• Vừa qua, trong các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm đều có nêu các chính sách và giải pháp. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều chính sách và giải pháp không được triển khai và cũng chưa làm rõ được mối quan hệ của các chính sách và giải pháp đó với các mục tiêu kinh tế x
 • Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 diễn ra trong cùng một ngày. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử ĐBQH v
 • Hàng năm, Quốc hội có quyền quyết định phân bổ ngân sách và giám sát việc thực thi này. Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế và ngân sách của đất nước đang tiềm ẩn những bất ổn đòi hỏi phải có những quyết sách sáng suốt và phù hợp. Với chức năng của mình, các đại biểu Quốc hội chính là những người bấm nút quyết định chính sách tài khóa và cơ chế quản trị tài chính quốc gia.
 • Trong suốt quá trình hoạt động của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan khác thuộc bộ máy giúp việc của Quốc hội đã tích cực triển khai các mặt hoạt động của mình để góp phần thực hiện thành công các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.
 • Ông Trần Đình Đàn, ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ủy viên Hội đồng bầu cử cho biết dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIII ở trung ương và địa phương là 500 đại biểu.Trong đó, số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan Quốc hội là 100 đại biểu.
 • Để triển khai các hoạt động của mình, bảo đảm cho các quy trình, thủ tục vận hành có hiệu quả, Quốc hội nước ta nói riêng, cũng như Nghị viện của các nước trên thế giới nói chung đều cần đến cơ quan giúp việc, nơi bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật, thông tin, về tổ chức và hành chính, tham mưu về chuyên môn… Ở đây, khái niệm “giúp việc” cũng được hiểu theo nghĩa
 • Có lẽ hình ảnh mạnh nhất, đọng lại lâu nhất trong tâm trí nhiều người từ các cuộc tham vấn ý kiến nhân dân về mức học phí của HĐND tỉnh Bình Thuận đó là những gương mặt học sinh trẻ măng đứng lên nói cho các đại biểu HĐND nghe về những nỗi gian truân, những mong muốn của chính các em về việc học. Những gương mặt phụ huynh ưu tư chia sẻ nỗi lo lắng khi nghe tin chính quyền
 • Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành các hoạt động giám sát cũng phải dựa trên những căn cứ cụ thể và các thành viên tham gia đoàn giám sát là các đại biểu Quốc hội cũng phải có những kỹ năng cần thiết để góp phần thực hiện thành công hoạt động giám sát đó.
 • Người Việt ta hay chúc nhau an khang thịnh vượng, nhất là dịp đầu năm mới. Nếu thịnh vượng gắn với sự giàu có, thì an khang là cái gì đó thuộc về tinh thần, văn hoá, sự bình an trong lòng xã hội và đất nước, trong tâm hồn mỗi người, an tâm làm ăn, sinh sống; “khi tâm hồn con người ta bình yên, ấy là sự góp phần cho xã hội bình yên“. Một nền lập pháp mà hướng đến những cái
 • Việc thực hiện quyền giám sát của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây: Công khai; Khách quan; Đúng thẩm quyền; Đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK