• Chất vấn là một quyền năng của đại biểu HĐND, và là một trong những hoạt động giám sát trực tiếp của HĐND đã được pháp luật quy định; trong kỳ họp HĐND chỉ có đại biểu HĐND mới có quyền chất vấn, thông qua hoạt động chất vấn những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm sẽ được đưa ra trước kỳ họp HĐND và trước công luận qua đó góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của đại
 • Hội đồng nhân dân, với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nư¬ớc ở địa phư¬ơng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội còn rất nhiều vấn đề đặt ra cần phải tập trung nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và vận dụng trong thực tiễn hoạt động của HĐND. Quyền lực của HĐND thể hiện ở chức năng quyết định và giám sát. Theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND nă
 • Trong hệ thống bộ máy nhà nước, xã, thị trấn là cấp chính quyền cơ sở, có vị trí, vai trò rất quan trọng trong cơ cấu chính quyền địa phương, là nơi nhân dân trực tiếp thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua hai hình thức cơ bản là dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Vì vậy, cần quan tâm để HĐND xã, thị trấn hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn.
 • Chủ thể tiến hành giám sát của Hội đồng nhân dân bao gồm: Giám sát của Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, giám sát của các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân thường xuyên tiến hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Chức năng giám sát được thực hiện thông qua nhiều phương thức hoạt động của Hội đồng nhân d
 • Hoạt động giám sát của HĐND được thực hiện thông qua hai hình thức chủ yếu. Một là, HĐND thực hiện quyền giám sát của mình qua việc tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề theo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp cuối năm. Hai là, xem xét các báo cáo của UBND và các ngành trình tại kỳ họp, thực hiện quyền chất vấn và yêu cầu thủ trưởng
 • Chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử ở địa phương. Tại kỳ họp, chất vấn là nội dung thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Thông qua chất vấn, các đại biểu thể hiện trách nhiệm của mình đối với cử tri. Đồng thời, qua việc trả lời chất vấn, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan chức năng. Đ
 • Thực tế, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND ngày càng sinh động, đặc biệt các phiên chất vấn và trả lời chất vấn rất hiệu quả của Quốc hội thời gian qua đã giúp cho HĐND các cấp có thêm nhiều kinh nghiệm hay. Tuy nhiên quá trình thực hiện ở HĐND các cấp còn nhiều tồn tại, thiếu sót cần sớm được khắc phục. Luật Tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 2003 ra đ
 • Chất vấn là là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri của mình, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp ngày càng thu hút sự quan tâm, theo dõi của cử tri, của cộng đồng và xã hội. Thông qua chất vấn, trả lời chấ
 • Hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND thông qua hai hình thức trực tiếp và gián tiếp. Chất vấn trực tiếp là các câu hỏi do đại biểu HĐND nêu ra trực tiếp tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trước những vấn đề có liên quan. Chất vấn gián tiếp là các câu hỏi do đại biểu HĐND chuẩn bị sẵn trên giấy, chuyển tới Thường trực
 • Chất vấn là một hình thức giám sát, đồng thời cũng là một công cụ giám sát có hiệu quả của HĐND. Thời gian qua, HĐND tỉnh Thanh Hoá luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn; tích cực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương, bảo đảm khắc phục những kiến nghị sau giám s
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK