng các hình thức khác nhau phải có trách nhiệm báo cáo những hoạt động của mình. Đây là cách nhìn của các nhà tài trợ đối với hoạt động của cơ quan dân cử Việt Nam.
 • Theo quy định, việc tiếp xúc cử tri được tiến hành tại địa phương. Thời gian, địa điểm và nội dung cũng như chương trình các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp được cải tiến thuận lợi hơn cho cử tri tham dự. Bên cạnh số cử tri được mời (đại diện cho các ban, ngành và chính quyền địa phương, đại diện khu vực dân cư), số lượng cử tri đến tham gia một cách tự
 • Làm gì để bảo đảm đại biểu Quốc hội có đầy đủ thông tin từ cuộc sống, đại diện cho cử tri nơi họ được bầu và đóng góp vào chính sách tốt nhất cho lợ ích cử tri cả nước, xây dựng một chính phủ hiệu quả? Cần phải có các công cụ, phương pháp và dịch vụ hỗ trợ đại biểu Quốc hội giữ liên hệ với đơn vị bầu cử nhằm kiến tạo hành lang đối thoại với cử tri và công dân. Tùy vào hoà
 • Tiếp xúc cử tri nên được coi là dịp đại biểu Quốc hội được “nói cho dân nghe” (báo cáo kết quả kỳ họp) và “nghe dân nói” để đưa vào quyết sách của Quốc hội; là cơ hội phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cử tri và là cơ hội để giải tỏa bức xúc của cử tri
 • Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 với chủ đề tập trung vào các thể chế hiện đại là một tuyên bố chung của cộng đồng các nhà tài trợ về những tiến bộ và triển vọng phát triển của Việt Nam. Hạn chế trong công tác giám sát – là nội dung được thể hiện trong báo cáo, là cách nhìn riêng của các nhà tài trợ về hoạt động của cơ quan dân cử Việt Nam- là tài liệu để các đại biểu dân
 • Các đại biểu Quốc hội có vị thế và đặc quyền do pháp luật quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, vị thế pháp lý và các quyền này đã chịu tác động từ một số yếu tố như cơ cấu, kiêm nhiệm… Điều này làm hạn chế rất nhiều điều kiện thực thi vai trò đại diện của đại biểu Quốc hội.
 • Khó khăn nhiều khi nằm ngay trong bản thân đại biểu, trong nhận thức và năng lực của họ. Việc tự kiểm điểm, đánh giá hoạt động của đại biểu trước cử tri nơi ứng cử hàng năm chưa được thực hiện có nền nếp. Đáng quan tâm là nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết, trả lời dứt điểm, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh khiến cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK