• Pháp luật về phòng chống tham nhũng của Úc được thể hiện chủ yếu trong Bộ Luật Hình sự Liên bang năm 1995, có phạm vi áp dụng rộng rãi bao gồm hầu hết các chủ thể là những người làm việc cho hoặc thay mặt cho Liên bang. Chương 7 với tiêu đề “Các tội xâm phạm Chế độ quản lý đúng đắn của Chính phủ” bao gồm các phần nói về tội trộm cắp, gian lận và hối lộ cũng như các tội có
 • Quyền tự do hiệp hội được ghi nhận trong Hiến pháp của hầu hết các quốc gia như một quyền cơ bản quan trọng. Một số quốc gia hiện chủ yếu sử dụng luật dân sự để điều chỉnh các vấn đề về hội như Thái Lan, Hàn Quốc, Hà Lan…) xuất phát từ quan niệm cho rằng tự do lập hội cũng là một dạng của tự do thỏa thuận hợp đồng, và hội là do các cá nhân cùng thỏa thuận thành lập. Một s
 • Tam quyền phân lập là một mô hình quản lý nhà nước với mục tiêu kiềm chế quyền lực để hạn chế lạm quyền, bảo vệ tự do và công bằng pháp luật. Mô hình này được thể chế hóa trong hiến pháp hiện đại của nhiều quốc gia, trong đó có Hiến pháp Hoa Kỳ, Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức nhưng không có trong Hiến pháp Việt Nam (Hiến pháp năm 1992) hay các nước cộng sản khác . Trong
 • Trong khuôn khổ hoạt động giám sát của Nghị viện, Thanh tra Nghị viện của Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ phân tích trách nhiệm và quyền hạn của Thanh tra Nghị viện hai nước là Philippin và Thái Lan.
 • Kể từ khi Trung Quốc áp dụng chính sách cải cách và mở cửa vào cuối những năm 1970, theo hướng thiết lập một hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, một loạt cải cách liên quan đến các lĩnh vực nông thôn, doanh nghiệp nhà nước, thuế, tài chính, đầu tư, thương mại nước ngoài, giao thông, an sinh xã hội và nhà ở đã được thực thi. Những cải cách này được áp dụng toàn d
 • Hiến pháp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định tài sản công là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, và rằng nhà nước bảo vệ tài sản công cộng và cấm chiếm đoạt hoặc phá hoại tài sản công bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất cứ hình thức nào (Điều 12, Chương Một). Hiến pháp cũng quy định rõ cơ sở pháp lý cho việc ban hành luật và những quy định liên quan đến việ
 • Các quy định về chính quyền địa phương của các quốc gia theo mô hình đơn nhất có những điểm khác so với các quốc gia theo mô hình Liên bang. Nếu xét về mức độ chi tiết và phạm vi các vấn đề liên quan tới chính quyền địa phương được quy định trong các bản Hiến pháp này thì có thể xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Campuchia, Lào, Inđônêxia, Philippin và Thái Lan. Bài viết n
 • Hiến pháp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định tài sản công là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, và rằng nhà nước bảo vệ tài sản công cộng và cấm chiếm đoạt hoặc phá hoại tài sản công bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất cứ hình thức nào (Điều 12, Chương Một). Hiến pháp cũng quy định rõ cơ sở pháp lý cho việc ban hành luật và những quy định liên quan đến vi
 • Khác với các bản Hiến pháp của các quốc gia ASEAN khác, Hiến pháp Thái Lan không quy định về cấu trúc các cấp hành chính lãnh thổ, mà tương ứng với nó là cấu trúc các cấp chính quyền địa phương của Thái Lan. Các quy định về chính quyền địa phương ở Thái Lan bao gồm bốn vấn đề: tự quản địa phương, trách nhiệm đáp ứng nhu cầu cơ bản của địa phương, cơ cấu tổ chức chính q
 • Các tiêu chí đánh giá năng lực chính quyền địa phương dựa trên các lĩnh vực hoạt động và các nhiệm vụ phải thực thi của chính quyền địa phương. Khi lựa chọn các tiêu chí đánh giá cần tập trung vào kết quả mà những nỗ lực của chính quyền địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến những kết quả đó. Trong bài này chúng tôi sẽ tìm hiểu một số tiêu chí đánh giá chính quyền địa phương
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK