• Đại biểu Quốc hội dù là đại biểu hoạt động chuyên trách hay kiêm nhiệm đều có địa vị pháp lý và tư cách đại biểu ngang nhau; họ luôn phải được bình đẳng trong hoạt động của Quốc hội; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, các đại biểu Quốc hội luôn bình đẳng với nhau về quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm; không hình thành thứ bậc quyền uy tron
 • Đại biểu Quốc hội chuyên trách- anh là ai? Đại biểu Quốc hội chuyên trách- anh đang đứng ở đâu? Đã từng có những ý kiến tâm tư như vậy từ chính những người trong cuộc về vị trí, vai trò, về địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội chuyên trách trong hoạt động của Quốc hội. Băn khoăn ấy không phải chỉ đến bây giờ, khi Quốc hội khóa XII đang gần đi hết chặng đường của mình mới
 • Một số kỹ thuật chung sau đây có thể giúp đại biểu đối thoại hiệu quả. Trước hết, hãy diễn giải nội dung quý vị muốn trình bày. Giải thích một cách chính xác có thể làm cho cả người nói và người nghe đều hiểu rõ vấn đề. Thật không dễ dàng khi phải suy đoán ý nghĩa ẩn sau những từ ngữ, lúc này diễn giải là rất cần thiết. Kỹ thuật này có thể giúp mọi người mở rộng cuộc nói
 • Giữ mối liên hệ với cử tri, giải quyết các vấn đề cử tri gửi gắm là những điều tâm tư mà các đại biểu (ĐB) dân cử bày tỏ tại hội nghị “Triển khai hoạt động thí điểm đổi mới công tác giữ mối liên hệ giữa ĐB dân cử với cử tri năm 2010” diễn ra tại Huế.
 • Kể từ sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam (ngày 6-1-1946) đến nay, là Quốc hội khóa XII. Trong mỗi khóa Quốc hội đều để lại những dấu ấn đặc biệt. Các kỳ bầu cử để nhân dân sáng suốt lựa chọn người đủ tiêu chuẩn đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất đều được diễn ra dân chủ, công bằng, công khai và đúng pháp luật.
 • Với đại biểu dân cử, việc giữ liên hệ với cử tri được coi là huyết mạch trong thực hiện nhiệm vụ. Có những hình thức được quy định trong luật, nhưng cũng có những hình thức là sự vận dụng, là sự sáng tạo của đại biểu dân cử ở từng vùng miền khác nhau. Việc áp dụng các hình thức giữ liên hệ với cử tri khác nhau không nằm ngoài mục đích thắt chặt hơn mỗi quan hệ gắn bó giữa
 • Kỹ năng đối thoại giúp đại biểu khuyến khích người dân bày tỏ suy nghĩ, ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình để từ đó lộ diện các vấn đề đại biểu và cơ quan dân cử cần phát hiện, thảo luận, quyết định. Đây là lý do tại sao kỹ năng đối thoại lại cần thiết đối với đại biểu dân cử
 • Muốn cho cuộc đối thoại diễn ra thành công, cần một vài thao tác. Thứ nhất, đó là sự phản hồi. Đây là cuộc đối thoại hai chiều, dòng chảy thông tin diễn ra hai chiều. Cơ quan dân cử, đại biểu dân cử không thể trả lời hết hang trăm, hàng ngàn câu hỏi một lúc; có quyền không làm theo công chúng, bởi lẽ chính quyền cần lắng nghe, nhưng cũng là nơi quyết định cuối cùng. Tuy n
 • “Ba ngày gặp bà con, tôi viết đầy mười tám trang giấy. Về đọc lại thấy buồn, thấy chuyến tiếp xúc cử tri của mình vừa rồi sao tuyệt vọng giống như đi vá tầng... ozone. Không phải, là đi đắp vá lòng dân đã thủng, đã đau nhiều chỗ”. Câu tự sự của nhà văn-đại biểu HĐND Nguyễn Ngọc Tư phần nào đã diễn tả tâm trạng của nhiểu đại biểu dân cử khác mà chúng tôi có dịp hỏi chuyện.
 • Khó khăn trong tiếp xúc cử tri thì nhiều, nhưng nhiều nơi các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử vẫn cố gắng tìm kiếm những lối mới đến với cử tri. Ngoài hình thức tiếp xúc cử tri truyền thống trước và sau kỳ họp, hiện nay một số địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, An Giang, Kiên Giang…đã bước đầu tìm kiếm các kênh tiếp xúc cử tri khác như tổ chức tốt việc tiếp xúc
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK