• Trong thời gian giữa 2 kỳ họp, đại biểu Quốc hội và HĐND tiếp xúc với cử tri thông qua việc tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Cần tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan giải quyết khiếu nại với công dân có khiếu kiện, sau đó tổ chức gặp gỡ cử tri trên địa bàn có khiếu kiện, mời các đại biểu dân cử và một số tổ chức đoàn thể cùng tham
 • Sáng kiến lập pháp là quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội với mục đích để Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật đó. Ở hầu hết các nước trên thế giới, sáng kiến lập pháp được quy định trong Hiến pháp với hai nội dung cơ bản: chủ thể có quyền sáng kiến lập pháp và hình thức thực hiện sáng kiến lập pháp. Ở nước ta, các vấn đề này cũng được quy định trong Hiến pháp năm
 • Thời gian vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vị bộ trưởng, trưởng các ban ngành tại các phiên họp của mình. Có thể nói, đối với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, việc tổ chức các phiên chất vấn tại UBTVQH là một trong những dấu ấn rõ nhất trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của
 • Khi tay vừa rời lá phiếu, cử tri nước ta có còn nhớ đến người được bầu hay chăng, đó là một câu hỏi lớn cần được trả lời thật thà. Trả lời được câu hỏi ấy, mới làm rõ được liệu cử tri có quan tâm tới đời sống nghị trường, tới các phiên chất vấn. Cũng như vậy, theo chiều ngược lại, trúng cử rồi, đại biểu có cùng ăn, cùng ở, cùng chia nỗi buồn vui của người dân từng gom nhữ
 • Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 được chuẩn bị dưới sự chủ trì của Ngân hàng thế giới, với sự tham gia của nhóm các nhà tài trợ, sự tham gia và hợp tác của nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan hợp tác phát triển quốc tế của một số quốc gia. Báo cáo tập trung vào các vấn đề thể chế, các thể chế hiện đại, trong đó mô tả và trình bày các ý kiến về nhà nước, về phân cấp, phân quyền
 • Nền kinh tế Việt nam qua gần 25 năm đổi mới và hội nhập, đã có những phát triển đáng kể, đạt nhiều thành tựu, đã ra khỏi ngưỡng của nước kém phát triển. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch cả về ngành, vùng và về thành phần kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Kinh tế vĩ mô về cơ bản đã ổn định. Hạn chế tố
 • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm 4 Điều, trong đó, Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; Điều 2 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Điều 3 quy định về thay thế các cụm từ và Điều 4 quy định v
 • Trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (gọi tắt là dự án Luật), có những tranh luận về các giải pháp đối với một số nội dung liên quan. Trong bối cảnh này, đánh giá tác động của dự án Luật (gọi tắt là đánh giá tác động) có thể tìm ra một cơ sở chung cho
 • Qua tổng kết, đánh giá thực tiễn bầu cử đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 cho thấy các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những khóa gần đây nhìn chung được tiến hành đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, dân chủ, tiết kiệm, đúng pháp luật. Các cuộc bầu cử đã đạt được những kết quả tích cực
 • Thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội khoá XII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, ngày 12/7/2010, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK