• Cùng suy ngẫm và cùng suy nghĩ 23/02/2010  10:09:11 SA
  Tôi tham gia làm đại biểu Quốc hội 2 khóa, khóa IX, khóa X, làm đại biểu Quốc hôi của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh An Giang và được bầu làm Phó Chủ nhiệm của UB VHGDTNTN,NĐ. Do vậy tôi vừa phải làm nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, vừa đi giám sát các lĩnh vực do Ủy ban phụ trách, đi khảo sát, làm việc với các ngành hữu quan và các cấp chính quyền. Qua
 • Đã từng ở vị trí là ủy viên chuyên trách ở trung ương- theo nhiều người quan niệm là bó chân, bó tay, rất khó có thể hoạt động tốt, lại ở lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường hoàn toàn đối lập với chuyên môn cũ- ngữ văn, nhưng ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết vẫn tạo dựng cho mình một thương hiệu trên diễn đàn Quốc hội với những ý kiến gai góc, sắc sảo và thẳng thắn. Và nhiệm
 • Quốc hội nước ta là cơ quan quyền lực cao nhất và cũng là cơ quan giám sát tối cao. Tuy nhiên, Quốc hội chỉ quyết định chủ trương, chính sách và quyết điịnh phân phối ngân sách Nhà nước, còn việc thực hiện thì giao cho Chính phủ. Chính phủ lại giao cho các ngành chức năng nắm khoản Ngân sách được Quốc hội phân để triển khai. Vì vậy để có tiền, để có dự án, người ta chỉ ch
 • Mọi hình thức giám sát, xét đến cùng, đều là hoạt động thực hiện quyền lực Nhà nước, nhằm bảo đảm cho Hiến pháp và pháp luật được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và thống nhất. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào mô hình chính thể, quan niệm về chức năng giám sát của Quốc hội cũng có những sự khác biệt.
 • Là bác sĩ - nhà văn, ĐB tự ứng cử duy nhất trúng cử vào QH khóa XII Nguyễn Minh Hồng ví đại biểu QH như người nông dân làm ruộng - phải chăm chỉ cày bừa thì mùa màng mới bội thu.
 • Trong cuộc sống ai cũng có thể hứa. Đó là hành vi ứng xử bình thường giữa con người với con người. Ở đây, tác giả đề cập đến lời hứa và thực hiện lời hứa của người đại biểu, người đại diện các cơ quan, tổ chức trước dân, trước cử tri.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK